Zabıtalar sorunlarına çözüm arayışında

Tüm.Bel.Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, Zabıta Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, zabıtaların yıllardır kangren haline gelmiş yaralarının hala çözülemediğini anlattı.

Zabıtalar sorunlarına çözüm arayışında

Tüm.Bel.Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, Zabıta Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, zabıtaların yıllardır kangren haline gelmiş yaralarının hala çözülemediğini anlattı.

10 Eylül 2017 Pazar 19:07
Zabıtalar sorunlarına çözüm arayışında

Yerel yönetimlerin hemen bütün hizmetlerinde emekleri olan zabıta çalışanlarının özverili çalışmalarına rağmen, gerek ekonomik ve sosyal hakları bakımından, gerekse de özlük hakları bakımından birçok sorun yaşadığına dikkat çeken Veldet, zabıtaların yaşadıkları sorunların hem belediye yönetimleri, hem de merkezi hükümetler tarafından görmezlikten gelinerek yıllardan beri biriktiğini ve kangrenleştiğini vurguladı.

Nevzat Veldet, sorunların çözümü konusundaki taleplerini ise şöyle sıraladı:

“Genel İdari Hizmetler sınıfında olan zabıtalar yaptıkları görev zorluğu nedeniyle bu hizmet sınıfından çıkarılmalı ve 657 sayılı D.M.K. 36. maddesine Belediye Zabıtası Hizmetleri Sınıfı ibaresi eklenmelidir: Böylece zabıtalara mesleki statüsü sağlanmalıdır. Zabıta memurlarına yıpranma hakkı tanınmalı, fiili hizmet zammından yararlanmaları sağlanmalıdır. Görevlerinin niteliği gereği süreklilik arz eden işler kapsamında bulunan ve günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Zabıta personeline her ay maktuen kadro karşılığı ödenmekte olan maktu “fazla çalışma” ücreti kamu emekçilerinin maaşına ilave edilerek, emekli maaş ve ikramiyesi hesaplamasına esas teşkil eden parametlere katılımı sağlanmalıdır. Zabıtaya her ay kadro karşılığı ödenen maktu “fazla çalışma“ ücretinin, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralama ve sakatlanma hallerinde olduğu gibi çalışanın dinlenme hakkı olan yıllık izin dönemi ile hastalık raporlarından da kesilmemelidir. Merkezi Bütçe Kanunu ile aylık ödenen maktu fazla çalışma ücret (mesai) miktarlarının yalnızca alt sınırı belirlenmelidir. Fazla mesai ücretini belediyeler kendi yerel konumu ve bütçelerine göre, günün şartları ve yoksulluk sınırını dikkate alarak maaşa orantılı bir endeksle belirlemelidir. Üniversite mezunu olsa bile zabıtaların hak ettikleri memuriyet derecesine inmesini engelleyen belediye norm kadro yönetmeliğinde eşitsizliği giderecek düzenlemeler yapılmalıdır. Yerel yönetimlerde personel yetersizliği ve kadrosuz çalıştırmalar nedeniyle zabıta hizmetlerinin geçici işçi ya da belediyenin diğer birimlerinden memurlar geçici görevlendirilmelerle verilmesi uygulamasına durdurulmalı; Kentlerin ihtiyacı olan zabıta sayısı uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenerek yeterli sayıda kadrolu zabıta istihdamı sağlanarak adrese dayalı nüfus bilgilerine göre her yıl çalışan sayısı yeniden belirlenerek boş zabıta kadroları doldurulmalıdır. Zabıta çalışanlarının görevlerinden dolayı maruz kaldıkları yaralanma ve sakat kalma veya ölümleri halinde, 2330 sayılı Maddi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki kanuna bir fıkra eklenerek zabıta çalışanlarına da nakdi tazminat ödenmesi sağlanmalıdır.
Özellikle metropol ve büyükşehir belediyelerinde her belediye zabıta biriminin farklı uygulama ve anlayışı hem hizmeti alan halk açısından hem de çalışanlar açısından ciddi olumsuzluklar yaratmaktadır. Bu nedenle, büyükşehir, ilçe ve belde belediyelerin zabıta müdürlükleri tek bir çatı altında birleştirilmeli ve uygulamada birlik sağlanmalıdır. Her ilde zabıta müdürlükleri oluşturularak bölgenin konumu ve nüfus yoğunluğuna göre görev dağılımı tek merkezden yapılmalıdır. Zabıta çalışanlarının görev yerlerinin belediye başkanlarının keyfi tutumlarına göre değiştirilmesi ve yasalara ve yönetmeliklere aykırı çalıştırılması önlenmelidir.
Zabıta personeline yönelik görevde yükselme sınavları yıllardır yapılmadığından bir çok belediyede zabıta amirliği gibi görevler başkanın oluru ile vekaleten yürütülmektedir. Hizmet üretiminin kalitesini düşüren ve iş barışını bozan bu uygulamaya son verilmeli ve merkezi olarak görevde yükselme sınavı yapılarak, görevlendirmeler asaleten buna göre yapılmalıdır.” (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 10.09.2017 19:08