Dursun KAPLAN
Dursun KAPLAN
Yazarın Makaleleri
KÜSLÜK HARAMDIR
Yüce Allah, varlık âleminin tek sahibidir. Yer, gök ve bunların arasındakiler hep O'nundur. (Saffat Suresi, Ayet.5) Allah Teâlâ bütün mahlukatın halikidir. O insanı bir erkekle bir dişiden yaratmış, birbirlerini tanımaları için de insanları...
HZ. PEYGAMBER’İN ( SAS) MUTLULUK YUVASINDAKİ TEMEL İLKE VE PRENSİPLER
Şüphesiz ki, her konu da olduğu gibi, aile yuvası konusunda da örneğimiz sevgili Peygamberimizdir. O'nun saadet yuvasından alacağımız çok dersler ve örnekler vardır. Saadet asrının en mutlu hanesinden sızan ışıklar, bu gün bile ümmetin...
CAMİ VE CEMAAT İLE ARINMAK
Bilindiği gibi toplu ibadet yapılan yerlere ' Cami” denilmektedir. Secde edilen yer demek olan 'Mescit” kavramının da, Kuran ve Sünnette Cami kelimesi yerine kullanıldığını görüyoruz. yüzünün ilk mescidi, Mekke-i Mükerremedeki...
BAD’AT VE HURAFELER
Din, Allah'ın peygamberler aracılığı ile, insanları, dünya ve ahirette rahat, huzur ve saadete kavuşturmak için bildirdiği, ilahi bir yoldur. Din, insanlık tarihinin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda her zaman görülen evrensel...
VATAN MÜDAFASI-2
Yeryüzünde yaşayan her canlı gibi, insanın da huzur, güven ve emniyet içerisinde yaşaması için fert olarak bir eve, millet olarak ta bir vatana ihtiyacı vardır. Bir milletin var olması, ayakta durması ve hayatiyetini devam ettirebilmesi ancak...
VATAN MÜDAFASI-1
Vatan : Bir milletin üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığı toprak parçasıdır. Ancak her toprak parçası vatan değildir. Şairin dediği gibi, 'Toprak; eğer uğrunda ölen varsa” vatandır. Bizim vatanımız Anadolu ise uğrunda en...
HUZUR VE GÜVEN İÇİN TUTULACAK YOL-2
Ayrıca ayette, Müslümanların arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, Kitap, Sünnet, İcma ve kıyas kaynaklarına başvurularak çözümü emredilmektedir. Böyle yapılmaz da, birtakım gizli ve kirli menfaatler gözetilerek; dedi ki, dedim ki gibi yanlış,...
HUZUR VE GÜVEN İÇİN TUTULACAK YOL-1
İslam Dini başlı başına bir disiplindir. Yüce Allah, yarattıklarının nizam intizam, huzur ve güven içinde olmaları için, yaratılanların her konuda uyması gereken kuralları, bizzat koymuştur. Göklerin ve yerin nizam ve intizamı, göktekilerin...
HAYATI GÜZEL YAŞAMAK
İnsanı yaratan, yaşaması için nimetler veren Allah'tır. Allah insanın hayatta kalacağı müddeti de tayin etmiştir. Ömür denilen yaşam müddeti, Allah'ın insana bir emanetidir. Emanete ihanet günahtır. Onun için hayat güzel, doğru...
KURBAN VE KURBAN BAYRAMI
Bilindiği gibi 11 Ağustos 2019 Pazar günü mübarek Kurban Bayramının birinci günüdür. Bizleri sağlık, mutluluk, milletçe huzur ve hürriyet içerisinde bir kurban bayramına daha ulaştıran yüce Allah'ımıza hamt, dini bayramların kişi,...
ÖMÜR ALLAH’IN EMANETİDİR
Yüce Allah kadın-erkek, fakir-zengin, işçi-patron, demeden herkese bir ömür vermiştir. Ömür insana Allah'ın emanetidir. Ömür emanetine ihanet etmeden huzuruma gelirsen, sana ölüm acısı, kabir yalnızlığı tattırmam, huzurumda mahcup,...
HAYATTA BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİLMEK-2
3- Meşguliyet Gelmeden Boş Vaktin Kıymetini Bilmek İslam dini, zamana yani vakte çok önem vermiştir. Nitekim Yüce Allah Kur'an'da zaman zaman vaktin üzerine yemin etmiş, Kur'an surelerinden birisine 'Asr” ismi verilmiş, bu...
HAYATTA BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİLMEK-1
İnsan ölümlü bir varlıktır. Doğar, yaşar ve ölür. İnsanın yaşaması için maddî ve manevî birçok şeye ihtiyacı vardır. O'na yaşaması için muhtaç olduğu her şeyi yaratanı verir. Yaratan sonsuz güç ve kudret sahibidir. O'nun...
FETULLAH’CILARIN FİTNESİ-2
Yıllardır devletimizin ve milletimizin karşısına mertçe çıkarak düşmanlık yapamayan bir takım devlet ve milletler, geçmişin hesaplarını sinsice ve yerli ve yabancı fitneci terör odaklarını kullanarak görmeye kalkmışlar, milletimizin...
FETULLAH’CILARIN FİTNESİ-1
Fitne kelimesi sözlüklerde; anarşi, terör, karışıklık, geçimsizlik, bozgunculuk ve ara bozuculuk olarak açıklanır. Ayrıca; Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, Müslümanları sıkıntıya, zarara, günaha sokmaya ve insanları isyana...
HACILARI UĞURLARKEN
Bilindiği gibi İslam'ın şartı beştir. Bunlar; Kelime-i Şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekat vermek ve Hacca gitmektir. Görüldüğü gibi İslam'ın beş şartından birisi de 'HACCA GİTMEK” tir. Evet Müslüman,...
HAC İBADETİ
Hac ibadeti, İslam'ın beş şartından birisidir. Bilindiği gibi İslam'ın şartları; Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermektir. Görüldüğü gibi İslam'ın beş şartından birisi de zengin...
YAZ KUR’AN KURSLARI
Değerli Okuyucularım! Yüce Allah'ın insanlara vermiş olduğu nimetler pek çok ve çeşitlidir. Nitekim Kur'an-ı Kerimde 'Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız bitiremezsiniz.” (1) buyurulmaktadır. Allah'ın...
GÜNAH HASTALIĞINA, DELİDEN AKILLI CEVAP.
Allah dostlarından olan Bayezid-i Bestami hazretleri bir gün, tımar hanenin (Akıl hasta hanesinin) önünden geçerken, oradaki bir doktorun akıl hastalarını tenvir ve irşat ederken görür. Bayezid-i Bestami hazretleri doktoru bir müddet dikkatlice...
RAMAZANIN AYININ ARDINDAN-2
Peygamber efendimiz, amellerin kesintisiz ve devamlı olması hususunda, sahabelerini, de uyarmıştır. Nitekim Abdullah İbni Amr bin el As'dan (r.a) rivayet edildiğine göre Efendimiz; 'Ey Abdullah falan kimse gibi olma, o kişi bir zamanla...
RAMAZANIN AYININ ARDINDAN-1
Geçen yıl bu zamanlarda ayrılmıştık; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan, o canandan. Tam tamına on bir ay boyunca bekledik yolunu; hasretle, özlemle, yangı ile. Bir haber aldık Recep ve Şaban'dan,...
FEDAKÂR, HAMİYETPERVER MÜSLÜMANLARIN BAYRAMI
Tarihte ve günümüzde hemen hemen her milletin, mensup oldukları dinleri ve millî değerleriyle ilgili olarak kutladıkları dinî ve millî bayramları vardır. Müntesibi olmakla iftihar ettiğimiz, yüce dinimizle alakalı olmak üzere, l5 asırdır...
KADİR GECESİ
Yüce Dinimizin, kutsal gecelerinden birisi de Kadir gecesidir. Kadir gecesi gecelerin sultanıdır. Tıpkı meleklerin sultanı Cebrail (a.s.), insanların sultanı da Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğu gibi. Bilindiği gibi 31 Mayıs Cuma akşamı Kadir gecesini...
ZEKATINI VERENE SAADET, VERMEYENE FELAKET VARDIR-2
Zekatın verilmediği toplumlarda sermaye uru meydana gelir, yani milli servet diyebileceğimiz sermaye, belirli ellerde toplanır. Böyle durumlarda, toplumun içinde bir tarafta Karun kadar zenginler varken, öbür tarafta da karnını doyuracak boş ekmek...
ZEKATINI VERENE SAADET, VERMEYENE FELAKET VARDIR-1
Zekat mali bir ibadettir, İslam'ın beş şartından birisidir. Zekat kelimesinin bir lügat bir de istilahi manası vardır. Zekat, lügatte; temizlik, feyiz, bereket, artma ve çoğalma anlamlarına gelir. Nitekim Tevbe Suresi'nin 103. ayetinde...
ORUCUN FAZİLETLERİ
Değerli okuyucularım! Bu yazımda sizlere oruç ibadetinden bahsedeceğim. Oruç, Farziyeti kitap ve sünnetle sabit olan farz-ı ayın bir ibadettir. Oruç: Tan yeri agarrmaya başladığı andan güneş batıncaya kadar insanın kendisini yemeden, içmeden,...
RAMAZAN AYI VE ÇOCUK EĞİTİMİ
İslam dininin özenle üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de çocuk eğitimidir. Bilindiği gibi toplumun temeli aile, ailenin özü de çocuktur. Kerim kitabımızın ifadesiyle çocuk; 'Dünya hayatının süsüdür.” Peygamberimizin ifadesiyle...
BERAT KANDİLİ
Yüce Allah biz kullarına bir ömür vermiştir. Ömür Allah'ın kula emanetidir. Emanete ihanet büyük günahtır. Allah ve Resulüne itaat ederek yaşanan ömür, ihanet edilmeyen ömürdür. Allah ve Resulüne itaat edilmeden yaşanan ömür ise...
ANNE - BABAYA İYİLİK VE İHSANDA BULUNMAK
İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen ve ömür denilen çizgide, başlıca iki görevi vardır. Birisi Allah'ı (c.c) tanıyıp, O'na hakkıyla kulluk etmek, diğeri ise Allah'ın (c.c) yarattıklarına şefkat ve merhamet duyguları...
İSLAM AHLAKININ ÖZÜ
'Ahlak sözlükte, 'huy, seciye, tabiat, mizaç, karakter” gibi manalara gelen hulk veya huluk kelimesinin çoğuludur. Bir terim olarak ise, 'insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevi vasıfları, huyları ve bunların...