Dursun KAPLAN
Dursun KAPLAN
Yazarın Makaleleri
SELAMLAŞMAK -2-
Selam vermek sünneti kifaye, almak ise farz-ı kifayedir. Selam veren bir sünnet işlemiş olduğu gibi, bir farzın yapılmasına da sebep olduğundan selamı alandan daha üstündür. Bu nedenle hadis-i şerifte ' İnsanların Allah'a göre...
SELAMLAŞMAK -1-
Sokakta karşılaşan iki kişi arasında çok kısa bir merasim olur. Bu merasimin şekli ve sözü milletlere göre değişir. Bu merasim nezaketin ilk basamağıdır. Kişilerin birbirine karşı duyduğu sevgi ve saygının bir ifadesidir. Hatta insan...
RAMAZANIN ARDINDAN -2-
Hz. Muhammed (s.a.v.)' e, ' Saçların beyazlandı” diyen sahabelere O, ' Hud suresinde ki, (Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) ayet-i kerime, beni kocalttı” buyurmuştur. Demek ki şefkat Peygamberi, Allah'ın bu ayette ki emrine uygun...
RAMAZANIN ARDINDAN -1-
Geçen yıl bu zamanlarda ayrılmıştık; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan, o canandan. Tam tamına on bir ay boyunca bekledik yolunu; hasretle, özlemle, yangı ile. Bir haber aldık Recep ve Şaban'dan,...
RAMAZAN BAYRAMI
Tarihte ve günümüzde hemen hemen her milletin, mensup oldukları dinleri ve milli değerleriyle ilgili olarak kutladıkları dini ve milli bayramları vardır. Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz ve şeref duyduğumuz yüce dinimizle alakalı olmak üzere,...
ZEKAT VERMENİN TOPLUMSAL ÖNEMİ
Zekat mali bir ibadettir, İslam'ın beş şartından birisidir. Zekat kelimesinin bir lügat bir de istilahi manası vardır. Zekat, lügatte; temizlik, feyiz, bereket, artma ve çoğalma anlamlarına gelir. Nitekim Tevbe Suresi'nin 103. ayetinde...
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLMEK
Insan yaratılmışların en mükemmeli ve en şereflisidir. İnsan akıl, izan ve irade sahibidir. İnsan belirli yaşa geldikten sonra; hayrı-şerden,iyiyi-kötüden, güzeli çirkinden,hakkı- batıldan, faydalıyı-zararlıdan, günahı sevaptan ve hidayet-i...
ORUÇ, DENGİ OLMAYAN BİR İBADETTİR
Oruç, farzıyeti Kitap ve Sünnet ile sabit olan farz-ı ayın bir ibadettir. Oruçtan yeri ağarmaya başladığı andan, güneş batıncaya kadar insanın kendisini yemeden, içmeden, cinsi ilişkiden ve orucu bozan diğer şeylerden korumasıdır. (Dinî...
RAMAZAN AYI’NIN FAZİLETLERİ VE ORUÇ
Çok değerli okuyucularım! Bilindiği gibi, 28 Haziran 2014 Cumartesi günü, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının birinci günüdür. 27 Haziran Cuma günü (yani bugün) akşamı ilk teravih namazı kılınacak, aynı gece ilk sahura da kalkılacaktır....
KABİR ARKADAŞI “AMEL-İ SALİH”
Amel: Bilerek ve düşünülerek yapılan iş, ibadet demektir. Ameller niyetlere göredir. Niyet iyi ise amel iyi, niyet kötü ise amel(iş) kötüdür. Nitekim Peygamber efendimiz Buhari ve Müslim de yer alan bir hadisi şerifinde mealen 'Ameller...
ŞEFAAT
İnsanoğlu dünyaya bir imtihan için gönderilmiştir.İnsan daima şey-tan ve nefsin baskısı ve saldırısı ile karşı karşıyadır. Bu yüzden insan günah işleyebilmektedir. Mühim olan günahlardan tevbe ederek vazgeçip, Allah'ın hoşnutluğunu...
HER ŞEYDE BİR HAYIR VARDIR
Değerli okuyucularım! Bu gün yine bir hikayemiz var, umarım zevkle okursunuz. Zamanın birinde uçsuz bucaksız, çok geniş topraklara sahip bir ülkenin, çok çok güçlü bir padişahı varmış. Padişahın toprakları; alabildiğine ormanlar, ovalar,...
İSTANBUL’UN FETHİ
Her milletin tarihinde aydınlık ye karanlık dönemleri, zafer veya hezimet günleri vardır. Necip milletimiz, tarihinde aydınlık dönemleri ve zafer günleri en fazla olan milletlerin başında gelmektedir. Büyük milletimizin şerefli tarihi altın...
MİLLETÇE AĞLIYORUZ
Üzerinde yaşadığımız ihtiyar dünya, geçmişte meydana gelen nice acılara ve felaketlere sahne olmuştur. Bu felaketler bazen bütün insanlık, bazen bir kavim ve millet, bazen de bir aile ve fert boyutunda olmuştur. Nuh tufanı, Lut kavminin helaki,...
HER SÖZE İNANMA, GÖRDÜĞÜNE ALDANMA
İslam dininde her duyduğuna inanmak, her gördüğüne aldanmak, her duyduğunu, her gördüğünü aslını araştırmadan söylemek ve onunla amel etmek günahtır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerimde mealen, 'Ey iman edenler! Eğer bir fasık size...
ANNE-BABAYA KARŞI ŞEFKATLİ VE MERHAMETLİ OLMAK
ANNELER GÜNÜ NEDENİYLE İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen ve ömür denilen çizgide, başlıca iki görevi vardır. Birisi Allah'ı (c.c) tanıyıp, O'na hakkıyla kulluk yapmak, diğeri ise Allah'ın (c.c) yarattıklarına şefkat...
İNFAK (NE VERİRSEN ELİNLE O GİDER SENİNLE) -2-
İnsan sık sık vicdan muhasebesi yapmalı, yarın için (ahiret için) önceden ne gönderdiğine bakmalıdır. Eğer bu kontrol sonunda kendisini eksik görürse hemen eksiğini telafi etmeye çalışmalıdır. Çünkü Azrail'in kapıyı ne zaman...
İNFAK (NE VERİRSEN ELİNLE O GİDER SENİNLE) -1-
Değerli okuyucularım, 5-11 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan vakıflar haftası münasebetiyle, bu günkü yazımızda genel anlamıyla infaktan bahsedeceğiz, gayret bizden yardım Allah'tan. Yüce Dinimiz İslam; insanın dünya ve ahiret...
ÜÇ AYLAR VE KANDİLLERİMİZ
Dinî literatürümüzde ve halk arasında 'Üç Aylar” diye bilinen çok feyizli ve bereketli zaman dilimi, aynı zamanda bir maneviyat mevsimidir. Manevî hayatımıza Cenab-ı Hak tarafından ihsan edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarından bahsediyorum.Bizleri...
EN SEVGİLİNİN KUTLU DOĞUMU
Üzerinde yaşadığımız ihtiyar dünya, yaratıldıktan bu yana nice tatlı ve acı olaylara şahit olmuştur. Dünyamızın şahit olduğu en mutlu olay da, 'âlemlere rahmet olarak gönderilen” ve 'Peygamberlerin sonuncusu olan” Hz. Muhammed...
BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİLMEK
İnsan ölümlü bir varlıktır. Doğar, yaşar ve ölür. İnsanın yaşaması için maddî ve manevî birçok şeye ihtiyacı vardır. O'na yaşaması için muhtaç olduğu her şeyi yaratanı verir. Yaratan sonsuz güç ve kudret sahibidir. O'nun...
NEVRUZ VE HIDIRELLEZ DİNİ BAYRAM DEĞİLDİR -2-
Hızır, Hıdır yahut Hadır Arapça bir kelime olup, yeşillik mânasına gelmektedir (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, IX,144). İslâm âlimlerinin çoğuna göre Kur'ân-ı Kerîm'in Kehf Suresi'nde geçen Salih Adam Kıssasın'dan, Hızır...
NEVRUZ VE HIDIRELLEZ DİNİ BAYRAM DEĞİLDİR -1-
Nevruz Farsça bir kelimedir. Nev, yeni; ruz ise gün demek olup, Nevruz yeni gün demektir. Bazı Önasya ülkelerinde, İran'da ve ülkemizde de bir kısım insanlar tarafından 'Yeni Yılın Başlangıcı” veya 'Bahar Bayramı” olarak...
AHİRET İNANCININ ZAYIFLAMASI VE DÜNYEVİLEŞME -2-
Kur'an-ı Kerim incelendiğinde; bir gün kıyametin kopacağı, yer ve göklerin düzeninin bozulacağı, güneşin dürülüp söneceği, yıldızların dağılıp döküleceği, denizlerin kaynayıp birbirine karışacağı, dağların birbirine çarparak...
AHİRET İNANCININ ZAYIFLAMASI VE DÜNYEVİLEŞME -1-
Ahiret inancı imanın şartlarındandır. Bu gün ahiret inancı olmayanların veya ahiret inancı zayıf olanların toplum içinde çoğalmış olması; fertlerin, ailelerin, toplumların ve milletlerin huzurunu ve güvenini ciddi manada tehdit etmektedir....
ALLAH’I İNSANLARI SEVMESİ
Sevgi, sevme hissi, aşk ve muhabbet demektir. Sevgili ise; sevilen kimse, sevilen şey demektir. (1) Sevgi hissinde iki taraf vardır. Seven ve sevilen, âşık ve maşuk. Sevgi kalplere bir Allah (c.c) vergisidir. Bir kalbe başka bir şeyin muhabbetini,...
MİLLET HAYATINDA AİLENİN ÖNEMİ
İnsan yaratılmışların en mükemmelidir. Allah (c.c), insanı fizikî yönden en güzel şekilde yaratmıştır. Eşrefi mahlûkat olan insan yeryüzünün halifesidir. Allah (c.c) insanı akıl, izan ve irade nimetleri ile donatmıştır. Bütün varlıklar...
PEYGAMBER EFENDİMİZ VE HILFULFUDUL (ERDEMLİLER) CEMİYETİ
Peygamberimiz 20 yaşındaydı. Son Ficar harbinde çok kan dökülmüştü. Mekke'de asayiş bozulmuş, huzur diye bir şey kalmamıştı. Bu dönemde Mekke'de güçlüler zayıfları eziyor, haksızlıklar almış başını gidiyordu. Gerek Mekke...
ANNEM BANA SENİ ÖĞRETTİ SENİ
Saygı değer okuyucularım, bu gün Peygamber Efendimizi konu alan bir şiir denememizle huzurunuzdayız yine. Umarım okuyunca keyif alırsınız. Allah (c.c.) bizleri, O'nun şefaatine nail eylesin. Büyüdüm koştum, aklım da yetti. Annem bana,...
YEMEK YEMENİN ADABI -2-
İbadet niyeti ile yemenin şartlarından birisi de, iyice acıkmadan yememek, sofradan doymadan kalkmak, yaşamak için yemek, yemek için yaşamamaktır. Böyle hareket eden kimse, doktora muhtaç olmaz. Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra, şehrin...