06.08.2021, 00:06 188

NİMETLERE ŞÜKRETMEK

Fikrettin ÇIPLAK

Fikrettin ÇIPLAK

Bizi yaratan ve yaşatan Rabbimiz (cc)'in bizlere ihsan ettiği nimetler sayılamayacak kadar çoktur. İbrahim sûresi 34. âyette şöyle buyuruluyor: "Eğer Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız."
Şükretmek; nimeti ve iyiliği anmak, sahibini övmek ve nimete karşılık hizmet etmek demektir.
Şükürde üç unsur vardır: İlki, nimeti vereni, yani nimetin Cenab-ı Allah'tan (cc) geldiğini bilmek,
İkincisi nimetleriyle duyulan memnuniyet ve coşkuyu ifade etmek,
Üçüncüsü, nimeti bahşedenin arzusuna göre sarf etmektir. Allah'ın nimetlerini O'na taatte ve hizmette kullanmak, isyan yollarında telef etmemektir.
Bu üç unsuru kapsayan bir şükrün azabı uzak laştıracağını Allah Teala şöyle beyan ediyor.- "Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin! Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir." (Nisa 147)
Muğire b. Şube anlatıyor: "Resulüllah (sas) ayak ları yoruluncaya kadar geceleri kalkıp namaz kılardı. Kendisine: Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti (niye kendini bu kadar hırpalıyorsun?) denildiğinde: "Şükredici bir kul olmayayım mı?" diye cevap verdi. " (Buhari: Teheccüt 16)
Allah Teala'nın bize olan en büyük nimeti İslam Dini'dir. Bu nimet ahiret hayatının da ebedi nimet lerini elde etmeye vesiledir.
Yüce Mevla'nın bizi insan olarak yaratması, anlamak için akıl, görmek için göz, işitmek için kulak ihsan etmesi hep birer nimettir. Cenab-ı Hakk bu konuda şöyle buyurmuştur: "Şükreder siniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi." (Nahl 78)
Ya, bir günde en az binlerce defa alıp verdiğimiz ve hayatımızı devam ettirdiğimiz nefesler birer nimet değil midir? Bir an için bunlardan mahrum kaldığımızı farz etsek de gözümüzü kapayıp, kulağımızı tıkasa, nefes alamasak dünya bize zin dan olmaz mıydı?
Kitabımız Kur'an-ı Kerim herkesin anlaya bileceği açık nimetlerden bazılarını şöyle zikreder: "İnsan yediğine bir baksın (nasıl) biz suyu döktükçe döktük. Sonra toprağı güzelce yardık. Orada bitirdik: tane(ler), üzümler, yoncalar, zeytinler, hur malar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyvalar ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın geçimi için." (Abese 24-32)
Her kim bir şeyi yaratıldığı gayenin dışında ve Allah'ın rızasına uygun olmayan bir yönde kullanırsa Allah'ın nimetine nankörlük etmiş olur.
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur. "Hatırlayın ki Rabbiniz size: eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) arttıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir." diye bildirmiştir. (İbrahim 7)
Bu kadar çok nimetlere sahip kılınmış bulunan insanın, Allah Teala'ya şükretmesi farzdır. Kul, şükretmekle elindeki nimetlerin de zevalini önle miş olur. Bu gerçek, hepimizin sıkıca sarılmamız gereken prensiplerden birisidir.
Allah Teala, şükrünü ifa ederek nimetlerinden faydalanmamızdan razı olmakta ve ibadet ecrini de vermektedir. Peygamberimiz (sas) şöyle buyurdu: "Şükürle yiyen kimseye, sabreden oruçlunun seva bının bir misli vardır."(1) "Hakikat şu ki, Allah Teala kulunun yeyip sonra O'na karşı hamdetmesinden ve bir şey içip, içtiğine mukabil O'na hamdetmesin den elbette hoşnut olur."(2)
Nimetlerden, Allah'ın meşru kıldığı sınırlar çerçevesinde bol bol faydalanacağız ve onları vere nin yolunda rızası doğrultusunda kullanacağız. İn şallah böylece Allah'ın rızasını kazanacağız. Hutbe mizi bir ayet meali ile bitirelim "Artık Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olanla rı yeyin, eğer (gerçekten) ve yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, onun verdiği nimetine şükredin." (Nahl 114)
1-Kütüb-ü Sitte Muhtasar c.17, s. 176.
2-Riyazü's Salinin Tercemesi c.3, s.866.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
kapalı
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@