Salim SAVCI
Salim SAVCI
Yazarın Makaleleri
“YARIŞMAK” VE ONDAN ÜRETİLEN SÖZCÜKLER
'Yarışmak”sözcüğünün tanımı: Yarışmak sözcüğü, 'mak” ekini aldığı için bir mastardır. Tanımları ise; 'Yarış amacı ile karşılaşmak.” 'Bir iş alanında, daha üstün başarı kazanmak için çaba harcamaktır.”...
SÖZ DERLEMELERİ KİTABINDAN SEÇİLEN SÖZLER
-Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır. -İnsan, noksanlarla doludur. (Balzac) -İnsanı büyük ya da küçük yapan, kendi iradesidir. (Shiller) -İnsan iyi doğar, doğası iyidir. Onu kötü yapan çevresidir. (Unamino) -Kinine, gururuna yenilip...
TOPLUMUMUZDA BİZ-SİZ DİYENLER ÇOĞALIYOR MU?
Bazılarımız; Ben-Sen demeyi sevmez, biz-siz der. Bunu açıklamak da söyleyenlerin omzuna düşen bir görev olur. Biz hakkında bilgiler: Biz sözcüğü bir zamirdir. Ben zamirinin çoğuludur. Biz sözcüğünde bencillik yoktur. Kendini öne çıkarmaya...
BEN-SEN DİYENLER ÇOĞALIYOR MU?
Ankara'da 1956-2007 yılları arasında tam 41 yıl yaşadım. 'Tepeden aşağıya” bakmayı öğrenmiştim. Bir şeyler de biliyordum. 2007 yılında doğduğum köye dönüp yerleştim. Bu kez 'tabandan yukarıya” bakmayı öğrendim....
KISKANMAK ÜZERİNE BİLGİLER
Toplumsal bir varlığız. Diğer canlı varlıklara benzemiyoruz. Onları bir bölümü içgüdülerine göre hareket ediyorlar. Yalnız insanlar kendilerine verilen akıl ve beyin işlevi ile dur, zevk bilmeden, her şeyin nedenlerini, oluşumlarını arattırıyorlar.Ben...
ÇORUM, SİVAS, BAŞBAĞLAR...
Bu toplum, Sosyalist Blok'a karşı başlatılan yeşil kuşak projesiyle zehirlendi. Sünni Alevi'ye, Alevi Sünni'ye; Türk Kürt'e, Kürt Türk'e düşman edildi. Ve de öyle bir ülke olunduk ki, neredeyse yılın her ayı yaşanmış...
KÜSMEK ÜZERİNE TANIMLAR
2019 yılının Haziran ayında, köyüme gelin gelen bir hanımla tanıştım. Sohbet ederken: -Salim Amca; ben hayatımda eşime ve kimseye küsmedim, küsmeyi bilmiyorum dedi. Açıklamalar yaptı. Bu konuşmanın etkisiyle; 'küsmek” nedir? diye...
SÖZCÜKTEN SÖZCÜK ÜRETMEK
1.Çorum: T.C.'nin 19. ilidir. 2.Çor: Dert, hastalik. 3.Çor: Sarımsaklı tuzlu yoğurt (Hayvanlar için ilaç) 4.Mor: Bir renk. 5.Rum: Yunanlıların tarihteki adı. 6.Uç: Birşeyin başlangıç ya da bitim noktası. 7.Çom: Küme, topluluk. 8.Çom:...
YILLAR ÖNCE SALİM SAVCI İLE YAPILAN BİR SÖYLEŞİ
Salim Savcı bir rastlantı sonucu ailesinin ve devletinin sayesinde okumuş, Fizik-Kimya Öğretmeni olmuştur. Askerliğini Merzifon 1. Astsubay Hazırlama Okulunda Fizik Öğretmeni olarak yapmıştır. 1956 yılında da ankara Ulus 1. Erkek Sanat Enstitüsünde...
TOPLUM-CEMİYET-CEMAAT KAVRAMI
Günlerden birgün, bir hemşerimi karşımda buldum. Selamlaştık, içtenlikle dolu kucaklaştık. Sorusu şu oldu: -Öğretmenim, toplum-cemiyet-cemaat hakkında sizden bilgi almaya geldim, dedi. O an aklıma gelenleri sıraladım. O ise; -Kusura bakmayınız;...
DİL SÖZCÜĞÜNE AİT BİLGİLER
'Dil” sözcüğü Türkçe'dir. Toplumumuzda 5 alanda yer alır. Şöyle ki; 1.Organ olarak dil: insan ile hayvanların kafasında ağzı içerisinde yer alan bir organdır. Ağızın geri kısmında alt tarafı bir takım kaslarla bağlı uzunca...
HALK FIKRALARI HAKKINDA BİLGİLER
1.Fıkra sözcüğünün kökeni: Fıkra sözcüğü Arapça'dır. Türkçemizde de yaşar, yaşatılır. 2.Halk fıkralarının özellikleri: -Her fıkra, insanlara bir ders verir. -Bir görüşü, bir düşünceyi mizah yoluyla açıklar. -Kesinlikle...
LİYAKAT ÜZERİNE BİLGİLER
2019 yılının Nisan ayında çevremi saran hemşerilerim 'Liyakat” sözcüğü üzerinde direnerek durdular. Açıklamalar beklediler. Yaptığım açıklama kısa oldu. Dinleyenleri de memnun etmedi. Evime dönünce kalemi elimde buldum. Sözlüklere...
BEN VE BİZ ÜZERİNE
Ben ve biz sözcükleri birer zamirdir. Toplumlarda çok kullanılan sözcüklerimizdendir. Bazılarımız ben demeyi, bazılarımız da biz diye konuşmayı severler. Bu iki zamirin anlamları üzerinde duranlar dün vardı, bugün var, yarınlarda da olacağı...
HUKUK KAVRAMI
HUKUKUN TANIMI: Toplmun genel yararını sağlamak için konulan, aynı zamanda kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve yasaların bütünüdür. Kısaca da bireylerin birbirleriyle, toplumda, devletle ilişkilerini düzenler. Bir başka deyimle de, 'kamu...
ADALET ÜZERİNE BİLGİLER
Adaletin tanımı: Bir devlette herkese; 'yasalarla” tanınan hakkı sağlama ilkesidir. Adalet hakkının korunmasını sağlayan da devlet örgütleridir. Adalete ait bilgiler: -Adalette eşitlik vardır. Bu ise; paylaşmada adalete uyulmuş olmasıdır....
HİKMET SÖZCÜĞÜ HAKKINDA BİLGİLER
1.Anlam bakımından: 'Hikmet” sözcüğü Arapça'dır. Türkçemizde de bir yeri vardır. Konuya, sözcük anlamını aktararak giriyoruz. Şöyle ki: -Hikmet; bir gerçeği bilgiye dayanarak ortaya koyan düşüncedir. -Gizli sebep, anlaşılmaz...
CEVHER HAKKINDAKİ BİLGİLER
'Cevher” sözcüğü, Arapça'dır. Türkçemizde de yaşatılmaktadır. Bugün, bu sözcüğün anlamını yüzde 80'imiz bilir. Buna karşın, bir kişi bir yerde; 'her insan bir cevherdir” dersi, bir diğeri de bunu dinlerse, konuşma...
TOPLUMLARDA NELER GÜZELDİR?
2018 Ekim ayında herkes 'güzel” sözcüğünün anlamını bildiği halde sohbetlerde birbirlerine soru soruyorlar. Sohbete katılanlar ise; güzelin karşıtını ballandıra ballandıra anlattılar. Oysa güzelliklerin üzerinde durulamadı. Gönül...
TOPLUMLARDA GERÇEK NEDİR?
'Gerçek” sözcüğü Türkçedir. Onun eşanlamlısı da 'hakikat”tir. Gerçek olan şey, doğrudur, yalan tarafı olmayandır. Bu ise; o doğrunun gerçeğinin kendisidir. Gerçekler, uydurma ile bağdaşamazlar. Sahteciliği de kabul edemezler....
TOPLUMLARDA NELER DOĞRUDUR
İnsanlar, toplumsal bir varlıktır. Doğar, büyür, okur, gelişir, bir meslek sahibi olur. Vicdanlı olmayı amaçlar. Vicdanlı insanları izler. Onlar vicdanın ilkeleri olan; iyiyi, güzeli öğrenir. Üçüncü sırada 'doğru” ilkesini bulur....
OH VE OH OLSUN ÜZERİNE
Türkçemizde 'Oh” sözcüğü ünlem olarak kullanılırsa; -Bir ünlemdir diye bilinir. Şunları deyimler: Sevinç: Her insan için hoşa giden bir şey karşısında gerçekleşmesinden duyulan duygudur. Hoşnutluk: Bir kişinin davranışlarından...
DOĞALGAZ HAKKINDA BİLGİLER
Doğalgaz; bugün de, yarın da, petrol gibi stratejik bir enerji kaynağıdır. Sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır. Nerede ise 81 ilimizde büyük ilçelerimizde hava, su kadar önemli, yaygınlaşmaya başlamıştır. Bugün herkesin aklına...
ETİK SÖZCÜĞÜNÜN ÖĞRETTİKLERİ
Evrenin en gelişmiş canlısı insandır. İnsanlar dünyada tek başlarına yaşayamazlar. İnsanlar, bir toplumsal varlıktırlar. Toplum ise; belli dönemlerde, belli insanların bir arada yaşamalarıyla oluşur. Toplumları oluşturan bireylerin, yani...
BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLECEKLERE SAYGIYLA!
Her ile, her ilçeye bir Belediye Başkanı seçeceğiz. Bunlardan birisi de siz olacaksınız. Okul öncesi eğitimde ileri durumda olan ülkelerin adını vermeyeceğim. En idealini sizlere sunacağım: Okul öncesi eğitimin verileceği yerler: 1-Ailede...
FÜTÜVVET DÜŞÜNCESİ
1.Fütüvvet sözcüğünün kökeni: Fütüvvet sözcüğü, 'feti” kökünden türetilmiştir. Yaren ve ahilik kavramında geçmektedir. 2. Fütüvvet sözcüğünün anlamı: Fütüvvet sözcüğü, gençlik-yiğitlik-kahramanlık-cömertlik-dürüstlük...
HOCALARIN HOCASI Prof. BAHRİ SAVCI / 2 KASIM ANISI
Prof. Bahri Savcı, baba soyundan bugün Çorum-Osmancık Çampınar (eski adı Seciğen)'li, anne soyundan Balıkesir-Gönenli'dir. Her iki yerde de anılmaktadır. Prof. Bahri Savcı, babanın memuriyeti dolayısıyle 1914 yılında Sındığı'da...
TOPLUMDA NELER İYİDİR
Bu soru telefonla soruldu. Şu konuşma oldu: -Sayın yazar, ben okumayı pek sevmedim. Ama dinlemeye varım. 'Toplumlarda Neler İyidir?” bunu bana anlata bilir misiniz? -Bir okurumun, ilk kez bir gerçeği söylemesinden gelecek için yararlı olur...
TÜRKLERİN BİR GENELEĞİ
Asya kıtasında iki büyük toplum vardı 1. Çinler: Çin hattını kurarlar. Göç etmezler. Çin de yaşarlar. 2. Türkler: Orta Asya da yaşarlar. Oğuz ve Türkmen boylarından oluşurlar. Önce 'Şamanizm” sonra İslam dinine girerler. Bir kuraklık...
TÜRK İNSANININ NİTELİKLERİ
Türklerin ana yurdu orta asya'dir. Türk boyları: 1. Oğuzlar: 24 kola ayrılır. Bir kolu türkmendir 2. Türkmenler: 24 kola ayrılır Türk insanının nitelikleri - Türk insanı konuk severdir. - Her Türk vefalıdır - Türkler merhametlidir...