Dursun KAPLAN
Dursun KAPLAN
Yazarın Makaleleri
UMRENİN FAZİLETLERİ-1
Umre hac gibi cihattır. Bilindiği gibi cihad Allah'ın emridir ve sevabı en fazla olan amellerden birisi ve en önemlisidir. Cihadı genelde erkekler Allah rızası için yapar ve bu sevabı kazanırlar. Onun için Hz. Aişe validemiz Peygamber Efendimize...
UMRE HACCI (HACC-I ASGAR = KÜÇÜK HAC)-2
Muhri Meke'yi görünce 'Allahümme inne hazelbelede beledüke vel beyte beytüke çi'tü etlübü rahmeteke ve eümmü taateke müttebian liemrike radiyen bikaderike müslimen liemrike es elüke meseletelmüzdarri ileyke elmüşfiki min azabike...
UMRE HACCI (HACC-I ASGAR = KÜÇÜK HAC)-1
'El Umre” Arapça bir kelimedir. Lügatteki anlamları çeşitlidir. Umre kelimesi Türkçede; 'Ziyaret etmek”, 'Uzun ömürlü olmak”, 'Malı çok olmak”, 'Evi mamur etmek” ve 'bir yerde ikamet etmek” anlamlarına...
BİR YAZARLA, BİR EŞKİYANIN HİKAYESİ
Allah'ın yarattığı iki kul varmış. Birisi okumuş, tahsil yapmış, gezmiş görmüş, şehirde yaşamış, çeşitli kitaplar, romanlar yazmış, en sonunda da gazete köşesinde makale yazarmış. Zekası kıvrakmış adamın, kendince dünyaya...
HAK GELDİ BATIL ZAİL OLDU
Değerli okuyucularım. Bu gün değişik tarzda yazılmış, çok değişik bir konu ile beraberiz. Umarım zevkle okursunuz. Dünyada her şey, zıddı ile kaimdir. Zıddı olmayan bir şey, Yaratılmadı iyi bil. Beyazın zıddı siyah, Hakkın zıddı...
ANNE- BABA, HOCA VE TALEBE İLİŞKİLERİ-2
Bu konuda Peygamberimiz (sav), hadislerinde, 'Kim bir insana Allah'ın kitabından bir ayet öğretirse (yani, insanlığa faydalı olan bir şey öğretişe), o öğreten (yani, öğretmen-hoca) öğrettiği kişinin efendisidir.”, 'Dini...
ANNE- BABA, HOCA VE TALEBE İLİŞKİLERİ-1
Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, vermiş olduğu sayısız nimetleriyle mülkünde yaşatan yüce Allah'ımıza sayısız hamt, yaratılış itibariyle en evvel, gönderiliş itibariyle en sonra olan ve alemlere rahmet olarak gönderilen...
İFTIRA-2
İftira Niçin Yapılır ? Bir kimseye yapılan iftiranın arka planında kin, haset, istememezlik, çekememezlik ve intikam vardır. İftira hastası olan kişiler, iftira ettikleri insanların maddî ve manevî başarılarını çekemezler. Varlığını,...
İFTIRA-1
Maddî hastalıklar olduğu gibi manevî birtakım hastalıklar da vardır. Maddî hastalıklar insanın fiziksel (bedensel) yapısına, manevî hastalıklar da kişinin ruhsal (ruhi) yapısına arız olur. Verem, kalp, romatizma kanser vs. gibi hastalıklar...
İNSAN HAKLARI AÇISINDAN VEDA HUTBESİ (2-IV)
Kuran'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.(isra/ 82) buyrulmuştur. Kuranı Kerim bütün insanlık için hem öğüt (vaaz, nasihat ), hem manevi dertlere şifa, hem de...
İNSAN HAKLARI AÇISINDAN VEDA HUTBESİ (2-III)
'Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır, ve çok kötü bir yoldur.” buyrulmaktadır. Bu ayette zina etmeyin denmeyip de, zinaya yaklaşmayın denilmesinin sebebi, kişiye yalnız zina değil, onu zinaya sevk eden yollarında yasaklanmış...
İNSAN HAKLARI AÇISINDAN VEDA HUTBESİ (2-II)
İslam'da namuslu ve iffetli bir kadına, iftira etmek de büyük günahtır ve suçtur. Bu konuda Nur suresinin 4. Ayetinde,” Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere, seksener sopa vurun ve...
İNSAN HAKLARI AÇISINDAN VEDA HUTBESİ (2-I)
5- ' Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilmek üzere bir diyet vermesi gerekir.. Eğer ölünün...
NOEL KUTLAMALARI İSLAMÎ DEĞİLDİR-2
İslamiyet'te ve Müslüman'ın hayatında bugünkü anlamda yılbaşı olmadığı gibi Noel Baba da yoktur. Bugün, özel kıyafetler, eğlence partileri, hindi dolmaları, çam katliamları, çam süslemeleri, içki, kumar ve diğer İslamî...
NOEL KUTLAMALARI İSLAMÎ DEĞİLDİR-1
Müslümanların ve İslam dininin özel şahsiyeti vardır. Bu şahsiyet Kur' an ve Sünnet ile tespit edilmiştir. Bu nedenle batıl dinlere ait birtakım ilkeleri, İslam dininin kurallarıymış gibi görüp göstererek İslam dinin safiyetini bozmak...
İNSAN HAKLARI AÇISINDAN VEDA HUTBESİ (1)
Peygamber Efendimizin miladi 8 Mart 632, (hicri 9 Zilhicce 10) Tarihinde Arafat'ta yaklaşık 140 bin Müslüman'a hitaben yaptığı konuşmaya, meşhur ismi ile 'Veda hutbesi” diyoruz. Hz. Muhammet sallallahü aleyhi vesellem, bu hutbesinin...
NE VERİRSEN ELİNLE, O GİDER SENİNLE-4
Bazı meviza/nasihat kitaplarında, hayrını kendi eli ile dünyada iken yapan kimsenin, ahirette kavuşacağı güzel sonuca şöyle bir misal anlatılır. Karpuzu çok seven zengin bir adam, bir gün manavda turfanda karpuzun çıktığını görür. Bir...
NE VERİRSEN ELİNLE, O GİDER SENİNLE-3
Çünkü, şeytan insanın düşmanıdır. Şeytan insanı fakirlikle korkutur. Şeytan insana her türlü fenalığı emreder. İnsanı Allah'ın yolunda gitmekten alıkoymaya çalışır. Bu konularda Kur'an-ı Kerim'de mealen;'Ey İnsanoğlu,...
NE VERİRSEN ELİNLE, O GİDER SENİNLE-2
Hatta Yüce Yaratanımız, kendi rızasını fazla fazla kazanmamız için çeşitli vesileler ihdas etmiş, karşılığını daha fazla vermek için kulunu kendisine borç vermeye teşvik etmiştir. Ve buyurmuştur ki; 'Verdiğinin kat kat fazlasını...
NE VERİRSEN ELİNLE, O GİDER SENİNLE-1
Yüce Dinimiz İslam; insanın dünya ve ahiret mutluluğunu amaçlamıştır. Bunun için çeşitli ilkeler koymuştur. Bu prensiplere uyarak yaşayanları cennetle müjdelemiş, uymayanları ise cehennemle uyarmıştır. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğuna...
DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ-2
Bu gün adı geçen yerlerde yaşayanlar, dinleri, kültürleri, sanatları ve sanat eserleriyle dimdik ayaktadırlar. Şimdi haklı olarak insan; ey batı medeniyeti mensupları! Ey Avrupalılar! Ey Hıristiyanlar! Ve ey Yahudiler! nerede Endülüs, nerede...
DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ-1
Hak, hukukun koruduğu menfaat demektir. İnsana, insan olduğu için; diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne, rengine ve yaşadığı coğrafyaya bakılmaksızın, tanınan haklara da "insan hakları " denir. Başka bir deyimle...
BENİM ÖĞRETMENİM
Öğretmen elime kalemi veren Allah'ı Peygamber'i dini öğreten. Bayrağı sancağı vatanı sevindiren Yazmayı, okumayı, bilgiyi öğreten Öğretmen kutsaldır, ilki Peygamber. Dünyadan ahiretten veriyor haber. Oluyor bizlere örnek ve rehber....
HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİ
'İnsanı ahseni takvim üzere yaratan” Allah Teâlâ Hazretleri, ona akıl, izan, irade ve şuur vermiştir. İnsan bu hasletleri nedeniyle yaptığından mes'ul tutulmuştur. Ancak insan; yaptıklarının iyi mi kötü mü, hayır mı şer mi,...
EN SEVGİLİNİN KUTLU DOĞUMU
Üzerinde yaşadığımız ihtiyar dünya, yaratıldıktan bu yana nice tatlı ve acı olaylara şahit olmuştur. Dünyamızın şahit olduğu en mutlu olay da, 'âlemlere rahmet olarak gönderilen” (Enbiya Suresi ayet 107) ve 'Peygamberlerin...
İNSANIN SORUMLULUĞU
Hamd alemlerin Rabbine, salavat O'nun son Resulüne olsun. Yüce Yaratan tarafından yaratılan sayısız varlık vardır. Çünkü O, tüm varlık aleminin sahibidir, çünkü O, hem dünya ve hem de ahiret aleminin Rabbidir. Allah (c.c.), yarattığı...
AKIL FİKİR SATARIM
Çok değerli okuyucularım! bu gün sizinle inşallah çok yakında, yayınlayacağım ' İbretli fıkralar, menkibeler ve hikayeleri” isimli kitabımdan bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Zevkli okumalar…. Sıradan bir gündü İstanbul'da....
İYİLERLE BERABER OLMAK-2
İnsanın dost ve arkadaşının etkisinde kalması ile ilgili olarak Mevlana Celalettin-i Rumi hazretleri de, 'İyi arkadaş güzel koku satan aktara benzer. Yanına gittiğiniz zaman, ya size güzel koku ikram eder, ya güzel koku satın alırsınız...
İYİLERLE BERABER OLMAK-1
İslam dini, insanın dünya ve ahiret mutluluğu için Allah (c.c.) tarafından gönderilmiş İlahi bir nizamdır, İlahi bir sistemdir. Çağımızda insanların geliştirdiği iki sitem daha vardır, bunlar da Komünist sistem ve Kapitalist sistemlerdir....
KUR’AN ALLAH KELAMIDIR, DEĞİŞTİRİLEMEZ-2
KUR'AN'A İMAN ŞARTTIR Kur'an-ı Kerim, bir Kadir gecesinde Peygamber Efendimize gönderilmeye başlamıştır. (Kadir Suresi, Ayet 1) Ayet ayet, sure sure gelerek 23 yılda tamamlanmıştır. Allah'ın (c.c) emirlerini ve yasaklarını,...