Salim SAVCI
Salim SAVCI
Yazarın Makaleleri
NE? ÜZERİNE ÖRNEKLER
Türkçemizde bir sözcüğümüz var. Hangisi diyebilirsiniz. Tanıtayım. 'Ne” sözcüğüdür. Bir zamirdir. Konuşmalarımızda isim yerine geçer. Bi soru oluverir. Tanımı da şöyle verilir. 'Bir cümlede (tümcede) soru yoluyla bir varlığın...
FARKLILIĞIMIZ OKUMAK OLSUN
İnsan, dünyaya, en gelişmiş bir canlı olarak gelmiştir. Kimse, kimsenin bir kopyası değildir. Herkes kendi çapında bir yetenektir. Evrende var olan her şeyde bir farklılık olduğu gibi, insanların algılamaları davranışları da bir farklılık...
SORULAN SORUYA NASIL CEVAP VERELİM?
Çampınar Prof. Bahri Savcı Kütüphanesine gleip bana soru soranlara 8 yıldır cevaplar verdim. Rehberlik ile danışmanlığı böyle yaptım. Yıllar sonra, ektiğim tohumun meyvelerinin az olduğunu gördüm. Bu kez soru soran yavrumu, masama yakın...
YORGUNLUĞU GİDEREN ÖRNEKLER
İnsan oğlu doğumundan ölümü arasında her zaman çalışır çabalar ekonomik bakımdan daha iyi şartlara ulaşmak ister. Sadece yetişkinler değil ,eğitim sistemimizin her geçen yıl daha kötüye gittiği çağımızda çocuklarımız ne çocukluklarını...
İNSAN İNSANLIĞINI BİLMELİ
Evrende; en gelişmiş tek canlı insandır. Onun da iki türü vardır. Kadın ve erkek olarak toplumlarda, yerlerini alırlar. Her ikisinde de 'cinsellik duygusu” vardır. İnsanlar, sahip oldukları bu cinsellik duygusuna gem vurmayı bilirler....
İNSAN TİPLERİNİ BİLİYOR MUYUZ?
İnsan Allahın yarattığı en gelişmiş varlıktır. Bir anne ve babanın ürünü olmamıza rağmen , dış ve iç yapılarımız (anotomilerimiz) birbirinden farklıdır. Bu farlılık; türleri ve tipleri oluşturur. hhiçbir insan birbirine benzemez....
SAĞLAM YAZAR
Değerli okurlarım, şimdiye dek, köşe yazılarımı ben kaleme aldım. Ama bu kez, köşe yazımı, Osmancık Akören Şehit Erol Keskin İlköğretim Okulu öğrencilerine bırakıyorum. Yavrularımın Tükçe öğremeni Koray Demir beyden aldığım...
İKİ KAYNAĞA GÖRE AKŞEMSETTİN-2
İKİNCİ KAYNAKTAN 1.Mikrobu ilk keşfeden bilgin: Akşemsettin: Akşemsettin Tıp alanındaki çalışmalarını, Maddet-ül Hayat kitabında topladı, daha çok meşhur oldu. Bu kitapta; -'Hastalıklar insanlara gözle görülmeyecek kadar küçük...
İKİ KAYNAĞA GÖRE AKŞEMSETTİN-1
BİRİNCİ KAYNAKTAN: Soyu: Akşemsettin'in baba soyu, Hz. Ebu Bekir'e kadar götürülmektedir. Ataları arasında ünlü mutasavvıflardan Şeyh Sühreverdi'inn bulunduğu bilinmektedir. Babası: Şeyh Hamza'dır. Şimdiki Samsun-Ladik...
ÇALIŞMAK DA BİR İBADETTİR
15 Mayıs 2016 günü Osmancık'ta Akşemsettin İlkokuluna gittim. Kendimi anaokulu sınıfında buldum. Her biri, bir değer olan yavruları izledim. Onlara hayran kaldım. Masal yazarım ama, okullarda masal anlatmaz iken masal bile anlattım. Yavrularımın...
SENİN OĞLAN NE OLDU?
Çorum'un okuyanı çok olan köylerinden birisi Kuşsaray Köyü'dür. Nerede ise köyün çoğu okumuştur. Orada, şurada iş güç sahibi olanlar ile önemli yerlere gelenler bile vardır. Köyde kalanlar, köy kahvesinde bir araya gelirler....
YAZARLARA GÖRE
Türkçemizde, ona göre, buna göre, şuna göre vardır. Anlamı da şu sözcükleri kapsar; -Uygun olarak, -Uyarınca, -Gereğince, -Has, -Özgü ve elverişli anlmını içerir. -Görenin eşanlamlısı da 'mucibince”dir. Bu girişi şunun için...
NUR İÇİNDE YAT EMRAH ŞAHİN VE ALİ ÖZDEMİR
Her insanın, hayatta unutamadığı sınıf arkadaşları vardır. Benim de, unutamadığım sınıf arkadaşım Şebinkarahisar Gazetesinin kurucusu, merhum Ali Özdemir'dir. Ben, onu Alim diye severdim, bağrıma basardım. İşte Şebinkarahisarlı...
ABRAHAM LİNCOLN’ÜN MEKTUBU
Abraham Lincoln, ABD'nin eski ve ünlü Başkanlarından birisidir. Aile yuvasında oğluna öğretemedikleri olur, oğlunun öğretmenine bir mektup yazar. Bu mektubu, şimdiki Başkanların, Başbakanların, hatta Milli Eğitim Bakanlarının okuması...
İNSAN OLMAK NEDİR?
Vicdanlı insan, bir ömür boyu yaşadığı toplumda iyinin, güzelin, doğrunun, gerçeğin yanında yer alır. Kötülerden uzak kalır. Beğenilen, istenilen, sevilen insan olur. Her insan; toplumda ahlak arayışlarına aykırı olan davranışları...
VİCDAN ÜZERİNE BİLGİLER
Vicdan nedir? Vicdan; insana özgü bir duygudur. Bir insanın iyiyi ve kötüyü ayırt etmesini sağlar. İyi ne demektir? Bir insanın bir ömür boyu beğenilen, istenilen ve sevilen nitelikleri kendisinde toplamasıdır. Kötü ne demektir? Niteliği...
TOPLUMU KEMİREN SÖZCÜKLER
Ankara'da 55 yıl yaşadıktan sonra 2007 Temmuzunda doğduğum Osmancık-Çampınar köyüne döndüm. Geleli 8 yıl, 10 ay oldu. Bu süre içerisinde; tabandan yukarıya bakmayı öğrendim. İleri yaşıma karşın bana düşeni yaptım yapıyorum....
DERS ALMAYI SEVENLERE
Hazreti Mevlana: -Herhangi bir konuda hayatta başarılı olak için sabır ve sebat göstermeyenler ile, kararlı bir duruş sergilemeyenlere, 'buğday örneği”ni vermiştir. İnsanların, ders almalarını dilemiştir. Şöyle ki; İnsansın, başına...
MİMAR SİNAN’I BİLEMEYENLERE
Mimar Sinan kimdir? Değerli dostum sayın Mehmet Coşar'dan eseri olan 'Kararlılığın Değeri / Başarılı Hayat Örnekleri” kitabın iki adeti 2.3.2016 tarihinden on gün sonra elime ulaştı, okudum. Okumuş olmak için değil, anlamaya...
TE İLE VE HARFİNİN OKUNUŞU
Türk alfabesi (ABECE'si) yasa ile kabul edilmiştir. 29 harfin de okunuşu verilmiştir. Medyada en çok kullanılan harfler: Yasaya göre; T harfi TE, V harfi VE, K harfi KE, H harfi HE diye okunur. Ama şimdi; T harfini Tİ, V harfini Vİ, K harfini...
AKÖREN ŞEHİT EROL KESKİN İLKÖĞRETİM OKULU’NDAN ESİNTİLER
Bir eğitimci-yazar olarak tanındığım için, Osmancık Akören Şehit Erol Keskin İlköğretim Okulu müdürlüğü öğrencilerinn sorularına cevap vermek üzere kendi arabalarıyla beni 22 Mart 2016 Salı günü Çampınar'dan alıp Akören'e...
BİR İNATÇI ÇOCUK KONUŞUYOR
Ben; bir çocuğum. Ablamla birlikte aynı yuvada yaşıyorum. Babama ve anneme göre; uyumluyum. Ablama göre ise; inatçı bir çocuğum. İnatçı damgasını nasıl yediğimi anlatacağım. Babam ile annem üniversite mezunudur. Ayrı alanlarda bir meslek...
SORULAN SORULARA VERİLEN CEVAPLAR
Eğitimci yazar diye bana sorular soruluyor. Onlaın da çoğu ile ilgili köşe yazıları yazıyorum. Altı kentte yerel gazetelerde yayınlatıyorum. Okumayanların daha az olduğuna tanığım. Alınmıyorum. Kendime yapanı yapmaya sürdürüyorum. Bu...
ARŞİMET PRENSİBİNİN ÖYKÜSÜ
Arşimet; bir bilim adamıdır. M.Ö.287-212 yılları arasında 75 yıl yaşar. Genç yaşında İskenderiye'ye gider. Öklid'in (Eukleides) derslerine devam eder. İskenderiye dönüşünden sonra, kendisini 'fizik ve matematik” alanına...
NELERE SAHİP ÇIKMALIYIZ?
1974 yılından beri yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaparım. Kimseden bir şey beklemem. Kendime düşeni yapmaya çalışırım. 38 yıl sonra okurlarımdan aldığım cevapları sıraladım. Bunları okurlarıma aktarmada düşünüp kaldım. Sonunda...
GÖLETLERE NEDEN İHTİYAÇ VAR?
Su; 2 atom hidrojen ile bir atom oksijenin bileşisidir. Kimya biliminde H2O formülü ile gösterilir. Dünyayı saran atmosfer katmanında su buharı olmasaydı, oksijen de olmazdı. İnsan da yaşamazdı. Su; hayat kaynağıdır. Suyun olduğu yerde de...
OKU! DİYENLER DE Mİ OKUMUYOR?
Bir insanız. Toplumsal bir varlığız. Toplumun temel taşıyız. Doğduk, büyüdük, okuduk, bir meslek sahibi olduk. Mesleğimizde bize düşenleri yapıyoruz. Bir çok niteliklere sahibiz. Bunlar ise; Merhametli olmak – Güneş gibi! Cömert davranmak...
ÇAY İÇMEDE KULLANILAN ARAÇLAR ÜZERİNE YORUMLAR
1.Giriş Türkçemizin Çince'den aldığı tek sözcük; 'ÇAY”dır. Çay ise; çay bitkisinin yaprağından bin bir emekle üretilir. Çay fabrikalarına girer, çeşitli işlemler görür, en sonunda kutular, paketler, daldırma çay olarak...
GERÇEĞİN YANINDA OLMAYANLARA!
İnsanlar; gerçekler içerisinde dünyaya gelir. Gerçekler içinde büyür, gelişir, bir meslek sahiib olur. Toplumunda birey olarak yerini alır. Üzerine düşenleri, gerçekçilik içinde yapar. Bunu da bir insanlık olarak kabul eder. Ömrü boyunca...
İYİ ÜZERİNE BİLDİKLERİMİZ
İyinin tanımı: Genel olarak; tüm iyiler, istenilen, beğenilen, sevilen, tercih edilenlerdir. İyilik neleri kucaklar? Bu özellikleri akatarabiliriz: - Her iyi şey, tüm insanlar için yararlıdır. - İyilerin içinde, bolluk ve bereket vardır. -...