Salim SAVCI
Salim SAVCI
Yazarın Makaleleri
ATATÜRK GERÇEK BİR ÖNDER İDİ!
Yıl, bugün 2019. 1931 yılı Fransasına kadar geri gidelim. Fransa'nın dünyaca meşhur 'Larousse” sözlüğünde, 'Kazığa oturtmak” deyimi karşısında verilen açıklamaya bir göz atalım. 'Bir kaık hazırlayıp, kazığın...
MERAK ÜZERİNE BİLGİLER
İnsanoğlu, bir ömür boyu bir şeyi anlamak, öğrenmek, edinmek, uğraşmak isterse, bu duyulan istek 'merak” adını alır. Merakın eşanlamlısı da 'ilgi”dir. (Alaka da denir) Bugüne dek; dünyada merak etmeyen bir insan gelmemiştir....
MERAK VE İLGİNİN EĞİTİMDEKİ YERİ
Eğitim aile ocağında başlar, kreşlerde 4 ve 5 yaş çocuklarını yetiştirir, idealde 6 yaşındaki çocuklara bağımsız anaokullarında eğitir, yedi yaşına basan çocukları da ilkokul ve sonrasında yetiştirir. Bir yeni öğretim yılı başladı,...
KİŞİ VE KİŞİLİK ÜZERİNE BİLGİLER
2019 yılının Eylül ayı başlarında tabandan en üst düzeye kadar konuşulan sözcük 'kişi ve kişilik” oldu. Kitap okuanlar da, kitap okumayı sevemeyenler de coştukça coştular, kişilik sahiplerini sinelerine sinelerine sardılar. Kişiliksizleri...
İNSANLAR İLKELERİYLE İNSANDIRLAR
Dünyada her canlı; bir erkek hücre ile bir dişi hücrenin ürünüdür. Dünyaya gelir; bir ömür boyu yaşar. Beş duyu organının sayesinde her şeyi anlamaya çalışır. Merak ettikçe, ilgi duydukça, öğneri de öğrenir. Kendisine göre ilkeler...
HATA ÜZERİNE AÇIKLAMALAR
İnsan, bir toplumsal varlıktır. Akıl ve akıl işlevine sahip olduğu için, en gelişmiş bir canlıdır. Doğar; bebeklik, çocukluk, gençlik, kişilik, yaşlılık dönemlerini yaşar. Geçmişini ve bugününü öğrenir, geleceğini öğrenerek...
BİLİNÇ VE BİLİNÇALTI KAVRAMI
Bilinç nedir? Algı ve bilgilerin alındığı anda duru ve aydınlık olarak izleme sürecidir. Eşanlamlısı şuur'dur. Şuur nedir? Bilinç, akıl, us demektir. Biilinçaltı nedir? Ruhbiliminin konusudur. Bilinç dışı olduğu halde, dilendiğinde,...
İDEAL OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
1-Ailede: (13 yaş arası) -Resmen erkeğe-kadına, işsiz ise hemen devletçe iş verilir. Maaşları ödenir. Sağlık giderleri devlete aittir. -Hamile kalan annenin sağlık giderleri devlete aittir. -Doğum yapan anneye devlet 1,5 yıl bebeğe bakma...
HAYAT SÖZCÜĞÜ HAKKINDA BİLGİLER
Hayat sözcüğü Arapça'dır. Türkçemizde de çok geçen sözcüklerden birisidir. Köşe yazıları yazdığım için telefonla sorulardan biri olarak yer alır. Tanımı ve detayları şöyle verilmektedir. -Canlıların korunmasına, gelişmesine...
GÖÇMENLERİN NİTELİKLERİ
1.Göçmenin tanımı: Bir insanın yaşadığı ülkeyi bırakıp başka bir ülkeye gidip oraya yerleşen kimseye göçmen denir. (Eşanlamlısı muhacirdir) 2.İnsanları göç ettiren nedenler: -Kuraklık, -Depremler, -Yangın, -Sel basımı, -Tsunami,...
“OLAY”IN BİZLERE SESLENİŞİ
Bir hemşehri yanıma geldi, 'olay” sözcüğü hakkında bilgi istedi. Onları şöyle açıkladım; Tüm insanlar, doğdukları günden gözünü hayata kapattığı ana kadar olaylar içinde yaşar. Bu dünyadan ayrılışı bile bir olaydır. Onun...
KİN SÖZCÜĞÜNÜN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI
Birbirlerini çok seven dostlar bir çayevinde biraraya geldiler. Oradan, buradan, şuradan konuştular. Birisi duramadı; -Dostlarım, herkes kin sözcüğünü bilir. Ama bu sözcüğün çağrıştırdıkları çok fazladır. Herkesten bildiklerini söylemelerini...
“YARIŞMAK” VE ONDAN ÜRETİLEN SÖZCÜKLER
'Yarışmak”sözcüğünün tanımı: Yarışmak sözcüğü, 'mak” ekini aldığı için bir mastardır. Tanımları ise; 'Yarış amacı ile karşılaşmak.” 'Bir iş alanında, daha üstün başarı kazanmak için çaba harcamaktır.”...
SÖZ DERLEMELERİ KİTABINDAN SEÇİLEN SÖZLER
-Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır. -İnsan, noksanlarla doludur. (Balzac) -İnsanı büyük ya da küçük yapan, kendi iradesidir. (Shiller) -İnsan iyi doğar, doğası iyidir. Onu kötü yapan çevresidir. (Unamino) -Kinine, gururuna yenilip...
TOPLUMUMUZDA BİZ-SİZ DİYENLER ÇOĞALIYOR MU?
Bazılarımız; Ben-Sen demeyi sevmez, biz-siz der. Bunu açıklamak da söyleyenlerin omzuna düşen bir görev olur. Biz hakkında bilgiler: Biz sözcüğü bir zamirdir. Ben zamirinin çoğuludur. Biz sözcüğünde bencillik yoktur. Kendini öne çıkarmaya...
BEN-SEN DİYENLER ÇOĞALIYOR MU?
Ankara'da 1956-2007 yılları arasında tam 41 yıl yaşadım. 'Tepeden aşağıya” bakmayı öğrenmiştim. Bir şeyler de biliyordum. 2007 yılında doğduğum köye dönüp yerleştim. Bu kez 'tabandan yukarıya” bakmayı öğrendim....
KISKANMAK ÜZERİNE BİLGİLER
Toplumsal bir varlığız. Diğer canlı varlıklara benzemiyoruz. Onları bir bölümü içgüdülerine göre hareket ediyorlar. Yalnız insanlar kendilerine verilen akıl ve beyin işlevi ile dur, zevk bilmeden, her şeyin nedenlerini, oluşumlarını arattırıyorlar.Ben...
ÇORUM, SİVAS, BAŞBAĞLAR...
Bu toplum, Sosyalist Blok'a karşı başlatılan yeşil kuşak projesiyle zehirlendi. Sünni Alevi'ye, Alevi Sünni'ye; Türk Kürt'e, Kürt Türk'e düşman edildi. Ve de öyle bir ülke olunduk ki, neredeyse yılın her ayı yaşanmış...
KÜSMEK ÜZERİNE TANIMLAR
2019 yılının Haziran ayında, köyüme gelin gelen bir hanımla tanıştım. Sohbet ederken: -Salim Amca; ben hayatımda eşime ve kimseye küsmedim, küsmeyi bilmiyorum dedi. Açıklamalar yaptı. Bu konuşmanın etkisiyle; 'küsmek” nedir? diye...
SÖZCÜKTEN SÖZCÜK ÜRETMEK
1.Çorum: T.C.'nin 19. ilidir. 2.Çor: Dert, hastalik. 3.Çor: Sarımsaklı tuzlu yoğurt (Hayvanlar için ilaç) 4.Mor: Bir renk. 5.Rum: Yunanlıların tarihteki adı. 6.Uç: Birşeyin başlangıç ya da bitim noktası. 7.Çom: Küme, topluluk. 8.Çom:...
YILLAR ÖNCE SALİM SAVCI İLE YAPILAN BİR SÖYLEŞİ
Salim Savcı bir rastlantı sonucu ailesinin ve devletinin sayesinde okumuş, Fizik-Kimya Öğretmeni olmuştur. Askerliğini Merzifon 1. Astsubay Hazırlama Okulunda Fizik Öğretmeni olarak yapmıştır. 1956 yılında da ankara Ulus 1. Erkek Sanat Enstitüsünde...
TOPLUM-CEMİYET-CEMAAT KAVRAMI
Günlerden birgün, bir hemşerimi karşımda buldum. Selamlaştık, içtenlikle dolu kucaklaştık. Sorusu şu oldu: -Öğretmenim, toplum-cemiyet-cemaat hakkında sizden bilgi almaya geldim, dedi. O an aklıma gelenleri sıraladım. O ise; -Kusura bakmayınız;...
DİL SÖZCÜĞÜNE AİT BİLGİLER
'Dil” sözcüğü Türkçe'dir. Toplumumuzda 5 alanda yer alır. Şöyle ki; 1.Organ olarak dil: insan ile hayvanların kafasında ağzı içerisinde yer alan bir organdır. Ağızın geri kısmında alt tarafı bir takım kaslarla bağlı uzunca...
HALK FIKRALARI HAKKINDA BİLGİLER
1.Fıkra sözcüğünün kökeni: Fıkra sözcüğü Arapça'dır. Türkçemizde de yaşar, yaşatılır. 2.Halk fıkralarının özellikleri: -Her fıkra, insanlara bir ders verir. -Bir görüşü, bir düşünceyi mizah yoluyla açıklar. -Kesinlikle...
LİYAKAT ÜZERİNE BİLGİLER
2019 yılının Nisan ayında çevremi saran hemşerilerim 'Liyakat” sözcüğü üzerinde direnerek durdular. Açıklamalar beklediler. Yaptığım açıklama kısa oldu. Dinleyenleri de memnun etmedi. Evime dönünce kalemi elimde buldum. Sözlüklere...
BEN VE BİZ ÜZERİNE
Ben ve biz sözcükleri birer zamirdir. Toplumlarda çok kullanılan sözcüklerimizdendir. Bazılarımız ben demeyi, bazılarımız da biz diye konuşmayı severler. Bu iki zamirin anlamları üzerinde duranlar dün vardı, bugün var, yarınlarda da olacağı...
HUKUK KAVRAMI
HUKUKUN TANIMI: Toplmun genel yararını sağlamak için konulan, aynı zamanda kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve yasaların bütünüdür. Kısaca da bireylerin birbirleriyle, toplumda, devletle ilişkilerini düzenler. Bir başka deyimle de, 'kamu...
ADALET ÜZERİNE BİLGİLER
Adaletin tanımı: Bir devlette herkese; 'yasalarla” tanınan hakkı sağlama ilkesidir. Adalet hakkının korunmasını sağlayan da devlet örgütleridir. Adalete ait bilgiler: -Adalette eşitlik vardır. Bu ise; paylaşmada adalete uyulmuş olmasıdır....
HİKMET SÖZCÜĞÜ HAKKINDA BİLGİLER
1.Anlam bakımından: 'Hikmet” sözcüğü Arapça'dır. Türkçemizde de bir yeri vardır. Konuya, sözcük anlamını aktararak giriyoruz. Şöyle ki: -Hikmet; bir gerçeği bilgiye dayanarak ortaya koyan düşüncedir. -Gizli sebep, anlaşılmaz...
CEVHER HAKKINDAKİ BİLGİLER
'Cevher” sözcüğü, Arapça'dır. Türkçemizde de yaşatılmaktadır. Bugün, bu sözcüğün anlamını yüzde 80'imiz bilir. Buna karşın, bir kişi bir yerde; 'her insan bir cevherdir” dersi, bir diğeri de bunu dinlerse, konuşma...