Yıllardır her platformda vergi mükelleflerinin, “Ben tüm yasal yükümlülüklerimi yerine getiriyorum, diğerleri getirmiyor, bazı dönemlerde çıkarılan aftan yararlanarak kurtuluyorlar, suçumuz ne ?” şeklindeki serzenişleri için nihayet bir adım atıldı.

8 Mart'ta yayınlanan 6824 Sayılı Kanun ile, Vergiye Uyumlu Mükelleflere % 5 oranında indirim yapılacak.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121’inci maddesi başlığıyla getirilen bu yeni düzenleme nasıl çalışacak bakalım.

“Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" maddenin başlığı aynen bu şekilde, yani indirim hakkından yararlanmak için vergi kapsamı içindeki her türlü yasalara "uyumlu" olmamız anlamını taşımaktadır.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi olan tüm mükellefler bu haktan yararlanabilecek, Ancak, finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları alanlarında faaliyet gösteren mükellefler yararlanamayacak.

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilerek sistem çalıştırılacak. Fakat hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamayacak.

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilecek. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar iade edilmeyecektir.

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecek. Başka bir ifade ile Ticari, zirai, meslek faaliyet dışında elde ettikleri gelirlere ilişkin ortaya çıkan vergi için indirimden yararlanamayacaklar.

İndirimden faydalanabilmek için;

a)-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş  ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması,

b)-Mükelleflerin beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

c)-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı vergi cezaları dâhil 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, şartlarının oluşması gerekmektedir.

Bu noktada ağır bir şart daha getirilmiş, İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında "kaçakçılık" kapsamına giren bir olay meydana gelen mükellefler 4 yıl boyunca bu madde hükümlerinden yararlanamayacaklar.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol