Dursun KAPLAN / Son Makaleleri

Dursun KAPLAN / Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

ÖĞRETMEN VELİ VE ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ-2

Hakikat şudur ki, ailesinde iyi terbiye almış, gerçekten öğretmeni (Hocası) tarafından hem dünya ve hem de ahireti için faydalı bilgiler öğretilmiş bir öğrencinin hocasına ve büyüklerine karşı tavrı nasıl olmalıdır sorusuna, eğitimci...
29 Kasım 2020

ÖĞRETMEN VELİ VE ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ-1

Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, vermiş olduğu sayısız nimetleriyle mülkünde yaşatan yüce Allah'ımıza sayısız hamt, yaratılış itibariyle en evvel, gönderiliş itibariyle en sonra olan ve âlemlere rahmet olarak gönderilen...
27 Kasım 2020

NAMAZLA ARINMAK

İnsan hem itaat etme ve hem de isyan etme kabiliyeti ile yaratılmıştır. Bu bakımdan itaat etme yönüyle meleğe, isyan etme kabiliyeti ile de şeytana benzer. İtaat kabiliyetini geliştirerek İnsan-ı Kâmil mertebesine ulaşan insan, melekten de...
13 Kasım 2020

YAŞLI VE SAKATLARA SAYGILI OLMAK

Bütün canlılar; doğar, yaşar ve ölürler. İnsan da bir canlıdır. O da doğar yaşar ve ölür. Doğumla- ölüm arasına ömür denir. Çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlık, ömrün mevsimleridir. Tıpkı yılın; ilkbahar, yaz, sonbahar...
06 Kasım 2020

KURAN-I KERİM

Kur'an, Arapça bir kelimedir ve okumak anlamına gelen bir mastardır. Dinî terim olarak Kur'an, 'Allah Teâlâ'nın Cebrail (as) aracılığı ile Muhammed (s.a.v.)'e 23 senede Arapça olarak indirdiği, bize kadar ilk nazil olduğu...
22 Ekim 2020

MİLLET HAYATINDA AİLENİN ÖNEMİ-2

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet tarifi ise şöyledir, ' Millet, dil, kültür ve mefkure birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve içtimai beyittir.” Bir vatanın yer üstü...
16 Ekim 2020

MİLLET HAYATINDA AİLENİN ÖNEMİ-1

İnsan yaratılmışların en mükemmelidir. Allah (c.c), insanı fiziki yönden en güzel şekilde yaratmıştır. Eşrefi mahlûkat olan insan yeryüzünün halifesidir. Allah (c.c) insanı akıl, izan ve irade nimetleri ile donatmıştır. Bütün varlıklar...
15 Ekim 2020

KÜLTÜR MİLLİ OLMALI-2

Üzülerek ifade edelim ki, bu gün bunları ciddi olarak söylemek kolay değildir. Çünkü bunlar başında 'Milli” yazan, fakat içi bu anlamda boş olan bir eğitim sistemi ile mümkün olmuyor. Başka bir deyişle milletin öz değerlerinden...
10 Ekim 2020

KÜLTÜR MİLLİ OLMALI-1

Büyük milletimizin tarihi, dünyada eşine az rastlanan büyü başarılar ve zaferlerle doludur. Bu aziz millet; okumuşunun cahilinin, askerinin sivilinin, idare edeninin edileninin, köylüsünün şehirlisinin, kadınının erkeğinin yerli ve milli...
08 Ekim 2020

İSLAMİ TÜRK GELENEĞİNDE KADIN

İmanımız, inancımız ve İslamımız” Kadın 'a kutsiyet izafe etmiştir. Kadın bir insandır. İnsan ise 'Eşrefi mahlûkat' dır. Yani yaratılanların en şereflisidir. Allah; önce erkeği yani 'Âdem” aleyhisselamı, ondan...
02 Ekim 2020

ANNE- BABA, HOCA VE TALEBE İLİŞKİLERİ-2

İskender'i Zülkarneyne, 'Neden hocana babandan çok hürmet ediyor, saygı gösteriyorsun?” diye sormuşlar. O'da cevaben: 'Çünkü babam beni gökten yere indirmiştir. Hocam ise beni yerden göğe doğru yükseltmektedir” demiş....
22 Eylül 2020

ANNE- BABA, HOCA VE TALEBE İLİŞKİLERİ-1

Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, vermiş olduğu sayısız nimetleriyle mülkünde yaşatan yüce Allah'ımıza sayısız hamt, yaratılış itibariyle en evvel, gönderiliş itibariyle en sonra olan ve âlemlere rahmet olarak gönderilen...
21 Eylül 2020

ALLAH'I SEVMEK

Yüce Yaradanımız Allah teâlâ (cc); güneş, ay, yıldızlar ve diğer yaratılanları, insanların hizmetinde olmaları için yaratmıştır. Cenab-ı Hakkın bizlere vermiş olduğu nimetler saymakla bitmez.(Nahl, 16/18) Bu nimetlere karşılık kula...
11 Eylül 2020

AKRABALARI GÖRÜP GÖZETMEK, SILA-İ RAHİMDİR-3

Sıla-i Rahim Adına Yapılabilecekler de özet olarak şunlar olabilir: 1-Yakınlara karşı tatlı sözlü, güler yüzlü olmak, selâmlaşmak. 2-Hâl hatır sormak, ziyaret etmek, telefon etmek, mesajlaşmak veya mektuplaşmak, 3-Elden geldiği kadar...
05 Eylül 2020

AKRABALARI GÖRÜP GÖZETMEK, SILA-İ RAHİMDİR-2

Bu konuda yüce Allah Kerim Kitabımızda: "İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere (kendi mallarından bir şey ) vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onları affetsinler, vazgeçip iyi muamelede...
04 Eylül 2020

AKRABALARI GÖRÜP GÖZETMEK, SILA-İ RAHİMDİR-1

Akrabalarımızın yoksul ve fakir olanlarını görüp gözetmek de 'Sıla-i Rahim” kapsamındadır. Onun için sadaka, zekât ve fitrelerimizi verirken, yoksul olan akrabalarımıza öncelik tanımamız gerekir. Bu konuda Peygamberimiz: 'Yoksula...
03 Eylül 2020

AŞURE GÜNÜ VE ZAFER BAYRAMI

Bugün 10 Muharrem, Aşure Günü… Bugün, Hz. Hüseyin (r.a.) ve yakınlarının Kerbela'da şehit edildiği gün. Ağustos ayı, büyük milletimizin zaferlerle dolu bir ayıdır. Kerbela şehitlerimize, bu zaferleri milletimize kazandıran komutanlara...
31 Ağustos 2020

AKRABAYA İYİ DAVRANMAK-2

Evet, akrabalarla ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği ve Peygamberin öğrettiği gibi olup olmadığı da, Rabbimizin gözetimi altında olup, melekler tarafından kitabımıza kaydedilmektedir. O halde akraba ilişkilerimizdeki hareketlerimiz, Allah'ın...
28 Ağustos 2020

AKRABAYA İYİ DAVRANMAK-1

Akrabalık, aynı kandan gelen veya evlilikle birleşen kişiler arasında meydana gelen bağa denir. Akrabalık kan ve evlilik yollarıyla kurulduğu gibi, kanun yoluyla da kurulabilir. Bu bakımdan üç gurup akraba vardır. Kan yoluyla akrabalık, evlenme...
27 Ağustos 2020

DUA, ALLAH İLE KUL ARASINDA KÖPRÜDÜR-2

Kul Allah'a; darlıkta da, bollukta da, başı selamette iken de, başı darda iken de, ümit var iken de, ümitsizliğe düştüğünde de dua etmelidir. Çünkü darda kalınca dua ederek Allah'a sığınıp, ferahlığa çıkınca O'nu unutmak...
15 Ağustos 2020

DUA, ALLAH İLE KUL ARASINDA KÖPRÜDÜR-1

Dua sözlükte 'çağırmak, seslenmek, istemek ve yardım talep etmek” anlamlarına gelir. Din literâtüründe ise dua, 'İnsanın bütün benliği ile Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini O'na arz etmesi” demektir. Çağrı,...
14 Ağustos 2020

HAYATI GÜZEL YAŞAMAK-2

' Beş vakit namazı kılacaksın, Ramazan orucunu tutacaksın, imkânın varsa zekâtını verecek, haccına gideceksin. Başına gelen bela ve musibetlere sabredeceksin. Allah'ın sabredenlere mükâfatını hesapsız olarak vereceğini ve sabredenlerle...
08 Ağustos 2020

HAYATI GÜZEL YAŞAMAK-1

İnsanı yaratan, yaşaması için nimetler veren Allah'tır. Allah insanın hayatta kalacağı müddeti de tayin etmiştir. Ömür denilen yaşam müddeti, Allah'ın insana bir emanetidir. Emanete ihanet günahtır. Onun için hayat güzel, doğru...
07 Ağustos 2020

FETOCULARIN FİTNESİ-2

Fitne ve anarşinin sebepleri; 1-Yalan, iftira, gıybet, fuhuş, içki ve kumarın artması, 2-İkiyüzlülük, söz taşıma, cimrilik ve öldürmelerin çoğalması, 3-Zamanın bereketinin kalmaması (zamanın çabuk geçmesi), 4-Fitneci, anarşist ve teröristlerin...
25 Temmuz 2020

FETOCULARIN FİTNESİ-1

Fitne; anarşi, terör, karışıklık, geçimsizlik, bozgunculuk ve arabozuculuk demektir. Ayrıca; Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, Müslümanları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak ve insanları isyana kışkırtmaya da 'Fitne” denilmektedir....
24 Temmuz 2020

DEVLET DÜŞMANI HAİN FETOCULARIN SONU

İnsan hem iyilik, hem de kötülük yapabilme kabiliyetine sahip bir varlıktır. Akıl sahibi olan insan, yaptığını bilerek ve planlayarak yaptığı için, yaptığından soruludur. Bunun için iyi yaptığından ödül, kötü yaptığından ceza...
17 Temmuz 2020

KURBAN İBADETİ

Kurban kelimesi Arapçadır. Çoğulu karabindir. Bu kelime dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapçada kurban ' UDHİYE” kelimesi ile de ifade edilir. Kurban kelimesi mastar olarak 'Yaklaşmak” anlamına geldiği gibi, isim olarak da 'kendisi...
11 Temmuz 2020

TÖVBE VE FAZİLETİ-2

Görüldüğü gibi kapkaranlık bir tablo çizilmiş, kul çaresizlik, ümitsizlik ve bir çıkmaz içerisindedir. İnsanı bu açmazdan kurtaracak olan, Allah'a imandan sonra, O'nun günahkâr kulları için kıyamete kadar gece gündüz açık...
04 Temmuz 2020

TÖVBE VE FAZİLETİ-1

Allah Teâlâ hazretleri kullarını kendisine yönelmeye, tövbe etmeye, temizlenmeye ve teslim olmaya davet ediyor. Bu davete icap eden kullarını da sevdiğini haber veriyor. Rabbimizin bu İlâhî davetlerinde; 1-' Size azap gelip çatmadan önce...
03 Temmuz 2020

TÖVBE ETMEK FARZDIR

Tövbe kelimesi Kerim kitabımızda 86 yerde geçmektedir. Yüce Allah, bu ayetlerden bir kısmında buyuruyor ki: 1-'Şüphesiz ki, ulu Allah, kendisine eş koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki günahları dilediği kimselere bağışlar. Allah'a...
27 Haziran 2020

TÖVBE-2

Allah'a ve ahiret gününe inanan ve Allah'ı çok ananların örneği ve modeli Hz. Peygamberdir.(Ahazap/21) O, geçmiş ve gelecek bütün günahları af edildiği, hiç günahı olmadığı ve günah işlemekten masun olduğu halde günde yetmiş...
20 Haziran 2020

TÖVBE-1

Tövbe; lügatte nedamet, pişmanlık, insanın işlemiş olduğu günahlara pişmanlık duyup, Allah'ü teâlâdan af edilmesi ve bağışlanmasını istemesidir. Tövbe; dinimizde haram ve günah olan şeyleri işledikten sonra, pişman olup Allah'tan...
19 Haziran 2020

ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİRELİM-2

Evladına karşı bu görevlerini yapmayan anne baba, mahşerde Allah'ın huzurunda Allah'a ve çocuğuna hesap vermek zorunda kalacak. Kur'an-ı Kerim manevi dertlere karşı bir şifadır. Bu durum müteaddit ayetlerle haber verilmiştir....
13 Haziran 2020

ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİRELİM-1

Varlık âleminin sahibi, amaçsız hiçbir şey yaratmamıştır. Kâinattaki canlı ve cansız yaratılış her şeye çeşitli meziyetler vermiştir. Kimi uçar, kimi kaçar, kimi öter, kimi de konuşur v.s. Halikın mahlûkuna ihsanları da boldur. Her...
12 Haziran 2020

RAMAZAN’IN ARDINDAN-2

Abdullah ibni, Amr ibni As (r.anhüma) diyor ki: Peygamber bana, 'Bir zamanlar geceleri ibadet ederken, sonra gece ibadetini bırakan falan kimse gibi olma” buyurdu.(Nesai Kıyamü'l leyl 17) Yani iyi ve salih ameller, devamlı olmalıdır, bir...
06 Haziran 2020

RAMAZAN’IN ARDINDAN-1

Peygamberimizin (s.a.v.), başı rahmet, ortası mağfiret sonu da müminlerin cehennemden kurtuluşudur diye şanını beyan ettiği ve daha dün denecek kadar kısa zaman önce kavuşarak sevinip mutlu olduğumuz mübarek Ramazan ayından ayrılmanın hüznünü...
05 Haziran 2020

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) EVİMİZE GELSE NE YAPARDI?-2

Doğru sözlü olmayı, dürüst iş yapmayı, kötü ve günah olan işlerden uzak durmayı, yakınları görüp gözetmeyi, akrabalarla ilişkiyi kesmemeyi, emanete ihanet etmemeyi, komşularla iyi geçinmeyi, onların haklarına saygı göstermeyi, komşusu...
30 Mayıs 2020

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) EVİMİZE GELSE NE YAPARDI?-1

Saygı değer okuyucularım! Bu sohbetimizde 'Acaba Peygamberimiz (s.a.v.) evimize gelseydi, ne söylerdi ve neyi nasıl yapardı”? diye düşünelim ve bu düşüncenin altında bir takım ihtimalleri sıralayalım diyorum, ne dersiniz? Eğer, alemlerin...
29 Mayıs 2020

DEĞİŞİK BİR RAMAZAN BAYRAMI

Tarihte ve günümüzde hemen hemen her milletin, mensup oldukları dinleri ve millî değerleriyle ilgili olarak kutladıkları dinî ve millî bayramları vardır. Mensubu olmakla her zaman iftihar ettiğimiz yüce dinimizle alakalı olmak üzere on beş...
22 Mayıs 2020

KADİR GECESİ BİN AYDAN HAYIRLIDIR

Yüce Dinimizin, kutsal gecelerinden birisi de Kadir gecesidir. Kadir gecesi gecelerin sultanıdır. Tıpkı meleklerin sultanı Cebrail (a.s.), insanların sultanı da Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğu gibi. Bilindiği gibi, 19 Mayıs Salı akşamı Kadir gecesini...
15 Mayıs 2020
banner255
banner133
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Aralık 2020
İmsak 06:08
Güneş 07:38
Öğle 12:35
İkindi 14:59
Akşam 17:21
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@