10.07.2015, 00:08 698

MALİ TATİL UYGULAMASI

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.
2015 yılında 1-20 Temmuz 2015 günleri arası mali tatildir.
Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmamaktadır.
Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler de mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır.
2015 yılında mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci gün, 27 Temmuz 2015 günü Pazartesi gününe denk gelmektedir.
1. Mali Tatil Uygulamasında Vergiyle İlgili Düzenlemeler:
Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu süreler aşağıdaki gibidir:
a) Beyanname verme süreleri: Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.
b) İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta ödeme süreleri: İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
c) Uzlaşmaya ilişkin süreler: Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.
d) Devamlı bilgi vermeye ilişkin süreler: Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır. 2015 yılında bu süre, 30 Temmuz 2015 günü sona ermektedir.
Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan ilgili tebliğler uyarınca aşağıdaki durumlarda mali tatil nedeniyle süre uzaması söz konusu olmamaktadır.
a) İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,
b) Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmi kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin ödeme süresi,
c) Noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre verilen (1), (2) ve (4) No.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.
2. Sürelerin İşlememesi:
Aşağıda belirtilen süreler mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.
a) Muhasebe kayıt süreleri: Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri,
b) Bildirim süreleri
c) Dava açma süreleri: vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez.
Belirtilen bu süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlamaktadır.
3. Mali Tatil Süresince Yapılamayan Bazı İnceleme İşlemleri:
Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez.
4. Mali Tatil Süresince Bilgi İsteme Talepleri:
Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmemektedir. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlamaktadır.
5. Dava Açma Süreleri Açısından Dikkate Alınacak Hususlar:
Mali tatil süresince vergiyle ilgili işlemelere ilişkin dava açma süresi işlememektedir. Başka bir anlatımla, işlemeye başlamış olan dava açma süresi mali tatilin başlamasıyla birlikte kesilmekte ve mali tatilin bitimini müteakip süre kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir. Buna karşılık, adli tatil süresi içinde dava açma süresi işlemekte ancak sürenin son günü adli tatile rastlarsa dava açma süresi 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. Sonuç olarak, vergiyle ilgili bir işlemden kaynaklı davanın açılmasının son günü mali tatile ve/veya adli tatile denk geliyor ise dava açma süresinin son günü 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. 2015 yılında bu süre 7 Eylül 2015 Pazartesi günü sona ermektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da mali tatil nedeniyle uzayan sürenin dava açma süresi olmasıdır. Kanunda, mali tatil nedeniyle vergi yargısına ait temyiz yahut itiraz sürelerinin de uzayacağı yönünde bir hükme yer verilmemiştir. Danıştay 3. Dairesi'nce, mali tatilde temyiz ve itiraz sürelerinin işlemeye devam edeceği, mali tatilin temyiz ve itiraz sürelerini uzatmayacağı yönünde karar verilmiştir.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner443
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 27 Ocak 2021
İmsak 06:20
Güneş 07:47
Öğle 12:58
İkindi 15:34
Akşam 17:58
Yatsı 19:21

Gelişmelerden Haberdar Olun

@