25.12.2015, 00:04 387

MÜKELLEFLER 1 OCAK 2016 TARİHİNE KADAR ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE DAHİL OLMAK ZORUNDALAR

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

Vergi Usul Kanunu'nda 2010 yılında yapılan düzenleme ile vergi dairelerine, tebliği gereken evraka ilişkin tebligatı elektronik ortamda yapabilme imkanı sağlanmıştı. Maliye Bakanlığı yayımladığı 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2016 tarihine kadar mükelleflere elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu getirdi.
Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.
Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar Maliye Bakanlığı'nca aşağıdaki gibi belirlendi:
a) Kurumlar vergisi mükellefleri,
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.
Elektronik Tebligat uygulamasına 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacak.
E-tebligat sisteminin KEP adresi ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Bu nedenle mükelleflerin e-tebligat başvuru işlemleri için KEP adresi alma zorunluluğu söz konusu değil.
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi"ni kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmekte.
01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak mecburiyetindeler.
Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecek. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklar.
Adi ortaklıkların e-tebligat aktivasyon işlemleri için; ortaklardan birisinin Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için) ile bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması gerekiyor. Başvuruyu ortaklardan birisinin yapması yeterli. Ancak ortakların her biri ayrı ayrı kendi adına da aktivasyon işlemini yapmak zorundalar.
Ortaklar gerçek kişi ise Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bağlı olunan vergi dairesine başvurabilecekleri gibi internet vergi dairesinden de başvuruda bulunulabilecekler.
Tasfiyeye giren mükelleflerin tasfiye memurlarının vergi dairesine tasfiye durumlarını bildirdikleri tarihte e-Tebligat aktivasyon işlemlerini de yaptırmaları gerekiyor.
İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi bulunmayan ve e-Tebligat başvurusunda bulunan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre üretilmesi için Elektronik Tebligat Talep Bildirimi vermeleri yeterli olacak. Ayrıca internet vergi dairesi şifresi için dilekçe veya form talep edilmeyecek.
Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri şu aşamada e-tebligat kapsamında bulunmuyorlar.
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleri de 01.01.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi"ni internet vergi dairesinde elektronik ortamda dolduracaklar ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlayacaklar.
Bu mükelleflerin söz konusu bildirimi, kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkün.
Zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller, katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabilecekler.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecek.
Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilebilecek.
Elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.
E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılacak. Mükellefler https://intvrg.gib.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak elektronik tebligat adreslerine gönderilen belgeleri görüntüleyebilecekler.
E- Tebligat sisteminde, Başkanlıkça düzenlenerek gönderilen belgeler ile bu belgelere ait gönderim tarihi, tebliğ tarihi gibi bilgilere ulaşılacak.
Mükellefler https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak daha önce bildirim ile bildirdikleri elektronik ortamdaki mevcut bilgilerini güncelleyebilecekler.
Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değil.
Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılacak. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılacak.
Elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu getirilenlerden bu zorunluluğa uymayanlara vergi dairesince özel usulsüzlük cezası uygulanacak.
2015 takvim yılı için belirlenen özel usulsüzlük cezası birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300.-TL, İkinci sınıf tüccarlar ve defter tutan çiftçiler hakkında 660.-TL.
Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilecek ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılacak.
Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak, muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi vergi dairelerince diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilecek.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 06:01
Güneş 07:30
Öğle 12:32
İkindi 15:01
Akşam 17:24
Yatsı 18:47

Gelişmelerden Haberdar Olun

@