Dursun KAPLAN
Dursun KAPLAN
Yazarın Makaleleri
SABRIN SONU SELAMETTİR
Sabır; güçlükler karşısında kişinin Allah'tan korktuğu ve rızasını ümit ettiği için, nefsini fenalığa bırakmayıp tutması, veya emirleri yapmakta, yasaklardan sakınmada, başa gelen bela ve musibetlere tahammül etme, didrenç gösterme...
FAİZ (2)-II
Faiz sisteminin uygulandığı toplularda, faizin haram olduğunu bilen ve ondan uzak durmak için elinden gelen gayreti gösteren insanların bile, ondan etkileneceğini 15 asır öncesinden haber veren Peygamber efendimiz (s.a.v.) başka bir hadislerinde...
FAİZ (2)-I
Günümüz dünyasının büyük iktisatçılarının çoğunluğu, faizi toplumlar için zararlı görmektedirler. Çünkü faizi, uygulandığı ülkelerde sermaye urunun meydana gelmesine, yani sermayenin belirli ellerde toplanmasına sebep olduğu kanaatine...
FAİZ
İslam dini Müslümanlara, helal olanların yenmesini, haram olanların yenmemesini, helal mi haram mı olduğu bilinmeyen şüpheli olanlardan da uzak durulmasını emretmektedir. Konumuz olan faiz ise, hem Kur'an da hem de sünnette kesinlikle haram...
NEVRUZ VE HIDIRELLEZ DİNİ BAYRAM DEĞİLDİR-2
Hıdırellez, Hızır ve İlyas (a.s)'ın her bahar başlangıcında buluştuklarına inanılan milâdî 6 Mayıs, Rumî 23 Nisan'a rastlayan güne verilen isimdir. Söz konusu günde Hızır ve İlyas (a.s)'ın buluşarak sohbet ederler ve...
NEVRUZ VE HIDIRELLEZ DİNİ BAYRAM DEĞİLDİR-1
Nevruz Farsça bir kelimedir. Nev, yeni; ruz ise gün demek olup, Nevruz yeni gün demektir. Bazı Ön Asya ülkelerinde, İran'da ve ülkemizde de bir kısım insanlar tarafından 'Yeni Yılın Başlangıcı” veya 'Bahar Bayramı” olarak...
HANIMLARLA İYİ GEÇİNMEK-2
Hucurat suresinin 12. Ayetinde: ' Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çükü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. (Gıybetini etmesin.) Biriniz ölmüş kardeşinin...
HANIMLARLA İYİ GEÇİNMEK-1
Rabbimiz insanı bir nefisten yaratmış, ondan da eşini yaratmış, ilk insanı yeryüzüne tek erkek veya tek kadın olarak değil, bir kadın ve bir erkek olarak göndermiştir. Allah c.c. insanlığı, bu iki cinsin meşru olarak birleşmesinden yaratarak...
ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ
İnsanlar için en değerli şey candır. Milletimiz için candan daha aziz olan bir şey daha vardır o da vatandır, vatan uğruna şehitlik ve gaziliktir. Dini, vatanı, milleti ve devleti için savaşan ve hayatta kalmayı başaran kimseye gazi, bu uğurda...
VATAN VE VATAN SAVUNMASI-2
Düşmanla savaşmak için daima madden ve manen hazırlıklı olmak, düşmanı caydırıcı askeri güç ve kuvvete sahip olmakta Allah'ın emridir. Nitekim Yüce Allah; 'Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet (askerî...
VATAN VE VATAN SAVUNMASI-1
Vatan, bir milletin üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığı toprak parçasıdır. Ancak her toprak parçası vatan değildir. Şair Mithat Cemal Kuntay'ın dediği gibi, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda...
MÜBAREK ÜÇ AYLAR VE KANDİLLERİMİZ-2
Bu ayların diğer aylara olan üstünlüğünü de 'Recep ayının diğer aylara olan üstünlüğü; Kur'an-ı Kerim'in diğer semavî kitaplara; Şaban ayının diğer aylara üstünlüğü; Benim diğer peygamberlere; ve Ramazan ayının...
MÜBAREK ÜÇ AYLAR VE KANDİLLERİMİZ-1
Dinî literatürümüzde ve halk arasında 'Üç Aylar” diye bilinen çok feyizli ve bereketli zaman dilimi, aynı zamanda bir maneviyat mevsimidir. Manevî hayatımıza Cenab-ı Hak tarafından ihsan edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarından bahsediyorum.Bizleri...
DÜNYEVİLEŞMEK-2
Aşırı servet ve evlat sevgisi ve tutkunluğu da insana Allah'ı ve Ona karşı vazifelerini unutturur. Bu hususta Kelam-i Kadimde: 'Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte...
DÜNYEVİLEŞMEK-1
'Dünyevileşmek” çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Mesela; insanın kendisini dünyanın çekiciliğine, cazibesine ve aldatıcılığına kaptırarak yaşaması, dünyanın esiri ve kölesi haline gelmesi, Allah'ı, emirlerini ve yasaklarını...
TİCARET AHLAKI-3 BORCU ZAMANINDA ÖDEMEK-II
Hatta Peygamberimiz (sav), borçlusuna kolaylık gösterenlere Rabbimizin ahirette nasıl davranacağına örnek olarak şöyle misal veriyor: Sizden önceki ümmetlerden cömert bir kişi öldüğünde, melekler onun ruhunu karşılayarak: -(Dünyada) bir...
TİCARET AHLAKI-3 BORCU ZAMANINDA ÖDEMEK-I
'Birinin diğerine, kullanılmakla tükenen misli bir malı, daha sonra emsalini geri ödemek üzere vermesine Karz denir. Buna göre Karz, altın, gümüş, para, buğday ve arpa gibi misli bir malın, bir müddet sonra mislinin geri verilmesi üzere...
TİCARET AHLAKI-2
Yüce Allah kainatı bir nizam, intizam ve ölçü ile yaratmıştır. Hiçbir şey gelişi güzel yaratılmamıştır. Göklerin ve yerin ayakta duruşu da bu ölçü ve denge sayesindedir. Mesela dağlar bu düzende balans vazifesi görmektedir. Bunun gibi...
TİCARET AHLAKI
İnsanoğlunun onurunu koruyarak yaşaya bilmesi için bir eve, ev eşyasına, yiyeceğe, içeceğe ve giyeceğe ihtiyacı vardır. İnsanın bu ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıp gelir sağlaması lazımdır. Yüce Allah, eşrefi...
KABİRDE ARKADAŞ, SALİH AMEL
Amel: Bilerek ve düşünülerek yapılan iş; ibadet demektir. Ameller niyetlere göredir. Niyet iyi ise amel iyi, niyet kötü ise amel(iş) kötüdür. Nitekim Peygamber efendimiz Buhari ve Müslim de yer alan bir hadisi şerifleerinde mealen: 'Ameller...
İSLAMİ TÜRK GELENEĞİNDE KADIN
İmanımız, inancımız ve İslamımız” Kadın'a kutsiyet izafe etmiştir. Kadın bir insandır. İnsan ise 'Eşrefi mahlûkat”tır. Yani yaratılanların en şereflisidir. Allah; önce erkeği yani 'Âdem” Aleyhisselamı, ondan sonra...
NOEL ( YILBAŞI ) KUTLAMALARI-2
ÇAM AĞACI SÜSLEME ADETİ, NEREDEN GELİYOR? Yılbaşı gecesinde altında yatıldığı zaman ömrün uzayacağına inanılarak ışık ve süslerle donatılan ve Noel'den birkaç gün sonra çöpe atılan 'Çam ağacı süsleme” adeti de,...
NOEL ( YILBAŞI ) KUTLAMALARI-1
Müslümanların ve İslam dininin özel şahsiyeti vardır. Bu şahsiyet Kuran ve sünnetle tespit edilmiştir. Bu nedenle batıl dinlere ait bir takım prensipleri İslam dininin kurallarıymış gibi görüp göstererek, İslam dininin safiyetini bozmak...
İNSAN EDER KENDİNE EDER KENDİ KENDİNE
Değerli Okuyucularım; Bu günkü yazımda üzerinde çok düşünülmesi gereken birkaç ayet ve birkaç hadis meali vermek istiyorum. Düşünüp yorumlanmasını akl-ı seliminize bırakıyorum. Hepimiz bunlardan ders almalıyız, ibret almalıyız, tedbirli...
İNSAN YAPTIĞINDAN SORUMLUDUR-2
İnsan sorumlu bir varlıktır. Tekasür suresinin 8. Ayetinde, ' Nihayet o gün, dünyada faydalandığınız her şeyden, (bütün nimetlerden) elbette sorguya (Hesaba) çekileceksiniz.” buyrulmaktadır. Ayette geçen 'Naim” kelimesi lezzet...
İNSAN YAPTIĞINDAN SORUMLUDUR-1
Hamd alemlerin Rabbine, salavat O'nun son Resulüne olsun. Yüce Yaratan tarafından yaratılan sayısız varlık vardır. Çünkü O, tüm varlık aleminin sahibidir, çünkü O, hem dünya ve hem de ahiret aleminin Rabbidir. Allah (c.c.), yarattığı...
İÇKİ VE UYUŞTURUCU EN BÜYÜK FELAKETTİR
Şu ihtiyar dünyamızda yaşayan insanlar, tarih boyunca çok çeşitli felaket ve Afetlere maruz kalmışlardır. Depremler, yangınlar, sel baskınları, salgın hastalıklar bunlardan bazılarıdır. Bu afet ve felaketlerden hiç birisi asrımızdaki...
MİLLETİN ÇEKİRDEĞİ VE DEVLETİN TEMELİ AİLE-2
Bir vatanın yer üstü ve yer altı kaynaklarına O milletin maddî ve manevî değerleri denir. Ülkenin madenleri, gölleri, nehirleri, ormanları ve bitki örtüsü maddî değerleri dir. Bir milletin ırkından, vatanından, tarihinden, kültüründen,...
MİLLETİN ÇEKİRDEĞİ VE DEVLETİN TEMELİ AİLE-1
İnsan yaratılmışların en mükemmelidir. Allah (c.c), insanı fizikî yönden en güzel şekilde yaratmıştır.(95/4) Eşrefi mahlûkat olan insan, yeryüzünün halifesidir.(2/30) Allah (c.c) insanı akıl (2/197-269, 3/7-190) ve irade nimetleri ile...
EN SEVGİLİNİN KUTLU DOĞUMU
Üzerinde yaşadığımız ihtiyar dünya, yaratıldıktan bu yana nice tatlı ve acı olaylara şahit olmuştur. Dünyamızın şahit olduğu en mutlu olay da, 'âlemlere rahmet olarak gönderilen” (Enbiya Suresi ayet 107) ve 'Peygamberlerin...