Yusuf Şahinbaş: “Yangın fazla mesai ödemeleri hayata geçiriliyor”

TOÇ BİR SEN 19 Nolu Çorum-Yozgat Şube Başkanı Yusuf Şahinbaş, sendikalarının 2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde kazanıma dönüştürdüğü “Yangın Fazla Mesaisi”nin 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren hayata geçirildiğini bildirdi.

Yusuf Şahinbaş: “Yangın fazla mesai ödemeleri hayata geçiriliyor”

TOÇ BİR SEN 19 Nolu Çorum-Yozgat Şube Başkanı Yusuf Şahinbaş, sendikalarının 2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde kazanıma dönüştürdüğü “Yangın Fazla Mesaisi”nin 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren hayata geçirildiğini bildirdi.

09 Nisan 2014 Çarşamba 22:52
Yusuf Şahinbaş: “Yangın fazla mesai ödemeleri hayata geçiriliyor”

TOÇ BİR SEN 19 Nolu Çorum-Yozgat Şube Başkanı Yusuf Şahinbaş, sendikalarının 2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde kazanıma dönüştürdüğü “Yangın Fazla Mesaisi”nin 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren hayata geçirildiğini bildirdi.

Şahinbaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Orman yangınlarına canları pahasına müdahale eden orman çalışanlarımızın yetkili sendika TOÇ BİR-SEN’in büyük gayretleri sonucunda “Orman Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 60 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Aynı Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında sayıları yirmibeşi geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılır” hükmü 14/08/2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Buna binaen Orman Genel Müdürlüğü, 27 Orman Bölge Müdürlüğü’ne yazılı talimat göndererek Tarım-Ormancılık Hizmet Kolunun yetkili sendikası TOÇ BİR-SEN ile Kamu İşveren Kurulu arasında 07/08/2013 tarihinde imzalanarak bağıtlanan “Fazla Çalışma Ücreti” hükmüne uygun olarak hareket edilmesi, taşra birimlerinde uygulamada birlikteliğin sağlanmasını istedi.

Gönderilen talimatta; Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında ki birimlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenecek sayı kadar, merkez teşkilatında ise 25 kişiyi geçmemek üzere orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 60 saati geçmemek üzere yangın fazla çalışma ücreti ödenmesi,

Orman yangınlarına erken ve etkin müdahale edilebilmesi için yangın nöbeti tutacak personelin nöbet listelerinin aylık olarak oluşturulması ve personelin göreceği şekilde ilan edilmesi, ödemelerin döner sermaye bütçesinin ilgili faslından aylık olarak yapılması istenmiştir.

Toplu sözleşme mutabakat metninin imzalandığı günden itibaren, gittikleri Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarında “Yangın Tazminatı alınmayacak, Yangın nöbeti tutanlara yangın mesaisi yok” diyen, resmi bir metni bile çarptırarak inkâr eden malum sendikayı, müfterileri azıcık izana, vicdana davet ediyor ve içine düştükleri şu hali OGM çalışanlarımızın takdirlerine bırakıyoruz.”
(ÇORUM HABER)

Son Güncelleme: 09.04.2014 23:52

banner155