18.07.2014, 21:07 575

MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

Bilindiği üzere 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” ile mali tatil uygulamasına geçilmiştir.
Anılan Kanun’un 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında,
"Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar" hükmü yer almaktadır.
Anılan yasal düzenleme uyarınca 1 Temmuz Salı- 20 Temmuz tarihleri arası (bu tarih dahil) mali tatildir.
Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler:
5604 sayılı Kanun’un 1/7. madde hükmü uyarınca; gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmamaktadır. Ayrıca, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamamaktadır. Diğer taraftan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için de belirlenen ödeme sürelerinin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu değildir.
Mali Tatilin Sürelere Etkisi:
1-Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir. Öte yandan 28-30 Temmuz 2014 tarihleri Ramazan Bayramına denk geldiği için söz konusu süreler bayram tatili nedeniyle tekrar uzamaktadır. Buna göre Haziran dönemi KDV ve muhtasar beyannameleri ile istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ve sürekli mükellefiyet kapsamında verilen Damga Vergisi beyannameleri 31 Temmuz 2014 tarihine kadar verilebilecek ve yine bu tarihe kadar ödemesi yapılabilecektir.
Benzer şekilde ÖTV, BSMV, Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisine İlişkin Olarak Verilmesi Gereken Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri de 31 Temmuz 2014 tarihine kadar uzamıştır.
2-İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.
3-Bilindiği üzere ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Başvuru süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.
4-Muhasebe kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlememektedir.
5-Vergi davası açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlememektedir. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün adli tatil süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, adli tatilin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.
6-Mali tatil süresince (Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılamaz ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmez.
Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter, belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.
Vergi inceleme elemanları tarafından mali tatil süresinden önce yapılan tebligat ile mükelleften defter ve belgelerinin ibrazının talep edilmesi ve söz konusu talebe ilişkin olarak da mükellefe tanınan sürenin son gününün mali tatile rastlamış olması halinde, bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır.
7-Vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.
İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan yasal haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.
Mali Tatilde Uzaması Söz Konusu Olmayan Süreler:
Aşağıda belirtilen sürelerin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmamaktadır:
-İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,
-Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmi kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin ödeme süresi,
-Noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre verilen (1), (2) ve (4) No.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
parçalı bulutlu
banner303
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:38
İkindi 16:04
Akşam 18:47
Yatsı 20:06

Gelişmelerden Haberdar Olun

@