23.01.2012, 00:00 350

OCAK AYI HASSASİYETİ-GEÇ GELEN FATURALAR

Fikret TEPENÇELİK

Fikret TEPENÇELİK

Bilindiği üzere İşletmeler, katma değer vergisi kapsamındaki mal teslimleri veya hizmetleri  nedeniyle ortaya çıkan KDV den (satış KDV’lerinden) işle ilgili mal veya hizmet alışları nedeniyle yüklendikleri KDV yi (alış KDV lerini) indirip aradaki pozitif farkı vergi dairesine ödemekte, fark negatif ise, bir sonraki döneme devretmekte ve/veya yasal şartları mevcutsa, iade almaktadırlar.

Ancak indirim hakkının ortaya çıkabilmesi için, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu TAKVİM YILI AŞILMAMAK ŞARTIYLA, ilgili faturaların yada yazar kasa fişlerinin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme dönemde temin edilmeli ve KDV fatura üzerinde ayrıca gösterilmelidir.

Bu nedenle, Aralık KDV beyannamesi verildikten sonra işletmeye gelen fatura ve benzeri belgelerdeki KDV ler, yeni yıla ilişkin KDV beyannamelerinde indirim konusu yapılamaz, ayrıca bunların KDV hariç tutarları genellikle geçmiş yılı ilgilendirdiği için yeni yılda gider yada mal olarak da dikkate alınamaz.

Oldukça sık görülen ve her işletmenin yaşadığı bu sorun nasıl çözülecektir;

Vergi Kanunlarımız, geçmiş yıl hesaplarını kesinleştirmeleri açısından gelir vergisi mükelleflerine Mart ayı sonuna kadar 3 ay, kurumlar vergisi mükelleflerine Nisan ayı sonuna kadar 4 ay süre tanımıştır. Bu süreler boyunca geçmiş yıl tarihini taşıyan belgelerin kayıtlara geçirilmesi, kapanan yıl defterlerine işlenmesi mümkündür.

Ocak ayı içinde yasal defterlere Noterde “görülmüştür” şerhi konulmuş olması (kapanış tasdiki) bu şerhin devamındaki sahifelere bilgisayar ortamında veya elle kayıt düşülmesini ve mali tabloların hazırlanmasında bu ilave kayıtların dikkate alınmasını engellemez. Geç gelen belgeye yönelik olarak ve belgedeki KDV dahil tutar üzerinden alış yada gider kaydı yapılabilir. Bu şekilde gider yazma imkanı sağlanmış fakat KDV indirim hakkından vazgeçilmiş demektir. Her nekadar KDV Kanunu’nun 58 inci maddesinde KDV nin gider yazılamayacağı esası var ise de bu esas indirilebilir KDV ile ilgili olup, indirim hakkının kaybedildiği hallerde KDV, duruma göre gider veya kanunen kabul edilmeyen gider konusu olabilir.

2-Geç gelen fatura veya benzeri belgeyi 31.12........... itibarıyle KDV indirimi yaparak kayda almak da mümkündür. Ancak Aralık KDV beyannamesi, bu kayıt dikkate alınmaksızın daha önce verildiğinden, indirim hakkının kullanılabilmesi için, Aralık KDV beyannamesinin bu ilave indirimi de içerecek şekilde yeniden tanzim edilmesi, üst kısmına “DÜZELTME BEYANNAMESİDİR” yazılarak vergi dairesine verilmesi gerekir.

Hazine aleyhine olan bu gibi düzeltme taleplerinin, kanuni sürede veya kanuni süreden sonra vergi matrahını azaltıcı yönde verilen düzeltme beyannameleri ile ilgili olarak,  Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı ya da sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı mahiyetteki beyannameler; yapılan düzeltmenin mükellef tarafından haklı bir nedene veya bir hataya dayandığının belgelendirilmesi ya da mükellefçe verilen yazılı izahatın vergi dairesi müdürünce yeterli görülmesi halinde miktarına bakılmaksızın kabul edilecek ve bu düzeltme beyannameleri incelemeye sevk edilmeyecektir. Yeterli görülmemesi halinde ise defter ve belgeler incelemeye sevk edilerek düzeltme beyanının nedenleri ortaya çıkarılacaktır.

İşletmelerin bu zorlu ve sıkıntılı çözüm süreçlerini yaşamamaları için 24 Ocak’tan önce yani KDV beyannamelerini vermeden önce alınması veya işletmeleri tarafından düzenlenmesi gereken faturaların temini için gerekli çalışmayı yapmaları daha sağlıklı olacaktır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-4°
parçalı bulutlu
banner303

Gelişmelerden Haberdar Olun

@