10.10.2014, 00:04 742

İDARİ YARGIDA İVEDİ YARGILAMA USULÜ İHDAS EDİLDİ

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la idari yargıda reform niteliğinde değişiklikler yapıldı.
Önemli değişikliklerden birisi de “ivedi yargılama usulü”nün ihdası olmuştur.
Söz konusu yargılama usulü ile özel önem taşıyan bazı davaların kısa sürede sonuçlandırılması ve böylelikle hak ihlallerinin ve uzun sürecek belirsizliklerin önlenmesi amaçlanmıştır.
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklik uyarınca "ivedi yargılama usulü" aşağıda sayılan işlemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanacaktır:
a) İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri.
b) Acele kamulaştırma işlemleri.
c) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları.
d) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri.
e) 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar.
f) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Bakanlar Kurulu Kararları.
İvedi yargılama usulünde:
a) Dava açma süresi otuz gündür.
İvedi yargılama usulünde idari işlemin iptali, değiştirilmesi vb. nedenlerle idari makamlara başvurulması dava açma süresini uzatmamaktadır.
b) Yedi gün içinde Mahkemece ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.
c) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on beş gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir.
Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.
d) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.
e) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır.
Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.
f) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Danıştay'a temyiz yoluyla başvurulabilir.
g) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır.
h) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi on beş gündür.
ı) Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu hallerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir.
i) Temyiz istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır. Karar en geç bir ay içinde tebliğe çıkarılır.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner443
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
Namaz Vakti 27 Ocak 2021
İmsak 06:21
Güneş 07:48
Öğle 12:58
İkindi 15:33
Akşam 17:57
Yatsı 19:19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@