Dursun KAPLAN / Son Makaleleri

Dursun KAPLAN / Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

HAYATI GÜZEL YAŞAMAK-2

' Beş vakit namazı kılacaksın, Ramazan orucunu tutacaksın, imkânın varsa zekâtını verecek, haccına gideceksin. Başına gelen bela ve musibetlere sabredeceksin. Allah'ın sabredenlere mükâfatını hesapsız olarak vereceğini ve sabredenlerle...
08 Ağustos 2020

HAYATI GÜZEL YAŞAMAK-1

İnsanı yaratan, yaşaması için nimetler veren Allah'tır. Allah insanın hayatta kalacağı müddeti de tayin etmiştir. Ömür denilen yaşam müddeti, Allah'ın insana bir emanetidir. Emanete ihanet günahtır. Onun için hayat güzel, doğru...
07 Ağustos 2020

FETOCULARIN FİTNESİ-2

Fitne ve anarşinin sebepleri; 1-Yalan, iftira, gıybet, fuhuş, içki ve kumarın artması, 2-İkiyüzlülük, söz taşıma, cimrilik ve öldürmelerin çoğalması, 3-Zamanın bereketinin kalmaması (zamanın çabuk geçmesi), 4-Fitneci, anarşist ve teröristlerin...
25 Temmuz 2020

FETOCULARIN FİTNESİ-1

Fitne; anarşi, terör, karışıklık, geçimsizlik, bozgunculuk ve arabozuculuk demektir. Ayrıca; Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, Müslümanları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak ve insanları isyana kışkırtmaya da 'Fitne” denilmektedir....
24 Temmuz 2020

DEVLET DÜŞMANI HAİN FETOCULARIN SONU

İnsan hem iyilik, hem de kötülük yapabilme kabiliyetine sahip bir varlıktır. Akıl sahibi olan insan, yaptığını bilerek ve planlayarak yaptığı için, yaptığından soruludur. Bunun için iyi yaptığından ödül, kötü yaptığından ceza...
17 Temmuz 2020

KURBAN İBADETİ

Kurban kelimesi Arapçadır. Çoğulu karabindir. Bu kelime dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapçada kurban ' UDHİYE” kelimesi ile de ifade edilir. Kurban kelimesi mastar olarak 'Yaklaşmak” anlamına geldiği gibi, isim olarak da 'kendisi...
11 Temmuz 2020

TÖVBE VE FAZİLETİ-2

Görüldüğü gibi kapkaranlık bir tablo çizilmiş, kul çaresizlik, ümitsizlik ve bir çıkmaz içerisindedir. İnsanı bu açmazdan kurtaracak olan, Allah'a imandan sonra, O'nun günahkâr kulları için kıyamete kadar gece gündüz açık...
04 Temmuz 2020

TÖVBE VE FAZİLETİ-1

Allah Teâlâ hazretleri kullarını kendisine yönelmeye, tövbe etmeye, temizlenmeye ve teslim olmaya davet ediyor. Bu davete icap eden kullarını da sevdiğini haber veriyor. Rabbimizin bu İlâhî davetlerinde; 1-' Size azap gelip çatmadan önce...
03 Temmuz 2020

TÖVBE ETMEK FARZDIR

Tövbe kelimesi Kerim kitabımızda 86 yerde geçmektedir. Yüce Allah, bu ayetlerden bir kısmında buyuruyor ki: 1-'Şüphesiz ki, ulu Allah, kendisine eş koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki günahları dilediği kimselere bağışlar. Allah'a...
27 Haziran 2020

TÖVBE-2

Allah'a ve ahiret gününe inanan ve Allah'ı çok ananların örneği ve modeli Hz. Peygamberdir.(Ahazap/21) O, geçmiş ve gelecek bütün günahları af edildiği, hiç günahı olmadığı ve günah işlemekten masun olduğu halde günde yetmiş...
20 Haziran 2020

TÖVBE-1

Tövbe; lügatte nedamet, pişmanlık, insanın işlemiş olduğu günahlara pişmanlık duyup, Allah'ü teâlâdan af edilmesi ve bağışlanmasını istemesidir. Tövbe; dinimizde haram ve günah olan şeyleri işledikten sonra, pişman olup Allah'tan...
19 Haziran 2020

ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİRELİM-2

Evladına karşı bu görevlerini yapmayan anne baba, mahşerde Allah'ın huzurunda Allah'a ve çocuğuna hesap vermek zorunda kalacak. Kur'an-ı Kerim manevi dertlere karşı bir şifadır. Bu durum müteaddit ayetlerle haber verilmiştir....
13 Haziran 2020

ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİRELİM-1

Varlık âleminin sahibi, amaçsız hiçbir şey yaratmamıştır. Kâinattaki canlı ve cansız yaratılış her şeye çeşitli meziyetler vermiştir. Kimi uçar, kimi kaçar, kimi öter, kimi de konuşur v.s. Halikın mahlûkuna ihsanları da boldur. Her...
12 Haziran 2020

RAMAZAN’IN ARDINDAN-2

Abdullah ibni, Amr ibni As (r.anhüma) diyor ki: Peygamber bana, 'Bir zamanlar geceleri ibadet ederken, sonra gece ibadetini bırakan falan kimse gibi olma” buyurdu.(Nesai Kıyamü'l leyl 17) Yani iyi ve salih ameller, devamlı olmalıdır, bir...
06 Haziran 2020

RAMAZAN’IN ARDINDAN-1

Peygamberimizin (s.a.v.), başı rahmet, ortası mağfiret sonu da müminlerin cehennemden kurtuluşudur diye şanını beyan ettiği ve daha dün denecek kadar kısa zaman önce kavuşarak sevinip mutlu olduğumuz mübarek Ramazan ayından ayrılmanın hüznünü...
05 Haziran 2020

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) EVİMİZE GELSE NE YAPARDI?-2

Doğru sözlü olmayı, dürüst iş yapmayı, kötü ve günah olan işlerden uzak durmayı, yakınları görüp gözetmeyi, akrabalarla ilişkiyi kesmemeyi, emanete ihanet etmemeyi, komşularla iyi geçinmeyi, onların haklarına saygı göstermeyi, komşusu...
30 Mayıs 2020

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) EVİMİZE GELSE NE YAPARDI?-1

Saygı değer okuyucularım! Bu sohbetimizde 'Acaba Peygamberimiz (s.a.v.) evimize gelseydi, ne söylerdi ve neyi nasıl yapardı”? diye düşünelim ve bu düşüncenin altında bir takım ihtimalleri sıralayalım diyorum, ne dersiniz? Eğer, alemlerin...
29 Mayıs 2020

DEĞİŞİK BİR RAMAZAN BAYRAMI

Tarihte ve günümüzde hemen hemen her milletin, mensup oldukları dinleri ve millî değerleriyle ilgili olarak kutladıkları dinî ve millî bayramları vardır. Mensubu olmakla her zaman iftihar ettiğimiz yüce dinimizle alakalı olmak üzere on beş...
22 Mayıs 2020

KADİR GECESİ BİN AYDAN HAYIRLIDIR

Yüce Dinimizin, kutsal gecelerinden birisi de Kadir gecesidir. Kadir gecesi gecelerin sultanıdır. Tıpkı meleklerin sultanı Cebrail (a.s.), insanların sultanı da Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğu gibi. Bilindiği gibi, 19 Mayıs Salı akşamı Kadir gecesini...
15 Mayıs 2020

ZEKÂTINI VERENE SAADET, VERMEYENE FELAKET VARDIR-2

Zenginin fakirle kaynaşıp kucaklaşmasını temin eden zekt, aynı zamanda din kardeşliğini de tesis eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen; 'Eğer tevbe ederler, namaz kılarlar ve zekâtı da verilerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdirler.”...
09 Mayıs 2020

ZEKÂTINI VERENE SAADET, VERMEYENE FELAKET VARDIR-1

Zekât mali bir ibadettir, İslam'ın beş şartından birisidir. Zekât kelimesinin bir lügat bir de istilahi manası vardır. Zekât, lügatte; temizlik, feyiz, bereket, artma ve çoğalma anlamlarına gelir. Nitekim Tevbe Suresi'nin 103. ayetinde...
08 Mayıs 2020

ORUCUN FAZİLETLERİ

Oruç ibadeti ve faziletlerine geçmeden önce belirtmek isterim ki, İslam tarihinde herhalde böyle bir Ramazan ayı yaşanmamış, bu şekilde bir oruç ibadeti de ifa edilmemiştir. Bir Ramazan ayı düşünün ki o ayda, camiler beş vakit namazlarda,...
02 Mayıs 2020

ZİNANIN ÇEŞİTLERİ-3

ZİNANIN CEZASI Zina insanlara, aileye ve topluma zararlı olduğu için, bütün İlahi dinlerce yasak edilmiştir. Zina toplumun ahlâkî ve aile düzenini yıkar, hayâ utanma ve iffet duygularını zedeler. Akraba, dost ve arkadaşlar arasında işlenen...
27 Nisan 2020

ZİNANIN ÇEŞİTLERİ-2

ZİNA'YA YAKLAŞMAYI ÖNLETİCİ TEDBİRLER İslam dini insanları zinadan korumak için gözlerine sahip olmalarını ve tesettüre dikkat etmelerini istemektedir: Nitekim Kur'an-ı Kerimde Peygamber (s.a.v.) e hitaben: 'Ey Peygamber hanımları!...
25 Nisan 2020

ZİNANIN ÇEŞİTLERİ-1

Değerli okuyucularım! Bilindiği gibi zina ile ilgili sohbetimize, kaldığımız yerden devam edeceğimizi arz etmiştim. Şimdi müsaadenizle devam edelim. Fert için, aile için, gelecek nesiller için ve toplum için sayılamayacak kadar çeşitli zararları...
24 Nisan 2020

RAMAZAN-I ŞERİF’E GİRERKEN

Bilindiği gibi 24 Nisan 2020 Cuma günü, mübarek Ramazan ayının birinci günüdür. Allah Teâlâ'ya şükürler olsun ki, bizleri bir gufran ayına daha ulaştırdı. Peygamberimiz (s.a.v.)'e de salat ve selam olsun ki, bu kutsal ayın fazilet...
22 Nisan 2020

ZİNA-2

ZİNANIN AİLEYE VE TOLUMA ZARALARI Allah'ın haram kıldığı her şey, insanın faydası için yasaklanmıştır. Allah (c.c) zinayı da, Dini ve toplumu, onun zararından korumak için haram kılmış ve yasaklamıştır. Çünkü zina kişi için...
18 Nisan 2020

ZİNA-1

Zina; dinen ve kanunen cezayı gerektiren, meşru olmayan cinsî münasebettir. Aralarında bir nikâh bağı bulunmayan mükellef, yani cezaî ehliyete sahip bir erkekle bir kadın arasındaki gayri meşru ilişkidir. Evlilik dışı cinsel ilişki anlamına...
17 Nisan 2020

YAŞLI VE SAKATLARA SAYGILI OLMAK-2

Allah'ın insanlara yardım etmesi ve rızık vermesi de, toplumun; yaşlı, zayıf ve düşkünlere karşı şefkatli, merhametli ve saygılı olmasındandı (5). Genç iken bu vazifeyi layıkıyla yapanlara karşı, yaşlandığı zaman, aynı şekilde...
11 Nisan 2020

YAŞLI VE SAKATLARA SAYGILI OLMAK-1

Bütün canlılar; doğar, yaşar ve ölürler. İnsan da bir canlıdır. O da doğar yaşar ve ölür. Doğumla- ölüm arasına ömür denir. Çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlık, ömrün mevsimleridir. Tıpkı yılın; ilkbahar, yaz, son...
10 Nisan 2020

SABRIN SONU SELAMETTİR

Sabır; güçlükler karşısında kişinin Allah'tan korktuğu ve rızasını ümit ettiği için, nefsini fenalığa bırakmayıp tutması, veya emirleri yapmakta, yasaklardan sakınmada, başa gelen bela ve musibetlere tahammül etme, didrenç gösterme...
03 Nisan 2020

FAİZ (2)-II

Faiz sisteminin uygulandığı toplularda, faizin haram olduğunu bilen ve ondan uzak durmak için elinden gelen gayreti gösteren insanların bile, ondan etkileneceğini 15 asır öncesinden haber veren Peygamber efendimiz (s.a.v.) başka bir hadislerinde...
31 Mart 2020

FAİZ (2)-I

Günümüz dünyasının büyük iktisatçılarının çoğunluğu, faizi toplumlar için zararlı görmektedirler. Çünkü faizi, uygulandığı ülkelerde sermaye urunun meydana gelmesine, yani sermayenin belirli ellerde toplanmasına sebep olduğu kanaatine...
30 Mart 2020

FAİZ

İslam dini Müslümanlara, helal olanların yenmesini, haram olanların yenmemesini, helal mi haram mı olduğu bilinmeyen şüpheli olanlardan da uzak durulmasını emretmektedir. Konumuz olan faiz ise, hem Kur'an da hem de sünnette kesinlikle haram...
28 Mart 2020

NEVRUZ VE HIDIRELLEZ DİNİ BAYRAM DEĞİLDİR-2

Hıdırellez, Hızır ve İlyas (a.s)'ın her bahar başlangıcında buluştuklarına inanılan milâdî 6 Mayıs, Rumî 23 Nisan'a rastlayan güne verilen isimdir. Söz konusu günde Hızır ve İlyas (a.s)'ın buluşarak sohbet ederler ve...
24 Mart 2020

NEVRUZ VE HIDIRELLEZ DİNİ BAYRAM DEĞİLDİR-1

Nevruz Farsça bir kelimedir. Nev, yeni; ruz ise gün demek olup, Nevruz yeni gün demektir. Bazı Ön Asya ülkelerinde, İran'da ve ülkemizde de bir kısım insanlar tarafından 'Yeni Yılın Başlangıcı” veya 'Bahar Bayramı” olarak...
23 Mart 2020

HANIMLARLA İYİ GEÇİNMEK-2

Hucurat suresinin 12. Ayetinde: ' Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çükü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. (Gıybetini etmesin.) Biriniz ölmüş kardeşinin...
17 Mart 2020

HANIMLARLA İYİ GEÇİNMEK-1

Rabbimiz insanı bir nefisten yaratmış, ondan da eşini yaratmış, ilk insanı yeryüzüne tek erkek veya tek kadın olarak değil, bir kadın ve bir erkek olarak göndermiştir. Allah c.c. insanlığı, bu iki cinsin meşru olarak birleşmesinden yaratarak...
16 Mart 2020

ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ

İnsanlar için en değerli şey candır. Milletimiz için candan daha aziz olan bir şey daha vardır o da vatandır, vatan uğruna şehitlik ve gaziliktir. Dini, vatanı, milleti ve devleti için savaşan ve hayatta kalmayı başaran kimseye gazi, bu uğurda...
06 Mart 2020

VATAN VE VATAN SAVUNMASI-2

Düşmanla savaşmak için daima madden ve manen hazırlıklı olmak, düşmanı caydırıcı askeri güç ve kuvvete sahip olmakta Allah'ın emridir. Nitekim Yüce Allah; 'Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet (askerî...
03 Mart 2020
banner255
banner133
31°
açık
Namaz Vakti 09 Ağustos 2020
İmsak 03:59
Güneş 05:38
Öğle 12:51
İkindi 16:42
Akşam 19:53
Yatsı 21:25

Gelişmelerden Haberdar Olun

@