27.01.2014, 22:52 427

İŞ SAĞLIĞINDA DEVLET DESTEĞİ NASIL ÇALIŞACAK

Fikret TEPENÇELİK

Fikret TEPENÇELİK

2012 yılında iş aleminin gündemine giren, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından düzenlemeler getirmiştir. Bunlardan en önemlisi iş yerlerinin tehlike derecelerine göre iş güvenliği uzmanı ve hekimlerden hizmet alması zorunluluğudur. Tabii ki bu zorunluluk kimi işletmelere ek maliyet getirmiştir. Buna bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde ortaya çıkan maliyetin bir kısmını devlet destek altına almıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle desteğin nasıl sağlanacağı açıklanmıştır. Bu yönetmeliğe göre;
Kamu kurum ve kuruluşları hariç, ondan (10) az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil edilmiş iş yerleri yararlanacaktır. İş yerlerinin çalışan sayısı tespitinde;
a) Aynı işverenin Türkiye genelinde kuruma (SGK) tescilli iş yerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında istihdam ettiği toplam sigortalı sayısı esas alınacak,
b) Bu iş yerlerinde varsa; alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dâhil edilecek,
c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar da toplam çalışan sayısına eklenecek,
d) Kuruma verilen asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, aynı dönemlerde verilen iptal nitelikteki belgelerde bildirilen sigortalı sayısı düşülecek,
e) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalı sayısı da toplama dâhil edilecek,
f) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na tabi olarak çalışan ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler toplamda dikkate alınmayacaktır.
Bu şeklide hesaplanan işçi sayısına bağlı olarak verilecek destek tutarı ise; 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen asgari ücretin tehlikeli sınıflar için %1,4’ü, çok tehlikeli sınıflar içinse %1,6’sı olacaktır. 30.06.2014 tarihine kadar asgari ücret 1.050,61 TL olduğuna göre, tehlikeli sınıftaki işyerleri için 14,70 TL, çok tehlikeli işyerleri için ise 16,80 TL kişi başına verilecek destek hesaplanmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, işçi ay içerisinde 30 günden daha az çalıştı ise günlük prim tutarının çalışılan günle çarpımından elde edilecek ücret üzerinden yüzdesi hesaplanacaktır.
Bu desteği almak isteyen işverenler, gerekli başvurularını kurumlarına yapacaklar ve İşverenlerce yapılacak başvuru ve ödeme ile ilgili uygulama Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tespit edeceği esaslar dâhilinde belirlenecektir
Bu kapsama giren işyerlerine, üçer aylık dönemler halinde hesaplanan destek bedeli takip eden ikinci aynı sonunda işverene ödenecektir. Ancak işverenin prim ve prime ilişkin borcu bulunduğu takdirde, destek tutarı bu borca mahsup edecektir.
Destekten yararlanabilmek için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmesi gerekmekte ve diğer yandan yapılan bir tespit sonucunda işyerinde kayıt dışı çalışan mevcutsa, bu iş yerleri destekten 3 yıl süre ile yararlanamayacaklar ve kurumca verilen destek, yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
Destek süresi 1.1.2014 tarihinden itibaren başladığından işverenlerin bir an önce başvurularını yapmalarında yarar vardır.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-4°
açık
banner303

Gelişmelerden Haberdar Olun

@