Dursun KAPLAN
Dursun KAPLAN
Yazarın Makaleleri
İSTANBUL’UN FETHİ
Her milletin tarihinde aydınlık ye karanlık dönemleri, zafer veya hezimet günleri vardır. Necip milletimiz, tarihinde aydınlık dönemleri ve zafer günleri en fazla olan milletlerin başında gelmektedir. Büyük milletimizin şerefli tarihi altın...
MİLLETÇE AĞLIYORUZ
Üzerinde yaşadığımız ihtiyar dünya, geçmişte meydana gelen nice acılara ve felaketlere sahne olmuştur. Bu felaketler bazen bütün insanlık, bazen bir kavim ve millet, bazen de bir aile ve fert boyutunda olmuştur. Nuh tufanı, Lut kavminin helaki,...
HER SÖZE İNANMA, GÖRDÜĞÜNE ALDANMA
İslam dininde her duyduğuna inanmak, her gördüğüne aldanmak, her duyduğunu, her gördüğünü aslını araştırmadan söylemek ve onunla amel etmek günahtır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerimde mealen, 'Ey iman edenler! Eğer bir fasık size...
ANNE-BABAYA KARŞI ŞEFKATLİ VE MERHAMETLİ OLMAK
ANNELER GÜNÜ NEDENİYLE İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen ve ömür denilen çizgide, başlıca iki görevi vardır. Birisi Allah'ı (c.c) tanıyıp, O'na hakkıyla kulluk yapmak, diğeri ise Allah'ın (c.c) yarattıklarına şefkat...
İNFAK (NE VERİRSEN ELİNLE O GİDER SENİNLE) -2-
İnsan sık sık vicdan muhasebesi yapmalı, yarın için (ahiret için) önceden ne gönderdiğine bakmalıdır. Eğer bu kontrol sonunda kendisini eksik görürse hemen eksiğini telafi etmeye çalışmalıdır. Çünkü Azrail'in kapıyı ne zaman...
İNFAK (NE VERİRSEN ELİNLE O GİDER SENİNLE) -1-
Değerli okuyucularım, 5-11 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan vakıflar haftası münasebetiyle, bu günkü yazımızda genel anlamıyla infaktan bahsedeceğiz, gayret bizden yardım Allah'tan. Yüce Dinimiz İslam; insanın dünya ve ahiret...
ÜÇ AYLAR VE KANDİLLERİMİZ
Dinî literatürümüzde ve halk arasında 'Üç Aylar” diye bilinen çok feyizli ve bereketli zaman dilimi, aynı zamanda bir maneviyat mevsimidir. Manevî hayatımıza Cenab-ı Hak tarafından ihsan edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarından bahsediyorum.Bizleri...
EN SEVGİLİNİN KUTLU DOĞUMU
Üzerinde yaşadığımız ihtiyar dünya, yaratıldıktan bu yana nice tatlı ve acı olaylara şahit olmuştur. Dünyamızın şahit olduğu en mutlu olay da, 'âlemlere rahmet olarak gönderilen” ve 'Peygamberlerin sonuncusu olan” Hz. Muhammed...
BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİLMEK
İnsan ölümlü bir varlıktır. Doğar, yaşar ve ölür. İnsanın yaşaması için maddî ve manevî birçok şeye ihtiyacı vardır. O'na yaşaması için muhtaç olduğu her şeyi yaratanı verir. Yaratan sonsuz güç ve kudret sahibidir. O'nun...
NEVRUZ VE HIDIRELLEZ DİNİ BAYRAM DEĞİLDİR -2-
Hızır, Hıdır yahut Hadır Arapça bir kelime olup, yeşillik mânasına gelmektedir (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, IX,144). İslâm âlimlerinin çoğuna göre Kur'ân-ı Kerîm'in Kehf Suresi'nde geçen Salih Adam Kıssasın'dan, Hızır...
NEVRUZ VE HIDIRELLEZ DİNİ BAYRAM DEĞİLDİR -1-
Nevruz Farsça bir kelimedir. Nev, yeni; ruz ise gün demek olup, Nevruz yeni gün demektir. Bazı Önasya ülkelerinde, İran'da ve ülkemizde de bir kısım insanlar tarafından 'Yeni Yılın Başlangıcı” veya 'Bahar Bayramı” olarak...
AHİRET İNANCININ ZAYIFLAMASI VE DÜNYEVİLEŞME -2-
Kur'an-ı Kerim incelendiğinde; bir gün kıyametin kopacağı, yer ve göklerin düzeninin bozulacağı, güneşin dürülüp söneceği, yıldızların dağılıp döküleceği, denizlerin kaynayıp birbirine karışacağı, dağların birbirine çarparak...
AHİRET İNANCININ ZAYIFLAMASI VE DÜNYEVİLEŞME -1-
Ahiret inancı imanın şartlarındandır. Bu gün ahiret inancı olmayanların veya ahiret inancı zayıf olanların toplum içinde çoğalmış olması; fertlerin, ailelerin, toplumların ve milletlerin huzurunu ve güvenini ciddi manada tehdit etmektedir....
ALLAH’I İNSANLARI SEVMESİ
Sevgi, sevme hissi, aşk ve muhabbet demektir. Sevgili ise; sevilen kimse, sevilen şey demektir. (1) Sevgi hissinde iki taraf vardır. Seven ve sevilen, âşık ve maşuk. Sevgi kalplere bir Allah (c.c) vergisidir. Bir kalbe başka bir şeyin muhabbetini,...
MİLLET HAYATINDA AİLENİN ÖNEMİ
İnsan yaratılmışların en mükemmelidir. Allah (c.c), insanı fizikî yönden en güzel şekilde yaratmıştır. Eşrefi mahlûkat olan insan yeryüzünün halifesidir. Allah (c.c) insanı akıl, izan ve irade nimetleri ile donatmıştır. Bütün varlıklar...
PEYGAMBER EFENDİMİZ VE HILFULFUDUL (ERDEMLİLER) CEMİYETİ
Peygamberimiz 20 yaşındaydı. Son Ficar harbinde çok kan dökülmüştü. Mekke'de asayiş bozulmuş, huzur diye bir şey kalmamıştı. Bu dönemde Mekke'de güçlüler zayıfları eziyor, haksızlıklar almış başını gidiyordu. Gerek Mekke...
ANNEM BANA SENİ ÖĞRETTİ SENİ
Saygı değer okuyucularım, bu gün Peygamber Efendimizi konu alan bir şiir denememizle huzurunuzdayız yine. Umarım okuyunca keyif alırsınız. Allah (c.c.) bizleri, O'nun şefaatine nail eylesin. Büyüdüm koştum, aklım da yetti. Annem bana,...
YEMEK YEMENİN ADABI -2-
İbadet niyeti ile yemenin şartlarından birisi de, iyice acıkmadan yememek, sofradan doymadan kalkmak, yaşamak için yemek, yemek için yaşamamaktır. Böyle hareket eden kimse, doktora muhtaç olmaz. Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra, şehrin...
YEMEK YEMENİN ADABI -1-
Yerleri, gökleri ve bütün varlık alemini yoktan var eden, yarattığı bütün canlıların rızıklarını veren, kullarının helalinden yiyip içmelerini ve salih amel işlemelerini emreden yaratanımıza hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen,...
ALLAH’A KULLUK ETMEK
Yüce Allah (c.c) bütün varlık âleminin Rabbi (Fatiha 2, Âl-iİmran 26), mevcudatın mucidi ve mahlûkatın Hakkı'dır (Enam 1). O yarattığı her şeyin rızkını veren Rezzak-ül âlemindir (Âl-i İmran 27). Her türlü iyilikleri, nimetleri...
HAÇ HİLALE KARŞI
Biri Moskof, biri soysuz A.B.D. Zulmederler Müslüman'a ha bire. Toplu gömerler, mazlumu tek kabire. İşleri kan, gözyaşı durmadan biteviye… Sanki, dünyanın jandarması A.B.D. İngiliz, Fransız, bilmem ne soysuz yedekte. Güçsüz müsün?...
ÖNEMLİ OLAN, MİLETİN MENFAATİDİR
İslam dininde insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler. İnsanların soy-sop, makam-mevki, zenginlik-fakirlik, kadınlık-erkeklik, yaşadığı coğrafya ve mensup olduğu millet bakımından kesinlikle birbirlerine üstünlüğü yoktur. Allah...
MEVLİD KANDİLİ
Küfrün karanlığında İlahi yolu yitirerek, küfrün ve şirkin çıkmaz ve sapık yollarında debelenen insanoğlu için Yüce Allah'ın, 'bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil”...
ÜLÜ’L-EMRE İTAAT ALLAH’IN EMRİDİR
İslam Dini başlı başına bir disiplindir. Yüce Allah, yarattıklarının nizam intizam, huzur ve güven içinde olmaları için, yaratılanların her konuda uyması gereken kuralları, bizzat koymuştur. Göklerin ve yerin nizam ve intizamı, göktekilerin...
NOEL KUTLAMALARI İSLAMİ DEĞİLDİR - 2 -
Noel ise Hıristiyanların, Hz. İsa'nın doğum günü olarak (Katolik ve Protestanların) 25 Aralıkta; Ortodoksların ise 5 Ocakta kutladıkları gündür.( Hayat Ansiklopedisi, Cilt. 5, S. 2467) Çam Ağacı Süsleme Ömrün uzayacağına inanılarak...
NOEL KUTLAMALARI İSLAMİ DEĞİLDİR - 1 -
Müslümanların ve İslam dininin özel şahsiyeti vardır. Bu şahsiyet Kur' an ve Sünnetle tespit edilmiştir. Bu nedenle batıl dinlere ait birtakım ilkeleri, İslam dininin kurallarıymış gibi görüp göstererek İslam dinin safiyetini bozmak...
ALLAH’IN HAS KULU OLMAK -2-
Şüphesiz ki, zararlı ve meşru olmayan yerlere yapılan yerlere harcama da israftır. Bunun gibi günümüzde, revaçta olan lüks ve lüzumsuz şeylere yapılan harcamalar da israftır. İnsanın kendisini zor durumda bırakacak şekilde borçlanması,...
ALLAH’IN HAS KULU OLMAK -1-
Allah insanları kendine iman ve ibadet etmeleri için yaratmıştır. Kişi iman ederek, Allah'tan başka ilah olmadığını, kendisine ibadet etmeye layık tek yaratıcı olarak, yüce Allah'ı tanıdığını şeksiz ve şüphesiz kabullendiğini...
İNSAN NEDEN, NASIL VE NİÇİN YARATILMIŞTIR?
İnsan neden, nasıl ve niçin yaratılmıştır İnsan, ruh ve bedenden meydana gelen akıl sahibi, Allah Teâlâ'nın en güzel surette yarattığı, en üstün varlıktır. Nitekim Tin Suresi'nin 4. ayetinde, 'Biz insanı en güzel şekil...
KADIN VEYA İNSAN HAKLARI
Hak, hukukun koruduğu menfaat demektir. İnsan insan olduğu için; diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne, rengine ve yaşadığı coğrafyaya bakılmaksızın tanınan haklara da "insan hakları " denir. Başka bir deyimle...