Dursun KAPLAN / Son Makaleleri

Dursun KAPLAN / Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

VATAN VE VATAN SAVUNMASI-1

Vatan, bir milletin üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığı toprak parçasıdır. Ancak her toprak parçası vatan değildir. Şair Mithat Cemal Kuntay'ın dediği gibi, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda...
02 Mart 2020

MÜBAREK ÜÇ AYLAR VE KANDİLLERİMİZ-2

Bu ayların diğer aylara olan üstünlüğünü de 'Recep ayının diğer aylara olan üstünlüğü; Kur'an-ı Kerim'in diğer semavî kitaplara; Şaban ayının diğer aylara üstünlüğü; Benim diğer peygamberlere; ve Ramazan ayının...
22 Şubat 2020

MÜBAREK ÜÇ AYLAR VE KANDİLLERİMİZ-1

Dinî literatürümüzde ve halk arasında 'Üç Aylar” diye bilinen çok feyizli ve bereketli zaman dilimi, aynı zamanda bir maneviyat mevsimidir. Manevî hayatımıza Cenab-ı Hak tarafından ihsan edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarından bahsediyorum.Bizleri...
21 Şubat 2020

DÜNYEVİLEŞMEK-2

Aşırı servet ve evlat sevgisi ve tutkunluğu da insana Allah'ı ve Ona karşı vazifelerini unutturur. Bu hususta Kelam-i Kadimde: 'Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte...
15 Şubat 2020

DÜNYEVİLEŞMEK-1

'Dünyevileşmek” çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Mesela; insanın kendisini dünyanın çekiciliğine, cazibesine ve aldatıcılığına kaptırarak yaşaması, dünyanın esiri ve kölesi haline gelmesi, Allah'ı, emirlerini ve yasaklarını...
14 Şubat 2020

TİCARET AHLAKI-3 BORCU ZAMANINDA ÖDEMEK-II

Hatta Peygamberimiz (sav), borçlusuna kolaylık gösterenlere Rabbimizin ahirette nasıl davranacağına örnek olarak şöyle misal veriyor: Sizden önceki ümmetlerden cömert bir kişi öldüğünde, melekler onun ruhunu karşılayarak: -(Dünyada) bir...
08 Şubat 2020

TİCARET AHLAKI-3 BORCU ZAMANINDA ÖDEMEK-I

'Birinin diğerine, kullanılmakla tükenen misli bir malı, daha sonra emsalini geri ödemek üzere vermesine Karz denir. Buna göre Karz, altın, gümüş, para, buğday ve arpa gibi misli bir malın, bir müddet sonra mislinin geri verilmesi üzere...
07 Şubat 2020

TİCARET AHLAKI-2

Yüce Allah kainatı bir nizam, intizam ve ölçü ile yaratmıştır. Hiçbir şey gelişi güzel yaratılmamıştır. Göklerin ve yerin ayakta duruşu da bu ölçü ve denge sayesindedir. Mesela dağlar bu düzende balans vazifesi görmektedir. Bunun gibi...
01 Şubat 2020

TİCARET AHLAKI

İnsanoğlunun onurunu koruyarak yaşaya bilmesi için bir eve, ev eşyasına, yiyeceğe, içeceğe ve giyeceğe ihtiyacı vardır. İnsanın bu ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıp gelir sağlaması lazımdır. Yüce Allah, eşrefi...
24 Ocak 2020

KABİRDE ARKADAŞ, SALİH AMEL

Amel: Bilerek ve düşünülerek yapılan iş; ibadet demektir. Ameller niyetlere göredir. Niyet iyi ise amel iyi, niyet kötü ise amel(iş) kötüdür. Nitekim Peygamber efendimiz Buhari ve Müslim de yer alan bir hadisi şerifleerinde mealen: 'Ameller...
17 Ocak 2020

İSLAMİ TÜRK GELENEĞİNDE KADIN

İmanımız, inancımız ve İslamımız” Kadın'a kutsiyet izafe etmiştir. Kadın bir insandır. İnsan ise 'Eşrefi mahlûkat”tır. Yani yaratılanların en şereflisidir. Allah; önce erkeği yani 'Âdem” Aleyhisselamı, ondan sonra...
04 Ocak 2020

NOEL ( YILBAŞI ) KUTLAMALARI-2

ÇAM AĞACI SÜSLEME ADETİ, NEREDEN GELİYOR? Yılbaşı gecesinde altında yatıldığı zaman ömrün uzayacağına inanılarak ışık ve süslerle donatılan ve Noel'den birkaç gün sonra çöpe atılan 'Çam ağacı süsleme” adeti de,...
28 Aralık 2019

NOEL ( YILBAŞI ) KUTLAMALARI-1

Müslümanların ve İslam dininin özel şahsiyeti vardır. Bu şahsiyet Kuran ve sünnetle tespit edilmiştir. Bu nedenle batıl dinlere ait bir takım prensipleri İslam dininin kurallarıymış gibi görüp göstererek, İslam dininin safiyetini bozmak...
27 Aralık 2019

İNSAN EDER KENDİNE EDER KENDİ KENDİNE

Değerli Okuyucularım; Bu günkü yazımda üzerinde çok düşünülmesi gereken birkaç ayet ve birkaç hadis meali vermek istiyorum. Düşünüp yorumlanmasını akl-ı seliminize bırakıyorum. Hepimiz bunlardan ders almalıyız, ibret almalıyız, tedbirli...
20 Aralık 2019

İNSAN YAPTIĞINDAN SORUMLUDUR-2

İnsan sorumlu bir varlıktır. Tekasür suresinin 8. Ayetinde, ' Nihayet o gün, dünyada faydalandığınız her şeyden, (bütün nimetlerden) elbette sorguya (Hesaba) çekileceksiniz.” buyrulmaktadır. Ayette geçen 'Naim” kelimesi lezzet...
07 Aralık 2019

İNSAN YAPTIĞINDAN SORUMLUDUR-1

Hamd alemlerin Rabbine, salavat O'nun son Resulüne olsun. Yüce Yaratan tarafından yaratılan sayısız varlık vardır. Çünkü O, tüm varlık aleminin sahibidir, çünkü O, hem dünya ve hem de ahiret aleminin Rabbidir. Allah (c.c.), yarattığı...
06 Aralık 2019

İÇKİ VE UYUŞTURUCU EN BÜYÜK FELAKETTİR

Şu ihtiyar dünyamızda yaşayan insanlar, tarih boyunca çok çeşitli felaket ve Afetlere maruz kalmışlardır. Depremler, yangınlar, sel baskınları, salgın hastalıklar bunlardan bazılarıdır. Bu afet ve felaketlerden hiç birisi asrımızdaki...
30 Kasım 2019

MİLLETİN ÇEKİRDEĞİ VE DEVLETİN TEMELİ AİLE-2

Bir vatanın yer üstü ve yer altı kaynaklarına O milletin maddî ve manevî değerleri denir. Ülkenin madenleri, gölleri, nehirleri, ormanları ve bitki örtüsü maddî değerleri dir. Bir milletin ırkından, vatanından, tarihinden, kültüründen,...
23 Kasım 2019

MİLLETİN ÇEKİRDEĞİ VE DEVLETİN TEMELİ AİLE-1

İnsan yaratılmışların en mükemmelidir. Allah (c.c), insanı fizikî yönden en güzel şekilde yaratmıştır.(95/4) Eşrefi mahlûkat olan insan, yeryüzünün halifesidir.(2/30) Allah (c.c) insanı akıl (2/197-269, 3/7-190) ve irade nimetleri ile...
22 Kasım 2019

EN SEVGİLİNİN KUTLU DOĞUMU

Üzerinde yaşadığımız ihtiyar dünya, yaratıldıktan bu yana nice tatlı ve acı olaylara şahit olmuştur. Dünyamızın şahit olduğu en mutlu olay da, 'âlemlere rahmet olarak gönderilen” (Enbiya Suresi ayet 107) ve 'Peygamberlerin...
09 Kasım 2019

KÜSLÜK HARAMDIR

Yüce Allah, varlık âleminin tek sahibidir. Yer, gök ve bunların arasındakiler hep O'nundur. (Saffat Suresi, Ayet.5) Allah Teâlâ bütün mahlukatın halikidir. O insanı bir erkekle bir dişiden yaratmış, birbirlerini tanımaları için de insanları...
25 Ekim 2019

HZ. PEYGAMBER’İN ( SAS) MUTLULUK YUVASINDAKİ TEMEL İLKE VE PRENSİPLER

Şüphesiz ki, her konu da olduğu gibi, aile yuvası konusunda da örneğimiz sevgili Peygamberimizdir. O'nun saadet yuvasından alacağımız çok dersler ve örnekler vardır. Saadet asrının en mutlu hanesinden sızan ışıklar, bu gün bile ümmetin...
12 Ekim 2019

CAMİ VE CEMAAT İLE ARINMAK

Bilindiği gibi toplu ibadet yapılan yerlere ' Cami” denilmektedir. Secde edilen yer demek olan 'Mescit” kavramının da, Kuran ve Sünnette Cami kelimesi yerine kullanıldığını görüyoruz. yüzünün ilk mescidi, Mekke-i Mükerremedeki...
05 Ekim 2019

BAD’AT VE HURAFELER

Din, Allah'ın peygamberler aracılığı ile, insanları, dünya ve ahirette rahat, huzur ve saadete kavuşturmak için bildirdiği, ilahi bir yoldur. Din, insanlık tarihinin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda her zaman görülen evrensel...
20 Eylül 2019

VATAN MÜDAFASI-2

Yeryüzünde yaşayan her canlı gibi, insanın da huzur, güven ve emniyet içerisinde yaşaması için fert olarak bir eve, millet olarak ta bir vatana ihtiyacı vardır. Bir milletin var olması, ayakta durması ve hayatiyetini devam ettirebilmesi ancak...
31 Ağustos 2019

VATAN MÜDAFASI-1

Vatan : Bir milletin üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığı toprak parçasıdır. Ancak her toprak parçası vatan değildir. Şairin dediği gibi, 'Toprak; eğer uğrunda ölen varsa” vatandır. Bizim vatanımız Anadolu ise uğrunda en...
30 Ağustos 2019

HUZUR VE GÜVEN İÇİN TUTULACAK YOL-2

Ayrıca ayette, Müslümanların arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, Kitap, Sünnet, İcma ve kıyas kaynaklarına başvurularak çözümü emredilmektedir. Böyle yapılmaz da, birtakım gizli ve kirli menfaatler gözetilerek; dedi ki, dedim ki gibi yanlış,...
24 Ağustos 2019

HUZUR VE GÜVEN İÇİN TUTULACAK YOL-1

İslam Dini başlı başına bir disiplindir. Yüce Allah, yarattıklarının nizam intizam, huzur ve güven içinde olmaları için, yaratılanların her konuda uyması gereken kuralları, bizzat koymuştur. Göklerin ve yerin nizam ve intizamı, göktekilerin...
23 Ağustos 2019

HAYATI GÜZEL YAŞAMAK

İnsanı yaratan, yaşaması için nimetler veren Allah'tır. Allah insanın hayatta kalacağı müddeti de tayin etmiştir. Ömür denilen yaşam müddeti, Allah'ın insana bir emanetidir. Emanete ihanet günahtır. Onun için hayat güzel, doğru...
16 Ağustos 2019

KURBAN VE KURBAN BAYRAMI

Bilindiği gibi 11 Ağustos 2019 Pazar günü mübarek Kurban Bayramının birinci günüdür. Bizleri sağlık, mutluluk, milletçe huzur ve hürriyet içerisinde bir kurban bayramına daha ulaştıran yüce Allah'ımıza hamt, dini bayramların kişi,...
09 Ağustos 2019

ÖMÜR ALLAH’IN EMANETİDİR

Yüce Allah kadın-erkek, fakir-zengin, işçi-patron, demeden herkese bir ömür vermiştir. Ömür insana Allah'ın emanetidir. Ömür emanetine ihanet etmeden huzuruma gelirsen, sana ölüm acısı, kabir yalnızlığı tattırmam, huzurumda mahcup,...
26 Temmuz 2019

HAYATTA BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİLMEK-2

3- Meşguliyet Gelmeden Boş Vaktin Kıymetini Bilmek İslam dini, zamana yani vakte çok önem vermiştir. Nitekim Yüce Allah Kur'an'da zaman zaman vaktin üzerine yemin etmiş, Kur'an surelerinden birisine 'Asr” ismi verilmiş, bu...
20 Temmuz 2019

HAYATTA BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİLMEK-1

İnsan ölümlü bir varlıktır. Doğar, yaşar ve ölür. İnsanın yaşaması için maddî ve manevî birçok şeye ihtiyacı vardır. O'na yaşaması için muhtaç olduğu her şeyi yaratanı verir. Yaratan sonsuz güç ve kudret sahibidir. O'nun...
19 Temmuz 2019

FETULLAH’CILARIN FİTNESİ-2

Yıllardır devletimizin ve milletimizin karşısına mertçe çıkarak düşmanlık yapamayan bir takım devlet ve milletler, geçmişin hesaplarını sinsice ve yerli ve yabancı fitneci terör odaklarını kullanarak görmeye kalkmışlar, milletimizin...
10 Temmuz 2019

FETULLAH’CILARIN FİTNESİ-1

Fitne kelimesi sözlüklerde; anarşi, terör, karışıklık, geçimsizlik, bozgunculuk ve ara bozuculuk olarak açıklanır. Ayrıca; Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, Müslümanları sıkıntıya, zarara, günaha sokmaya ve insanları isyana...
09 Temmuz 2019

HACILARI UĞURLARKEN

Bilindiği gibi İslam'ın şartı beştir. Bunlar; Kelime-i Şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekat vermek ve Hacca gitmektir. Görüldüğü gibi İslam'ın beş şartından birisi de 'HACCA GİTMEK” tir. Evet Müslüman,...
05 Temmuz 2019

HAC İBADETİ

Hac ibadeti, İslam'ın beş şartından birisidir. Bilindiği gibi İslam'ın şartları; Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermektir. Görüldüğü gibi İslam'ın beş şartından birisi de zengin...
28 Haziran 2019

YAZ KUR’AN KURSLARI

Değerli Okuyucularım! Yüce Allah'ın insanlara vermiş olduğu nimetler pek çok ve çeşitlidir. Nitekim Kur'an-ı Kerimde 'Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız bitiremezsiniz.” (1) buyurulmaktadır. Allah'ın...
21 Haziran 2019

GÜNAH HASTALIĞINA, DELİDEN AKILLI CEVAP.

Allah dostlarından olan Bayezid-i Bestami hazretleri bir gün, tımar hanenin (Akıl hasta hanesinin) önünden geçerken, oradaki bir doktorun akıl hastalarını tenvir ve irşat ederken görür. Bayezid-i Bestami hazretleri doktoru bir müddet dikkatlice...
14 Haziran 2019

RAMAZANIN AYININ ARDINDAN-2

Peygamber efendimiz, amellerin kesintisiz ve devamlı olması hususunda, sahabelerini, de uyarmıştır. Nitekim Abdullah İbni Amr bin el As'dan (r.a) rivayet edildiğine göre Efendimiz; 'Ey Abdullah falan kimse gibi olma, o kişi bir zamanla...
10 Haziran 2019
banner255
banner133
19°
açık
banner364
Namaz Vakti 12 Ağustos 2020
İmsak 04:02
Güneş 05:40
Öğle 12:50
İkindi 16:41
Akşam 19:51
Yatsı 21:22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@