İs­ki­lip Milli Eğitim’de personel toplantısı

İs­ki­lip İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Sü­ley­man At­cı­oğ­lu, şu­be mü­dü­rleri ve mü­dür­lük çalışanlarıyla “personel toplantısı” yaptı.

İs­ki­lip Milli Eğitim’de personel toplantısı

İs­ki­lip İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Sü­ley­man At­cı­oğ­lu, şu­be mü­dü­rleri ve mü­dür­lük çalışanlarıyla “personel toplantısı” yaptı.

31 Ocak 2020 Cuma 21:05
İs­ki­lip Milli Eğitim’de personel toplantısı

İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’n­de çalışan tüm personel, çalışma koordinesini sağlamak, iş üretkenliğini geliştirmek ve emekliliğe ayrılan İhsan Ala’ya vefa göstermek için yemekli toplantıda bir araya geldi.

Toplantı öncesi ger­çek­le­şen yemek prog­ra­mın­da İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­ü Süley­man At­cı­oğ­lu ve emekliliğe ayrılan İhsan Ala kısa bir konuşma yaptılar. Yemek sonrası İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­ü Sü­ley­man At­cı­oğ­lu tarafından İhsan Ala’ya plaket takdim edildi.

Sonrasında ise İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lüğü toplantı salonunda bir araya gelen personele hitap eden Mil­li Eği­tim Mü­dür­ü At­cı­oğ­lu, “Uzun süre birlikte çalışıyoruz. Hepinizin özveriyle yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Az kişi ile çok iş yapılmasını sizlerle başardık” dedi.

Çalışma ortamında uyum ve dayanışmanın önemli olduğunu kaydeden Atcıoğlu, tüm bunların sağlanması halinde her personelin daireye istekli, sevgi dolu ve ai­le bü­tün­lü­ğü içe­ri­sin­de bir ara­ya ge­leceğini dile getirdi.

Şube müdürleri Bilal Ergan ve Fatih Okumuş da kendi alanlarıyla ilgili değişik konularda açıklamalarda bulundular. (Haber Merkezi)