02 Nisan 2020 Perşembe 19:13
Yardım platformu oluşturuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası sonrasında ilimize de yardımların tek merkezden koordinasyonu için “Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu”nun oluşturulması kararı alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yaptığı olağanüstü toplantıda çeşitli kararlar aldı.

Hitit Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu’nda önceki gün düzenlenen toplantıda Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) salgının yayılımının engellenmesine yönelik sosyal izolasyonun önemine değinilerek virüsle mücadele için ilave bazı kararlar alındı.

Toplantıda “Salgından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zarureti hâsıl olmuştur. Alınan önlem ve tedbirlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir” görüşüne yer verildi.

Buna göre toplantıda tedbirlerin sıkı uygulanmasının sağlanması için kolluk birimleri ve ilgili diğer kurumlar tarafından hassasiyetle takip edilerek gerekli kontrol ve denetimlerin artırılması kararı alındı.

YARDIM PLATFORMU

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar için Valilik koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla “Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu”nun oluşturulması kararı aldı.

ÇESOB misafirhanesinin Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık personelinin konaklanmasına açılması ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’ya Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 30/03/2020 tarihli ve 14500235-403.99-E.583 sayılı “Pandemi Hastaneleri” konulu yazısının 11. maddesinde belirtildiği gibi ilimiz tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliği yapmakta tam yetkili kılınmasına karar verilen toplantıda yardım platformu için “İlimizde gerçekleştirilecek ayni ve/veya nakdî sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi, mükerrer yardımların önlenmesi, sosyal yardım kuruluşlarının işbirliği içerisinde entegre olarak çalışabilmesi, eşgüdümün sağlanabilmesi amacıyla; İl Valisi tarafından görevlendirilecek Vali Yardımcısı Başkanlığında, Çorum Belediye Başkanlığı, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, İnsani Yardım Vakfı vb. kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla “Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformunun” oluşturulmasına karar verildi” denildi.

YARDIM TOPLAMA

Toplantıda ayrıca Yardım Toplama Kanunu’na uygun davranılması kararı da alındı. Buna göre “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31.03.2020 tarihli ve E.6051 sayılı “Yardım Toplama” konulu yazısında belirtildiği üzere kurum, dernek ve vakıfların ivedilikle ilgili birimler tarafından uyarılmasına, bu kapsamdaki faaliyetlerinin, uygulamalarının Yardım Toplama Kanununun hükümlerine uygun yürütmelerinin sağlanmasına; tüm uyarı ve ikazlara rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6’ncı maddesinin “…İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.” hükmü çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin yapılmasına” şeklinde değerlendirmede bulunuldu.

PAZARLARA EK ÖNLEM

Korona virüs salgınına karşı ilimizde muhtelif yerlerde kurulan semt pazarları için ilave önlemler de alındı. Buna göre tüm pazarcıların ÇESOB’a kayıt yaptırması, Belediye’den faaliyetine ilişkin izin belgesi alması, Pazar yerinde tezgahların 06.30’da kurulması, aynı gün pazarların 19.00’da kapanması, pazarlara giriş ve çıkışların tek merkezden yapılması için Pazar Karakol Noktaları kurulması, ilgili kurumların katılımı ile Pazar Yeri Komisyonu oluşturulmasına karar verildi.

ÇAY OCAKLARI VE ECZANELERE YENİ DÜZENLEME

İlimizde oturma bölümü kaldırılan ve sadece esnafa çay dağıtımı yapan çay ocaklarının faaliyetinin ikinci bir emre kadar durdurulması, ilimizdeki eczanelerin çalışma saatlerinin 09.00-17.30 olarak belirlenmesi, çöplerden toplanan malzemelerin geri dönüşümünü yapan firmaların katı atık tesisi, depo ve hurdacıların lisans ve izinlerinin ilgili kurumlarca denetlenmesi, tüm açık işyerlerinde sosyal mesafe gibi kuralların işverence uygulanmasının denetlenmesi, PTT şubelerinde sosyal mesafelere uyulması, müşterilerin ateş ölçümlerinin yapılması ve ateşi 37,5°C’nin üzerinde olanların şubeye alınmadan sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, ilimizde biyosidal ürün kullanarak mikroorganizmalar ve zararlı canlılarla etkin mücadele edilmesi için kullanılacak ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından üretim veya ithal izni verilmiş olması, bu ürünleri kullanarak mücadelede bulunacak kişilerin sahip olduğu işyerlerinin Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesine sahip olmaları ile İzin Belgesinde belirtilen ana ürün gruplarına uygun ürün tiplerini kullanmalarına, faaliyetlerini Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak göstermelerine, adı geçen Yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmeyen işyerleri hakkında İl Sağlık Müdürlüğü, kolluk birimleri ve adli merciler tarafından gerekli idari ve cezai işlemlerin uygulanmasına karar verildiği de açıklandı.

(Volkan SINAYUÇ)