30.09.2016, 00:08 723

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİALARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA BEYANI

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi yasaları ve sosyal güvenlik mevzuatı uygulamalarına ilişkin olarak mükelleflere af niteliğinde önemli kolaylıklar getirildi.
Bahsolunan Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını 30 Kasım 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verildi.
Ayrıca 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile eczanelere, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları 30 Kasım 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilme imkanı tanındı.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin hüküm bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsıyor.
Madde kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine “Muhtelif Alıcılar" ibaresi yazılacak.
Faturada yer alacak bedelin, söz konusu emtia ile aynı neviden olan emtiaların gayri safi kar oranı dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmekte.
Gayri safi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği durumlarda ise mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacak.
Stoklarda kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçlar için bu ilaçların eczane kayıtlarında yer alan maliyet bedellerinin esas alınması gerekiyor.
Yukarıda açıklanan şekilde faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen emtia ile ilgili işlemlerin normal satış işlemlerinden bir farklılığı bulunmuyor.
Bu kapsamda ödenmesi gereken katma değer vergisinin ilk taksitinin beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerin ise beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü aylarda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi mümkün.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin faturada emtianın tabi olduğu oranda KDV'nin hesaplanması gerekiyor.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtianın ÖTV’ye tabi olması halinde, ilgili mevzuatına göre hesaplanacak ÖTV’ye faturada yer verilmesi ve bu emtianın tabi olduğu genel beyan usul ve esasları dahilinde ilgili dönemde beyan edilip ödenmesi bir başka yasal zorunluluk.
Stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçlara ilişkin faturada ise maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan KDV'nin ayrı bir beyanname ile kağıt ortamında veya elektronik ortamda beyan edilmesi gerekiyor. Bu durumda beyannamenin en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve tahakkuk edecek verginin de aynı süre içinde ödenmesi zorunlu. Ödenen bu verginin hesaplanan KDV’den indirilmesi, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması ise mümkün değil.
Bu şekilde fatura düzenlenmek suretiyle hasılatı kayıtlara intikal ettirilen emtia ve ilaçların daha önceki dönemlerde satıldığının tespit edilmesi halinde, düzeltmeye tabi tutulmuş stoklarla ilgili olarak vergi dairesince geçmişe yönelik tarhiyat yapılamayacak, ceza ve faiz uygulanamayacak.
Muhasebe uygulamasında mal çıkışı karşılığında aktif değer olarak işletmede ne varsa veya işletmede beyan tarihinde bu artış ne olarak görülüyorsa, buna ilişkin hesaplara kayıt yapılması gerekiyor.
Aktif hesaplarda meydana gelen artışın herhangi bir şekilde tespit edilememesi halinde ise “689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” hesabına borç kaydı yapılması mümkün. Bu tutar gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia ve ilaçlar nedeniyle düzenlenen faturalar, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerce yasal defterlerine hasılat olarak kaydedilecek.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce Bs formu ile bildirilmek zorunda.
Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacak.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@