Yeşilay’ın projesine İl Genel’den red

İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, Çorum’daki alkol ve madde bağımlısı veya madde bağımlılığına yakalanma riski olan çocuk ve gençlerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına etkin katılımlarını ve sosyal hizmetlere eşit fırsatlarda erişim sağlanmalarına destek olunması için, Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesi tarafından eğitim ve danışmanlık hizmeti sunabilmesi amacıyla, Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin eğitim standartlarına uygun hale getirilmesi, tadilat ve onarımı için hazırlanan “Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi@Yeşilay Kültür Merkezi Projesi”ne ortak olunması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu okudu.

Yeşilay’ın projesine İl Genel’den red

İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, Çorum’daki alkol ve madde bağımlısı veya madde bağımlılığına yakalanma riski olan çocuk ve gençlerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına etkin katılımlarını ve sosyal hizmetlere eşit fırsatlarda erişim sağlanmalarına destek olunması için, Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesi tarafından eğitim ve danışmanlık hizmeti sunabilmesi amacıyla, Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin eğitim standartlarına uygun hale getirilmesi, tadilat ve onarımı için hazırlanan “Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi@Yeşilay Kültür Merkezi Projesi”ne ortak olunması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu okudu.

14 Haziran 2019 Cuma 22:00
Yeşilay’ın projesine İl Genel’den red

Komisyon üyelerinin Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesi Başkanı ve İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürüyle görüştüğün anlatan Yağlı, önceki dönem Meclisin Çorum Yeşilay Şubesince Eğitim ve Danışmanlık Merkezi @ Yeşilay Kültür Merkezi Projesi adı altında bir çalışma başlattıklarının anlaşıldığını belirtti. Bu proje kapsamında Valilik Makamına müracaatla maddi destek talebinde bulunulduğunu anlatan Fehmi Yağlı, “Bizden önce ki İl Genel Meclisi Üyelerimiz 2018 yılı Kasım ayı toplantısında İl Özel İdare bütçesine bu doğrultuda bir ödenek tahsis etmişlerdir. Tahsis edilen paranın İl Özel İdare mevzuatına göre bina tadilat ve onarımı için kullanılabileceği anlaşılmış, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 64. maddesinin (c) bendi gereğince “Ortak hizmet projesi” kapsamında ortak olunması İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 08/05/2019 tarih ve 5229 sayılı yazısı ile teklif edilmiştir.

Bu yıl İl Özel İdare bütçesinin imkanlarının kısıtlı olması ve ayrıca Çorum İlimizde ki benzer kuruluşların müracaatlarının yoğunlaşmasına zemin hazırlamasına sebep olacağı nedeniyle, İl Özel İdaremizin birinci derece asli görevlerine ayrılacak tahsisatları zora sokacağı düşüncesiyle, Çorum Yeşilay Şubesince Eğitim ve Danışmanlık Merkezi @ Yeşilay Kültür Merkezi Projesine ortak olunması teklifinin Komisyonumuzca reddedilmesi uygun görülmüştür” dedi. Rapor İl Genel Meclisi üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. (Erkan BAYATLI)