Salim SAVCI
Salim SAVCI
Yazarın Makaleleri
HİKMET SÖZCÜĞÜ HAKKINDA BİLGİLER
1.Anlam bakımından: 'Hikmet” sözcüğü Arapça'dır. Türkçemizde de bir yeri vardır. Konuya, sözcük anlamını aktararak giriyoruz. Şöyle ki: -Hikmet; bir gerçeği bilgiye dayanarak ortaya koyan düşüncedir. -Gizli sebep, anlaşılmaz...
CEVHER HAKKINDAKİ BİLGİLER
'Cevher” sözcüğü, Arapça'dır. Türkçemizde de yaşatılmaktadır. Bugün, bu sözcüğün anlamını yüzde 80'imiz bilir. Buna karşın, bir kişi bir yerde; 'her insan bir cevherdir” dersi, bir diğeri de bunu dinlerse, konuşma...
TOPLUMLARDA NELER GÜZELDİR?
2018 Ekim ayında herkes 'güzel” sözcüğünün anlamını bildiği halde sohbetlerde birbirlerine soru soruyorlar. Sohbete katılanlar ise; güzelin karşıtını ballandıra ballandıra anlattılar. Oysa güzelliklerin üzerinde durulamadı. Gönül...
TOPLUMLARDA GERÇEK NEDİR?
'Gerçek” sözcüğü Türkçedir. Onun eşanlamlısı da 'hakikat”tir. Gerçek olan şey, doğrudur, yalan tarafı olmayandır. Bu ise; o doğrunun gerçeğinin kendisidir. Gerçekler, uydurma ile bağdaşamazlar. Sahteciliği de kabul edemezler....
TOPLUMLARDA NELER DOĞRUDUR
İnsanlar, toplumsal bir varlıktır. Doğar, büyür, okur, gelişir, bir meslek sahibi olur. Vicdanlı olmayı amaçlar. Vicdanlı insanları izler. Onlar vicdanın ilkeleri olan; iyiyi, güzeli öğrenir. Üçüncü sırada 'doğru” ilkesini bulur....
OH VE OH OLSUN ÜZERİNE
Türkçemizde 'Oh” sözcüğü ünlem olarak kullanılırsa; -Bir ünlemdir diye bilinir. Şunları deyimler: Sevinç: Her insan için hoşa giden bir şey karşısında gerçekleşmesinden duyulan duygudur. Hoşnutluk: Bir kişinin davranışlarından...
DOĞALGAZ HAKKINDA BİLGİLER
Doğalgaz; bugün de, yarın da, petrol gibi stratejik bir enerji kaynağıdır. Sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır. Nerede ise 81 ilimizde büyük ilçelerimizde hava, su kadar önemli, yaygınlaşmaya başlamıştır. Bugün herkesin aklına...
ETİK SÖZCÜĞÜNÜN ÖĞRETTİKLERİ
Evrenin en gelişmiş canlısı insandır. İnsanlar dünyada tek başlarına yaşayamazlar. İnsanlar, bir toplumsal varlıktırlar. Toplum ise; belli dönemlerde, belli insanların bir arada yaşamalarıyla oluşur. Toplumları oluşturan bireylerin, yani...
BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLECEKLERE SAYGIYLA!
Her ile, her ilçeye bir Belediye Başkanı seçeceğiz. Bunlardan birisi de siz olacaksınız. Okul öncesi eğitimde ileri durumda olan ülkelerin adını vermeyeceğim. En idealini sizlere sunacağım: Okul öncesi eğitimin verileceği yerler: 1-Ailede...
FÜTÜVVET DÜŞÜNCESİ
1.Fütüvvet sözcüğünün kökeni: Fütüvvet sözcüğü, 'feti” kökünden türetilmiştir. Yaren ve ahilik kavramında geçmektedir. 2. Fütüvvet sözcüğünün anlamı: Fütüvvet sözcüğü, gençlik-yiğitlik-kahramanlık-cömertlik-dürüstlük...
HOCALARIN HOCASI Prof. BAHRİ SAVCI / 2 KASIM ANISI
Prof. Bahri Savcı, baba soyundan bugün Çorum-Osmancık Çampınar (eski adı Seciğen)'li, anne soyundan Balıkesir-Gönenli'dir. Her iki yerde de anılmaktadır. Prof. Bahri Savcı, babanın memuriyeti dolayısıyle 1914 yılında Sındığı'da...
TOPLUMDA NELER İYİDİR
Bu soru telefonla soruldu. Şu konuşma oldu: -Sayın yazar, ben okumayı pek sevmedim. Ama dinlemeye varım. 'Toplumlarda Neler İyidir?” bunu bana anlata bilir misiniz? -Bir okurumun, ilk kez bir gerçeği söylemesinden gelecek için yararlı olur...
TÜRKLERİN BİR GENELEĞİ
Asya kıtasında iki büyük toplum vardı 1. Çinler: Çin hattını kurarlar. Göç etmezler. Çin de yaşarlar. 2. Türkler: Orta Asya da yaşarlar. Oğuz ve Türkmen boylarından oluşurlar. Önce 'Şamanizm” sonra İslam dinine girerler. Bir kuraklık...
TÜRK İNSANININ NİTELİKLERİ
Türklerin ana yurdu orta asya'dir. Türk boyları: 1. Oğuzlar: 24 kola ayrılır. Bir kolu türkmendir 2. Türkmenler: 24 kola ayrılır Türk insanının nitelikleri - Türk insanı konuk severdir. - Her Türk vefalıdır - Türkler merhametlidir...
ÇORUM ADININ KAYNAĞI
Sayın Ali Narçın'ın 'Dünya Uygarlıkları HİTİT-ANADOLU RÜZGARI” adlı eserini okumaya başlarsanız, 88. sayfada Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nin 2. cildinde şu bilgilere ulaşırsınız: Çorum bölgesindeki havanın astım...
TOPLUMUMUZDA EKSİK YANLARIMIZ
İnsan; bir toplumsal, en gelişmiş bir canlıdır. Dünyaya bir ana ile babanın eseri olarak gelirler. Vatanlarında bir sevgi ortamında yaşamak isterler. Çocukluk döneminin geçtiği yerleri, ömür sonuna dek ararlar. Doğdukları köylerine her...
SAYIN YOLYAPAR’A
Değerli hemşehrim Mehmet Yolyapar, ÇORUM HABER'i kuruluş yıllarından beri tanırım. O günlerden bu günlere geldik. ÇORUM HABER 33 yılı geride bıraktı, 34. yıla girdi. Siz de gazeteci olarak 49. yıla ulaştınız. ÇORUM HABER'in...
TUTUMLU SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE
Tutumlu sözcüğü Türkçe'dir. Ama halk arasında daha çok Arapçası olan 'tasarruf” sözcüğü yer alır. Bir sohbette, tasarruf üzerinde durulursa hemen şunlar dile getirilir. Şöyle ki; -Tasarruf, tutumlu olmak demektir. -Tasarruf,...
NÖRON HAKKINDA KISA BİLGİLER
2014 yılında Osmancık-Çampınar Prof. Bahri Savcı Kütüphanesi tarafından basımı yapılan; 'Akıl-Bilim-Mantık” (133 sayfa) kitabımdan dolayı sürekli olarak 'nöron çeşitleri” hakkında yarar olarak benden bilgiler istenilmektedir....
“YENİ” SÖZCÜĞÜ KONUŞUYOR
Türkiye Cumhuriyeti, 24 Haziran 2018 Pazar günü 'Parlamenter Sistem” yerine kendisine özgü yeni bir 'Yeni Sistem”e seçimle girdi. Yeni ve Sistem sözcükleri yediden yetmişe her vatandaşın anadiline girip oturdu. Herkes de bu iki sözcükle...
KLASİK NE DEMEKTİR
Bir söyleşide, klasik ne demektir! sorusuyla karşılaştım. Size de sorulabilir diye topladıklarımı izninizle size sunuverdim: Klasik sözcüğü Fransızcadır. Klas sözcüğünden üretilmiştir. nitelikli anlamını içerir. Klasik sözcüğü,...
BEĞENİLMEYEN YANLARIMIZ
Dünyaya insan olarak gelmişiz, birbirimize benzemeyiz. Yani dört dörtlük değiliz. Beğenilen yanlarımızın yanında beğenilmeyen yanlarımız da vardır. Beğenilmeyen yanlarımıza gem vurabilenlerimizin çoğalmasını dilemek yeterli olmaz, beğenilen...
SERUM HAKKINDA BİLGİLER
Evinizde hastalandınız. Ambulans geldi. Sizi acile götürdü. Gerekli ilgi gösterildi. Size 'serum” takıldı. Tedavi başladı. İşte bu durumu yaşayan kişinin iyileşince öğrendikleirni sıralayacağım: 1.Bazı açıklamalar: Serum, kan...
TANSİYON VE ÇEŞİTLERİ
Bir insanın canlılığını göğüs kafesinde sol bölümde yer alan, bir ömür boyu durmadan çalışan kalp (yürek) dediğimiz organı sağlar. Kalp şöyle çalışır; Kalp kası kasıldığında atardamara kanı pompalar. Atardamarın içindeki...
ON YILDA VALİ GÖRMEYEN KÖY
Osmancık ilçesinin Çampınar Köyü toprakları insanlarını beslemediği için iki bin nüfustan altıyüzlere düşmüştür. En dikkat çeken tarafı da, bir zamanlar 270 öğrenciye hizmet veren Çampınar Prof. Bahri Savcı İlköğretim Okulu, iki...
EDEP ÜZERİNE BİLGİLER
Toplumlar gelişme düzeylerine göre kavramları çok kez okuyarak değil, o kavramın olumsuzundan öğreniyorlar. Örnek olarak da 'edep” sözcüğünü, onu ve olumsuzu olan 'edepsiz” sözcüğünden öğreniyorlarmış. Daha çok da gelişmekte...
DÜŞÜNEN İNSANIMIZ ÇOĞALIYORMUŞ!
'Vicdan” sözcüğünü herkes bilir. Vicdanlı olmanın ilkelerini arar. Vicdanlı olanlar, her zaman, her yerde şu sözcükleri anımsatırar, vicdanlı olmanın ilkelerini sıralayıverirler. Şunları söylerler: 1.Herşeyin iyilerini seçerler....
ÖNEMLİ SÖZLER
Arkadaşların insan üzerinde etkisi vardır. Bu nedenle 'arkadaşını söyle, sizin kim olduğunuzu söyleyeyim” derler. Onun için iyi insanlarla arkadaş olun derler, uygulamasını sizlere bırakıverirler! Bir insan, kendisini küçültmek istemezse,...
HAK-HUKUK-ADALET
Bu üç sözcük, 2018 yılının Ocak ayında, vatandaşların söyleşilerinde en çok kullanılmaktadır. İnsanların günlük yaşamlarında yer almaktadır. Herkesi düşünmeye yöneltmektedir. Bazıları da sözcüklerle ilgili bilgilerini sergilemektedir....
HOCA AHMET YESEVİ’NİN ÖĞRENCİLERİNDEN SEÇME SÖZLER
Hoca Ahmet Yesevi kitabı Osmancık-Çampınar Köyü Prof. Bahri Savcı Kütüphanesi ile Osmancık Belediyesi adına basılmıştı. Hediye olarak dağıtılan kitap ilgi gördü. Bu kez, Hoca Ahmet Yesevi'nin 9 öğrenciyle ilgili kitap yazmam istenildi....