“Yurt projesi, gereken bilimsel çalışmalar yapılarak hazırlandı”

Çevreyolu yanında yapımı devam eden yurt inşaatı ve temel çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması ile ilgili olarak, projede sorumluluğu olan teknik yetkililer ortak yazılı bir açıklama yaptılar.

“Yurt projesi, gereken bilimsel çalışmalar yapılarak hazırlandı”

Çevreyolu yanında yapımı devam eden yurt inşaatı ve temel çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması ile ilgili olarak, projede sorumluluğu olan teknik yetkililer ortak yazılı bir açıklama yaptılar.

29 Eylül 2016 Perşembe 00:29
“Yurt projesi, gereken bilimsel çalışmalar yapılarak hazırlandı”
İnşaat Mühendisi Özgür Çetinkaya, Harita Müh. Hüseyin Sevcan, Jeoloji Müh. İlker Alptekin, Jeofizik Müh. Abdulhaluk Çatalpelit, İnş.Müh. Murat Yıldız, İnş.Müh. Celal Öztürk ve İnş.Müh. Turan Damar’ın imzalarını taşıyan açıklamada şöyle denildi:
“YANLIŞ BİLGİLENDİRME VE ALGILAMA”
“İlimiz Üçtutlar Mahallesinde Ahmet Ahlatcı ve müştereklerine ait öğrenci yurdu inşaatı ile ilgili olarak son zamanlarda kamuoyuna yansıyan yanlış bilgilendirme ve algılama dolayısıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği duyulmuştur.
İnsanlığın ilk medeniyet aşaması toplulukların bir yere yerleşmesi ve tarımla uğraşmasıdır. Tarım ve yerleşimin daha gelişmiş şekli şehirlerin biçimlenmesi ve çarşı ekonomisine geçiştir. Birkaç bin yıl süren bu şehir dokusu endüstrileşme ile değişerek bambaşka bir şekle girmiştir. Fiziksel çevreler ile insanlar değişmeye başlamış ve ihtiyaçlar doğmuştur.
“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN TEMEL İHTİYACI BARINMA”
Bu ihtiyaçların temini günümüzde kamu ve özel sektör gibi örgütlenmeler eliyle olmaktadır. Üniversitede bu ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan kurumlardır. Kentlerde yaşayan insanlar için dengeli bir yaşam koşulu sağlanamaz ise kentler hertürlü ekonomik,sosyal ve politik problemlerin kaynağı için hazır bir ortam yaratırlar. Güzel kentimiz Çorum üniversitesi olan şehir değil,üniversite şehri olmalıdır, Bu üniversite şehri olmanın en temel ihtiyacı öğrencilerin barınma ve yurt sorununun çözülmesidir. Bu itibarla öğrenci yurduna katkı sağlayacak olan özel ve kamu sektörü desteklenmelidir.
“430 İSTİNAT KAZIĞI, 425 FORE KAZIK”
Teknik olarak yapılmakta olan öğrenci yurdu inşaatına ait zeminin temel yapısını belirlemek amacıyla yapılan derin kuyu sondajlarında ve üç boyutlu sismik ölçüm çalışmalarında elde edilen veriler doğrultusunda kazı planı, iksa istinad projeleri ve temel güçlendirme projeleri hazırlanmıştır. Bu doğrultuda 430 adet 80 cm çapında iksa istinad kazıkları yapılmıştır. Bu kazıkların mukavemetinin sağlanması amacıyla 377 adet 21 metre uzunluğunda çelik halatlarla ankraj germeleri ve enjeksiyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların ardından kazı çalışmalarına geçilmiş olup, temelde bina yükünü taşıması amacıyla 100 cm çapında 425 adet fore kazık uygulaması yapılmıştır.
“DOLGU ZEMİN YERALTI SULARI İLE BİRLEŞİNCE…”
Geçtiğimiz günlerde öğrenci yurdu inşaatının bulunduğu parselin dışında park ile olan sınırında meydana gelen hareketlenmede yapılan araştırmalar sonucunda parkın bulunduğu zeminin dolgu toprak olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle söz konusu parkta tabi zemin bulunmamaktadır. Daha sonra doldurulan dolgu zemininin yer altı suyu ile birlikte komşu parselde toprak kayması şeklinde göçük meydana gelmiş bulunmaktadır. Bu tip dolgu zeminler yer altı suları ile birleştiğinde her zaman buna benzer göçüklerin olması normaldir. Yapılmakta olan inşaatımızın temelinin söz konusu olan dolgu zeminle alakası yoktur. Bu durum bina temeli ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Zira yapılacak olan öğrenci yurt inşaatı ile ilgili jeolojik, jeofizik çalışmalar yapılmış bu veriler üzerine yurt inşaatı projelendirilmiştir.” (
Haber Merkezi)
Son Güncelleme: 29.09.2016 00:30