Dursun KAPLAN / Son Makaleleri

Dursun KAPLAN / Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

ZAMAN GEÇİYOR, ÖMÜR BİTİYOR

Her şeyin yaratıcısı olan Allah (c.c.), yarattıklarının tek sahibidir. O, yarattığı her varlığa dünyada kalma müddeti verir. Biz bu yaşama sürecine ' ömür” diyoruz. Ömrün müddeti canlıların türüne göre değişkendir. Bazı...
07 Şubat 2015

İSLAM AHLAKININ ÖZÜ

Allah insanı hiç yoktan eşref-i mahlukat olarak yaratmış, akıl, izan, irade ve şuur gibi hasletlerle donatmıştır. İnsana Hakkı batılı, hidayeti dalaleti, imanı küfrü, iyiyi kötüyü, günahı sevabı, hayrı şerri, faydalıyı zararlıyı,...
30 Ocak 2015

HZ. MUHAMMED’İN İNSANLARA EMİR VE YASAKLARI

Bilindiği gibi Allah katında makbul ve muteber olan tek din 'İslam Dini”dir. İslam dininin ilkeleri evrensel olup kıyamete kadar baki vegeçerlidir İslam dininin Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir. O da cihanşümul (evrensel) bir Peygamberdir....
23 Ocak 2015

UMRENİN FAZİLETLERİ-2

Sonra iki üç adım daha ilerleyerek Hz. Ebubekir'in (r.a) kabrinin hizasına gidilir. Orada da, 'Esselamü aleyke Ya Eba Bekirissıddık” diye selamlanır, dua edilir ve fatiha okunur, tekrar iki üç adım daha ilerleyerek Hz. Ömer'in...
17 Ocak 2015

UMRENİN FAZİLETLERİ-1

Umre hac gibi cihaddır. Bilindiği gibi cihat Allah'ın emridir ve sevabı en fazla olan amellerden birisi ve en önemlisidir. Cihadı genelde erkekler Allah rızası için yapar ve bu sevabı kazanırlar. Onun için Hz. Aişe validemiz Peygamber Efendimize,...
16 Ocak 2015

UMREN HACCI ( Haccı asar = küçük hac) -2

Muhrim Meke'yi görünce 'Allahümme inne hazelbelede beledüke vel beyte beytüke çi'tü etlübü rahmeteke ve eümmü taateke müttebian liemrike radiyen bikaderike müslimen liemrike es elüke meseletelmüzzdarri ileyke elmüşfikı min...
10 Ocak 2015

UMREN HACCI ( Haccı asar = küçük hac) -1

'El Umre” Arapça bir kelimedir. Lügatteki anlamları çeşitlidir. Umre kelimesi Türkçede; 'Ziyaret etmek”, 'Uzun ömürlü olmak”, 'Malı çok olmak”, 'Evi mamur etmek” ve 'bir yerde ikamet etmek” anlamlarına...
09 Ocak 2015

EN SEVGİLİNİN MEVLİDİ

Üzerinde yaşadığımız ihtiyar dünya, yaratıldıktan bu yana nice tatlı ve acı olaylara şahit olmuştur. Dünyamızın şahit olduğu en mutlu olay da, 'âlemlere rahmet olarak gönderilen” (Enbiya Suresi ayet 107) ve 'Peygamberlerin...
02 Ocak 2015

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBAREK SOYU VE NURU MUHAMMEDİSİ

Yaratanımız her şeyden önce Peygamberimizin nurunu yaratmıştır. O, yaratılış itibariyle en evvel, gönderiliş itibariyle en sonra olan bir peygamberdir. 'Cenab-ı Hak, ilk insan ve ilk peygamber olan Adem (a.s.)ı yaratınca O, başını kaldırıp...
26 Aralık 2014

Hz. ÖMER VE ADALETİ -2

Bir gün de Hz. Ömer'in hilafeti zamanında halka ganimet malı kumaş dağıtılmıştı. O kumaştan herkesin payına düşenle, ya bir pantol veya bir ceket dikile biliyordu. O günlerde Hz. Ömer camide hutbe okurken, haktan, hukuktan ve adaletten...
20 Aralık 2014

Hz. ÖMER VE ADALETİ -1

Ömer bin Hattap Mekke'nin ileri gelenlerindendi. Boylu boslu, iri kemikli, geniş omuzlu, güçlü kuvvetli ve cesur bir insandı. Ömer kaba saba, her işini keskin kılıcı ve kuvvetli pazuları ile halleden, gaddar ve acımasızdı.. Haklının...
19 Aralık 2014

KADIN VEYA İNSAN HAKLARI-2

Bu gün adı geçen yerlerde yaşayanlar, dinleri, kültürleri, sanatları ve sanat eserleriyle dimdik ayaktadırlar. Şimdi haklı olarak insan; ey batı medeniyeti mensupları! Ey Avrupalılar! Ey Hıristiyanlar! Ve ey Yahudiler! Nerede Endülüs, nerede...
13 Aralık 2014

KADIN VEYA İNSAN HAKLARI-1

Hak, hukukun koruduğu menfaat demektir. İnsan insan olduğu için; diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne, rengine ve yaşadığı coğrafyaya bakılmaksızın tanınan haklara da "insan hakları " denir. Başka bir deyimle...
12 Aralık 2014

DOĞRU SÖZLÜ OLMAK

İnsanın bildiğini, gördüğünü, işittiğini ve inandığını olduğu gibi söylemesine doğru sözlülük, başka bir deyimle doğruluk denir. Doğruluğun karşıtı ise yalancılıktır. Kişinin; gördüğünün, bildiğinin, işittiğinin ve inandığının...
06 Aralık 2014

İSLAMDA İLMİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ÖĞRETMENİN ÖNEMİ-2

İlim maddi bir üstünlük, kibirlenme ve böbürlenme vesilesi de yapılmamalıdır. Aksine öğrenmek kişiyi olgunlaştırmalı, tevazu sahibi yapmalı ve Allah'ın sevgisine ulaştırmalıdır. Yunusumuzun; 'İlim ilim bilmektir. İlim kendin...
29 Kasım 2014

İSLAMDA İLMİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ÖĞRETMENİN ÖNEMİ-1

Yüce Allah; Alemlerin Rabbi, mevcudatın mucidi ve mahlukatın da Halikidir. O'nun halk ettiği yaratılmışların en şereflisi, en mükemmeli ve en mükerremi de, şüphesiz ki insandır. Çünkü insan; en güzel şekil ve surette yaratılmış,...
28 Kasım 2014

DIŞARIDA KAÇ AKILLI VAR?

Değerli okuyucularım! Bu gün yine ' İbretli fıkralar ve hikayeleri” isimli çalışmamızda yer alan fıkralarla karşınızdayız. Kıssadan hisse almak, çoğu zaman insanın kendisini tanımasına, doğruyu bulmasına ve istikametini düzelterek...
22 Kasım 2014

EHL-İ BEYT’İ SEVMEK

Ehl-i Beyt, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bütün aile fertleri demektir. Peygamberimiz; eşleri, çocukları, kızı Fatıma ile Hz. Ali ve bunların evlatları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile bunlardan kıyamete kadar gelecek nesillerine...
15 Kasım 2014

ÇOLUK ÇOCUĞU AÇ KALAN İŞÇİ İLE DİLENCİ

Fakir bir işçi, bir gün işten çıkarılır. Bunun üzerine başka da hiçbir gelir kaynağı olmadığı için, çoluk çocuğu arka arkaya üç gün aç ve susuz kalır. Adam iş bulmak üzere nereye başvurduysa, ' İşimiz yok” cevabı ile...
07 Kasım 2014

MUHARREM AYI, AŞURE GÜNÜ VE GECESİ

Muharrem ayı, Hicrî-Kamerî yılın ilk aydır.Bilindiği bibi geçtiğimiz 25 Ekim Cumartesi günü Muharrem ayının birici günü,yani Hicri 1436 yılının yılbaşıydı. Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisidir....
31 Ekim 2014

CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI HAREKETLER -4

Şehadetleri dinin temeli olan ezana saygılı olmak demek; ezanın meşru oluşunu, içerdiği anlamı ve dindeki yerini ve önemini kabul ederek onaylamak, okunan ezana Efendimizin emrettiği şekilde iştirak etmek ve onunla yapılan çağrıya icabet...
22 Ekim 2014

CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI HAREKETLER -3

Bunları görünce her zaman aklıma Allah'ın bu ayeti gelmiştir. Her defasında, ' İşte İlahi ferman tahakkuk etti” demişimdir. Allah'ın emrine uymadın mı? müeyyideyi bekleyeceksin. Erinde geçinde tahakkuk eder. Ne demişler,...
21 Ekim 2014

CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI HAREKETLER -2

Efendimiz (s.a.v.) ezan okumanın ve ön safta namaz kılmanın faziletini anlatmak için; ' İnsanlar ezan okumanın ve ön safta yer almanın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bulamazlardı” ve ' Müminler...
20 Ekim 2014

CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI HAREKETLER -1

( Geçen haftadan devam) Müslüman camiye giderken pis kokulu, kirli paslı, yırtık pırtık, gelişi güzel elbise ve ağzında soğan sarımsak kokusu gibi, nahoş kokular olduğu halde gitmemelidir. Çünkü minarelerden okunan ezanlarla günde beş...
18 Ekim 2014

CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI TUTUM VE DAVRANIŞLAR

İnsan hayatı boyunca ev, iş yeri, makam, mabet ve mektep gibi yerlere girer çıkar. İnsanın buralara giriş çıkışındaki hal, hareket, tavır ve davranışları şüphesiz ki değişiktir ve önemlidir. Mesela bir eve ve iş yerine girip çıkmakla,...
11 Ekim 2014

KURBAN BAYRAMI

İslam dininin bildirdiği, Müslümanların da sevinip neşelendiği iki dini bayram vardır. Bunlardan birisi Ramazan diğeri de Kurban bayramıdır. Müminler için Cuma günleri de bayram günleridir. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman,...
03 Ekim 2014

KURBAN İBADETİ

Kurban kelimesi Arapçadır. Çoğulu karabindir. Bu kelime dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapçada kurban ' UDHİYYE” kelimesi ile de ifade edilir. Kurban kelimesi mastar olarak 'Yaklaşmak” anlamına geldiği gibi isim olarak da 'kendisi...
26 Eylül 2014

HACILARIN KESTİKLERİ HEDİYE KURBANI

Kurban kelimesi Arapçadır. Çoğulu karabindir. Bu kelime dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapçada kurban 'Udhiyye” kelimesi ile de ifade edilir. Kurban kelimesi mastar olarak 'yaklaşmak” anlamına geldiği gibi, isim olarak da kendisi ile...
19 Eylül 2014

OKULLARDA DOST VE ARKADAŞ SEÇMEK -2

Demek oluyor ki iyi veya kötü insanları dost ve arkadaş edinme olayı, ahiret alemindeki mutluluğumuzu veya mutsuzluğumuzu da tayin eden önemli bir davranıştır. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki; İyi arkadaş misk satıcısına, kötü arkadaş...
13 Eylül 2014

OKULLARDA DOST VE ARKADAŞ SEÇMEK -1

Dinin amacı insanı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Bütün yüceliklerin ve mutlulukların kaynağı da İslam'dır. İnsanın madden ve manen yücelmesi ilim ile mümkündür. Bu sebepledir ki dinimiz İslam, ilme ve ilim adamına...
12 Eylül 2014

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Şanlı tarihini, altın sayfalarla süsleyen aziz milletimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, hürriyet ve istiklalimizi kazandığımız bir zafer günüdür. Bu asil mücadele, İstiklal şairimiz Mehmet Akif in dilinde,...
29 Ağustos 2014

HAC İBADETİ

Hac ibadeti, İslam'ın beş şartından birisidir. Bilindiği gibi İslam'ın şartları; Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermektir. Görüldüğü gibi İslam'ın beş şartından birisi de zengin...
22 Ağustos 2014

PEYGAMBER EFENDİMİZ VE DÜNYA MALI -2

Bazen bir ülke savaşmadan ele geçirilir, oradan da ganimet mal ve icabında arazi elde edilir. Bunun gibi gayri Müslimlerden haraç, cizye, ticari mal, vergi ve diğer bazı gelirler temin edilir ki bunlara da 'FEY” denir fıkıh literatüründe....
18 Ağustos 2014

PEYGAMBER EFENDİMİZ VE DÜNYA MALI -1

Her insan gibi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de, doğmuş, büyümüş, şerefli hayatını bu fani dünyada yaşamış ve irtihal buyurarak dünyasını değişmiştir. O da, çocuk olmuş, genç olmuş, olgunluk yaşına gelmiş, evlenmiş eş çoluk çocuk...
16 Ağustos 2014

SELAMLAŞMAK -2-

Selam vermek sünneti kifaye, almak ise farz-ı kifayedir. Selam veren bir sünnet işlemiş olduğu gibi, bir farzın yapılmasına da sebep olduğundan selamı alandan daha üstündür. Bu nedenle hadis-i şerifte ' İnsanların Allah'a göre...
09 Ağustos 2014

SELAMLAŞMAK -1-

Sokakta karşılaşan iki kişi arasında çok kısa bir merasim olur. Bu merasimin şekli ve sözü milletlere göre değişir. Bu merasim nezaketin ilk basamağıdır. Kişilerin birbirine karşı duyduğu sevgi ve saygının bir ifadesidir. Hatta insan...
08 Ağustos 2014

RAMAZANIN ARDINDAN -2-

Hz. Muhammed (s.a.v.)' e, ' Saçların beyazlandı” diyen sahabelere O, ' Hud suresinde ki, (Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) ayet-i kerime, beni kocalttı” buyurmuştur. Demek ki şefkat Peygamberi, Allah'ın bu ayette ki emrine uygun...
02 Ağustos 2014

RAMAZANIN ARDINDAN -1-

Geçen yıl bu zamanlarda ayrılmıştık; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan, o canandan. Tam tamına on bir ay boyunca bekledik yolunu; hasretle, özlemle, yangı ile. Bir haber aldık Recep ve Şaban'dan,...
01 Ağustos 2014

RAMAZAN BAYRAMI

Tarihte ve günümüzde hemen hemen her milletin, mensup oldukları dinleri ve milli değerleriyle ilgili olarak kutladıkları dini ve milli bayramları vardır. Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz ve şeref duyduğumuz yüce dinimizle alakalı olmak üzere,...
25 Temmuz 2014

ZEKAT VERMENİN TOPLUMSAL ÖNEMİ

Zekat mali bir ibadettir, İslam'ın beş şartından birisidir. Zekat kelimesinin bir lügat bir de istilahi manası vardır. Zekat, lügatte; temizlik, feyiz, bereket, artma ve çoğalma anlamlarına gelir. Nitekim Tevbe Suresi'nin 103. ayetinde...
18 Temmuz 2014
banner255
21°
parçalı bulutlu
banner133
Namaz Vakti 02 Haziran 2020
İmsak 03:10
Güneş 05:04
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:12
Yatsı 21:58
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@