“Yerel basın, halkın sesidir”

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, yerel basının sorunlarının araştırılarak bu sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi.

“Yerel basın, halkın sesidir”

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, yerel basının sorunlarının araştırılarak bu sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi.

02 Kasım 2017 Perşembe 01:31
“Yerel basın, halkın sesidir”

Milletvekili Akın, yerel basının, yöre halkının kültürel kimliğini korumak, haklarına sahip çıkmak ve yöreye saygın bir konum kazandırmak gibi pek çok elzem görevi olduğunu, âdeta yerel kamuoyunun sesi olduğunu belirtti.

Akın ayrıca yayımlanan haberlerle bölgenin sorunlarını gündeme getirerek yöneticilere aktarılmasına aracı olan yerel basının sorunlarına yöneticilerin kulak vermesi gerektiğini de ifade etti.

Yerel basının en önemli gelir kaynağını olan resmî ilan gelirlerindeki azalmanın, yerel basının ekonomik anlamda sıkıntılarla karşılaşmasına neden olduğunu vurgulayan Akın, tarifede artışa gidilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP Balıkesir Milletvekili Akın’ın önergesi şu şekilde:

“Yerel basın; bölge insanının ihtiyaçlarının, eksiklerinin, yaşadıkları bölgeye ait olması gerekenlerin daha teferruatlı bir şekilde yer aldığı, sonuç alınması için tartışıldığı, istendiğinde ulusal medyaya taşındığı bir alandır.

Yerel basını ulusal basından ayıran en önemli farklılık yerel konulara yer veriyor olmasıdır. Yerel basın, yöre halkının kültürel kimliğini korumak, haklarına sahip çıkmak, yöreye saygın bir konum kazandırmak görev sorumluluğunu yerine getirir. Yayımlanan haberlerle bölgenin sorunlarını gündeme getirerek yöneticilere aktarılmasına aracı olur. Yerel basın ayrıca bölgeye ait yerel kültürün zenginleşmesine ve korunmasına katkı sağlar.

Yerel yönetimlerin toplumla sağlıklı ilişkiler kurmasının da aracı olan yerel basın, demokrasinin gelişmesine de katkı sunar. Yerel ekonomiyi, yerel firmaların tanıtımını yaparak, reklamlarını yayınlayarak destek verir. Bölge için bu kadar elzem görevlere sahip olan yerel basının pek çok sorunu bulunmaktadır. Yerel basın kuruluşları ve çalışanları ağır ekonomik sorunlarla karşı karşıyalar.

Anayasal güvence altına alınan bir alanda yerel basın temsilcileri, devletten bu konuda desteklerini beklemektedir. Yerel basının sorunlarını tespit etmek ve sorunlarını gidermek amacıyla Anayasanın 98, TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”

(Recep SERBES)