“Yardımcı hizmetler sınıfının tanımı yapılmalı”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan üyelerle bir araya geldiklerini ifade ederek, yıllardır onlarının sorunlarını yakından bilen birisi olarak bunların çözüme kavuşması adına gerekli girişimleri yapma gayreti içinde olduklarını anlattı.

“Yardımcı hizmetler sınıfının tanımı yapılmalı”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan üyelerle bir araya geldiklerini ifade ederek, yıllardır onlarının sorunlarını yakından bilen birisi olarak bunların çözüme kavuşması adına gerekli girişimleri yapma gayreti içinde olduklarını anlattı.

23 Mart 2018 Cuma 00:52
“Yardımcı hizmetler sınıfının tanımı yapılmalı”

Türk Eğitim-Sen olarak eğitim çalışanlarını bir bütün olarak gördüklerini söyleyen Aydın, “Hizmet kolumuzdaki yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan arkadaşlarımızın büyük sorunları var. Öncelikle bu arkadaşlarımızın görev tanımı yoktur. Hatta bir madde de ‘Amirinin verdiği her görevi yapar’ denilmektedir. Bu ifade çok suiistimale açıktır. Biz yardımcı hizmetler sınıfının görev tanımının yapılması için gerek toplu sözleşmelerde gerekse daha önce katıldığımız KİK toplantılarında teklifler getirdik. Bu tekliflerimiz kabul görmüştü. Ancak konuyla ilgili şu ana kadar bir düzenleme yapılmadı. Ayrıca görevde yükselme sınavlarının bir takvim doğrultusunda periyodik olarak düzenli yapılmasını istiyoruz” dedi.

Yardımcı Hizmetler sınıfındakilerin bir defalığına Genel İdari Hizmetler sınıfına geçmesi için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Aydın, yapılan bu girişimlerin sonuçları noktasında da sürekli olarak takipçi olduklarını anlattı.

Aydın, “Türkiye Kamu-Sen yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi için ülke genelinde imza kampanyası başlattı. Kamu personeli içerisinde kanayan bir yara haline gelmiş olan yardımcı hizmetlilerin sorunlarının çözümü daha fazla ertelenmemelidir.

Hazırlanan dilekçede yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin ek gösterge, emekli maaşı, atama ve yer değiştirme gibi konularda yaşadığı sorunlar dile getirilerek bu sorunların bir bütün halinde ve bir defada çözülebilmesinin tek yolunun söz konusu personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesiyle mümkün olabileceği belirtildi” dedi.

(Haber Merkezi)