Dursun KAPLAN / Son Makaleleri

Dursun KAPLAN / Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

RECEP AYININ FAZİLETLERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen aylar, ay takvimine göre yılın on iki ayından Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Görüldüğü gibi Recep ayı üç ayların birincisidir. Yıl içinde yer alan beş mübarek kandil gecesinin dördü bu kutsal...
25 Şubat 2021

REGAİB KANDİLİ VE FAZİLETLERİ

Yüce Allah, bütün yarattıklarını, fazilet ve meziyet bakımından ayrı ayrı yaratmıştır. İnsanı; akıl, fikir, irade ve zeka gibi özellikleriyle diğer yarattıklarına üstün kılmış, bütün varlıkları insanın emrine amade olarak yaratmıştır....
16 Şubat 2021

MÜBAREK ÜÇ AYLAR VE KANDİLLERİMİZ-2

Bu ayların diğer aylara olan üstünlüğünü de; 'Recep ayının diğer aylara olan üstünlüğü; Kur'an-ı Kerim'in diğer semavî kitaplara; Şaban ayının diğer aylara üstünlüğü; Benim diğer peygamberlere; ve Ramazan ayının...
12 Şubat 2021

MÜBAREK ÜÇ AYLAR VE KANDİLLERİMİZ-1

Dinî literatürümüzde ve halk arasında 'Üç Aylar” diye bilinen çok feyizli ve bereketli zaman dilimi, aynı zamanda bir maneviyat mevsimidir. Manevî hayatımıza Cenab-ı Hak tarafından ihsan edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarından bahsediyorum....
11 Şubat 2021

MÜNAFIK KİMDİR, MİLLETE ZARARI NEDİR? -2

Münafıklar, Allah'a inanmadıkları ve İslam dinini kabul etmedikleri için ibadete yanaşmazlar. Halkın arasında bulunup ta kaçmaya fırsat bulamadıkları zaman, genelde cenaze namazında olduğu gibi, istemeyerek ve üşenerek kalkarlar. Münafıkların...
06 Şubat 2021

MÜNAFIK KİMDİR, MİLLETE ZARARI NEDİR? -1

İnsanlar inançları itibariyle genel olarak üç kısma ayrılırlar. Müminler; imanın amentü ile formüle edilmiş altı şartına yani; Allah'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe, kader hayır...
05 Şubat 2021

CENNETE GÖTÜREN YOL

Yüce Allah (c.c.) âlemlerin rabbidir. Yüce Allah (c.c.) yer âleminin, gök âleminin, hayvanlar âleminin, bitkiler âleminin, canlılar ve cansızlar âleminin tek yaratanıdır. Allah insanları eşref-i mahlûkat (yaratılanların en şereflisi) olarak...
28 Ocak 2021

ZORLUKLAR KARŞISINDA, SABIRLI OLMAK

Sabır; güçlükler karşısında kişinin Allah'tan korktuğu ve rızasını ümit ettiği için, nefsini fenalığa bırakmayıp tutması veya emirleri yapmakta, yasaklardan sakınma da, başa gelen bela ve musibetlere tahammül etme, direnç gösterme...
22 Ocak 2021

TOPLUMUN HUZURU İÇİN, 12 AHLÂKÎ KURAL-2

3-Yalnız Allah'a kulluk edilecek ve yalnız Allah'tan yardım istenecektir. Nitekim Kuranda, ' Ey yüce Allahımız! Yalnız Sana ibadet eder ve yalnız Senden yardım dileriz” buyrulmaktadır. (Fatiha, 1/5) Onun için günde kılınan beş...
17 Ocak 2021

TOPLUMUN HUZURU İÇİN, 12 AHLÂKÎ KURAL-1

Âleminin Rabbi, mevcudatın mucidi ve mahlûkatın hâliki olan Allah'a (c.c.) hamdolsun. İki cihanın serveri, insanlığın önderi Hz. Muhammed Mustafa (sav)' ya salat ve selam olsun. Allah'ın insanlara ihsan ettiği nimetler sayılmakla...
15 Ocak 2021

İSRAF HARAMDIR

Sözlükte, haddi aşma, hata, cehalet, gaflet gibi anlamlara gelen israf genel olarak, inanç, söz ve davranışta dinin, akıl ve örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmayı özellikle mal veya imkanları meşru olmayan amaçlar için saçıp...
08 Ocak 2021

İÇKİ VE UYUŞTURUCU EN BÜYÜK FELÂKETTİR-2

'ALINIP SATILMASI DA HARAMDIR” Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı içki ve uyuşturucunun kullanılması haram ve yasak olduğu gibi, bu maddelerin alınıp satılması da haramdır. Nitekim bir hadiste, "Alkollü içkiler yasaklandığına dair...
04 Ocak 2021

İÇKİ VE UYUŞTURUCU EN BÜYÜK FELÂKETTİR-1

Şu ihtiyar dünyamızda yaşayan insanlar tarih boyunca çok çeşitli felâket ve âfetlere maruz kalmışlardır. Depremler, yangınlar, sel baskınları, salgın hastalıklar bunlardan bazılarıdır. Bu âfet ve felâketlerden hiç birisi asrımızdaki...
03 Ocak 2021

İSLAM’DA NOEL KUTLAMASI YOK-2

Çam Ağacı Süsleme Âdeti, Nereden Geliyor? Yılbaşı gecesinde altında yatıldığı zaman ömrün uzayacağına inanılarak ışık ve süslerle donatılan ve Noel'den birkaç gün sonra çöpe atılan 'Çam ağacı süsleme” adeti de,...
27 Aralık 2020

İSLAM’DA NOEL KUTLAMASI YOK-1

Müslümanların ve İslam dininin özel şahsiyeti vardır. Bu şahsiyet Kuran ve sünnetle tespit edilmiştir. Bu nedenle batıl dinlere ait bir takım prensipleri İslam dininin kurallarıymış gibi görüp göstererek, İslam dininin safiyetini bozmak...
25 Aralık 2020

ŞEFAAT

İnsanoğlu dünyaya bir imtihan için gönderilmiştir. İnsan daima şeytan ve nefsin baskısı ve saldırısı ile karşı karşıyadır. Bu yüzden insan günah da işleyebilir. Mühim olan günahlardan tevbe ederek vazgeçip, Allah'ın hoşnutluğunu...
17 Aralık 2020

GÜNAHLARDAN, TEVBE EDEREK ARINMAK

İnsanoğlu annesinden günahsız olarak doğar. Buluğ çağına gelinceye kadar da, temyiz gücüne sahip olmadığı için, yaptığı iyi ve kötü iş ve eylemlerinden sorumlu değildir. Yani annesinden doğduğunda ki günahsızlık safiyeti, buluğ...
10 Aralık 2020

ENGELLİ VE YAŞLILARA SAYGILI OLMAK

Bütün canlılar; doğar, yaşar ve ölürler. İnsan da bir canlıdır. O da doğar yaşar ve ölür. Doğumla- ölüm arasına ömür denir. Çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlık, ömrün mevsimleridir. Tıpkı yılın; ilkbahar, yaz, sonbahar...
04 Aralık 2020

ÖĞRETMEN VELİ VE ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ-2

Hakikat şudur ki, ailesinde iyi terbiye almış, gerçekten öğretmeni (Hocası) tarafından hem dünya ve hem de ahireti için faydalı bilgiler öğretilmiş bir öğrencinin hocasına ve büyüklerine karşı tavrı nasıl olmalıdır sorusuna, eğitimci...
29 Kasım 2020

ÖĞRETMEN VELİ VE ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ-1

Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, vermiş olduğu sayısız nimetleriyle mülkünde yaşatan yüce Allah'ımıza sayısız hamt, yaratılış itibariyle en evvel, gönderiliş itibariyle en sonra olan ve âlemlere rahmet olarak gönderilen...
27 Kasım 2020

NAMAZLA ARINMAK

İnsan hem itaat etme ve hem de isyan etme kabiliyeti ile yaratılmıştır. Bu bakımdan itaat etme yönüyle meleğe, isyan etme kabiliyeti ile de şeytana benzer. İtaat kabiliyetini geliştirerek İnsan-ı Kâmil mertebesine ulaşan insan, melekten de...
13 Kasım 2020

YAŞLI VE SAKATLARA SAYGILI OLMAK

Bütün canlılar; doğar, yaşar ve ölürler. İnsan da bir canlıdır. O da doğar yaşar ve ölür. Doğumla- ölüm arasına ömür denir. Çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlık, ömrün mevsimleridir. Tıpkı yılın; ilkbahar, yaz, sonbahar...
06 Kasım 2020

KURAN-I KERİM

Kur'an, Arapça bir kelimedir ve okumak anlamına gelen bir mastardır. Dinî terim olarak Kur'an, 'Allah Teâlâ'nın Cebrail (as) aracılığı ile Muhammed (s.a.v.)'e 23 senede Arapça olarak indirdiği, bize kadar ilk nazil olduğu...
22 Ekim 2020

MİLLET HAYATINDA AİLENİN ÖNEMİ-2

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet tarifi ise şöyledir, ' Millet, dil, kültür ve mefkure birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve içtimai beyittir.” Bir vatanın yer üstü...
16 Ekim 2020

MİLLET HAYATINDA AİLENİN ÖNEMİ-1

İnsan yaratılmışların en mükemmelidir. Allah (c.c), insanı fiziki yönden en güzel şekilde yaratmıştır. Eşrefi mahlûkat olan insan yeryüzünün halifesidir. Allah (c.c) insanı akıl, izan ve irade nimetleri ile donatmıştır. Bütün varlıklar...
15 Ekim 2020

KÜLTÜR MİLLİ OLMALI-2

Üzülerek ifade edelim ki, bu gün bunları ciddi olarak söylemek kolay değildir. Çünkü bunlar başında 'Milli” yazan, fakat içi bu anlamda boş olan bir eğitim sistemi ile mümkün olmuyor. Başka bir deyişle milletin öz değerlerinden...
10 Ekim 2020

KÜLTÜR MİLLİ OLMALI-1

Büyük milletimizin tarihi, dünyada eşine az rastlanan büyü başarılar ve zaferlerle doludur. Bu aziz millet; okumuşunun cahilinin, askerinin sivilinin, idare edeninin edileninin, köylüsünün şehirlisinin, kadınının erkeğinin yerli ve milli...
08 Ekim 2020

İSLAMİ TÜRK GELENEĞİNDE KADIN

İmanımız, inancımız ve İslamımız” Kadın 'a kutsiyet izafe etmiştir. Kadın bir insandır. İnsan ise 'Eşrefi mahlûkat' dır. Yani yaratılanların en şereflisidir. Allah; önce erkeği yani 'Âdem” aleyhisselamı, ondan...
02 Ekim 2020

ANNE- BABA, HOCA VE TALEBE İLİŞKİLERİ-2

İskender'i Zülkarneyne, 'Neden hocana babandan çok hürmet ediyor, saygı gösteriyorsun?” diye sormuşlar. O'da cevaben: 'Çünkü babam beni gökten yere indirmiştir. Hocam ise beni yerden göğe doğru yükseltmektedir” demiş....
22 Eylül 2020

ANNE- BABA, HOCA VE TALEBE İLİŞKİLERİ-1

Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, vermiş olduğu sayısız nimetleriyle mülkünde yaşatan yüce Allah'ımıza sayısız hamt, yaratılış itibariyle en evvel, gönderiliş itibariyle en sonra olan ve âlemlere rahmet olarak gönderilen...
21 Eylül 2020

ALLAH'I SEVMEK

Yüce Yaradanımız Allah teâlâ (cc); güneş, ay, yıldızlar ve diğer yaratılanları, insanların hizmetinde olmaları için yaratmıştır. Cenab-ı Hakkın bizlere vermiş olduğu nimetler saymakla bitmez.(Nahl, 16/18) Bu nimetlere karşılık kula...
11 Eylül 2020

AKRABALARI GÖRÜP GÖZETMEK, SILA-İ RAHİMDİR-3

Sıla-i Rahim Adına Yapılabilecekler de özet olarak şunlar olabilir: 1-Yakınlara karşı tatlı sözlü, güler yüzlü olmak, selâmlaşmak. 2-Hâl hatır sormak, ziyaret etmek, telefon etmek, mesajlaşmak veya mektuplaşmak, 3-Elden geldiği kadar...
05 Eylül 2020

AKRABALARI GÖRÜP GÖZETMEK, SILA-İ RAHİMDİR-2

Bu konuda yüce Allah Kerim Kitabımızda: "İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere (kendi mallarından bir şey ) vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onları affetsinler, vazgeçip iyi muamelede...
04 Eylül 2020

AKRABALARI GÖRÜP GÖZETMEK, SILA-İ RAHİMDİR-1

Akrabalarımızın yoksul ve fakir olanlarını görüp gözetmek de 'Sıla-i Rahim” kapsamındadır. Onun için sadaka, zekât ve fitrelerimizi verirken, yoksul olan akrabalarımıza öncelik tanımamız gerekir. Bu konuda Peygamberimiz: 'Yoksula...
03 Eylül 2020

AŞURE GÜNÜ VE ZAFER BAYRAMI

Bugün 10 Muharrem, Aşure Günü… Bugün, Hz. Hüseyin (r.a.) ve yakınlarının Kerbela'da şehit edildiği gün. Ağustos ayı, büyük milletimizin zaferlerle dolu bir ayıdır. Kerbela şehitlerimize, bu zaferleri milletimize kazandıran komutanlara...
31 Ağustos 2020

AKRABAYA İYİ DAVRANMAK-2

Evet, akrabalarla ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği ve Peygamberin öğrettiği gibi olup olmadığı da, Rabbimizin gözetimi altında olup, melekler tarafından kitabımıza kaydedilmektedir. O halde akraba ilişkilerimizdeki hareketlerimiz, Allah'ın...
28 Ağustos 2020

AKRABAYA İYİ DAVRANMAK-1

Akrabalık, aynı kandan gelen veya evlilikle birleşen kişiler arasında meydana gelen bağa denir. Akrabalık kan ve evlilik yollarıyla kurulduğu gibi, kanun yoluyla da kurulabilir. Bu bakımdan üç gurup akraba vardır. Kan yoluyla akrabalık, evlenme...
27 Ağustos 2020

DUA, ALLAH İLE KUL ARASINDA KÖPRÜDÜR-2

Kul Allah'a; darlıkta da, bollukta da, başı selamette iken de, başı darda iken de, ümit var iken de, ümitsizliğe düştüğünde de dua etmelidir. Çünkü darda kalınca dua ederek Allah'a sığınıp, ferahlığa çıkınca O'nu unutmak...
15 Ağustos 2020

DUA, ALLAH İLE KUL ARASINDA KÖPRÜDÜR-1

Dua sözlükte 'çağırmak, seslenmek, istemek ve yardım talep etmek” anlamlarına gelir. Din literâtüründe ise dua, 'İnsanın bütün benliği ile Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini O'na arz etmesi” demektir. Çağrı,...
14 Ağustos 2020

HAYATI GÜZEL YAŞAMAK-2

' Beş vakit namazı kılacaksın, Ramazan orucunu tutacaksın, imkânın varsa zekâtını verecek, haccına gideceksin. Başına gelen bela ve musibetlere sabredeceksin. Allah'ın sabredenlere mükâfatını hesapsız olarak vereceğini ve sabredenlerle...
08 Ağustos 2020
banner255
banner133
az bulutlu
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@