“Yapılan ayıptır, utanç vericidir”

Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığı’na Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaramış’ın atanmasına sert tepki gösterdi.

Güncel 30.04.2020, 20:51
1140
“Yapılan ayıptır, utanç vericidir”

Demirer, Türk Tarih Kurumu’nun bakanların, milletvekillerinin oyuncağı haline getirildiğini ileri sürerek, “Yapılan ayıptır. Utanç vericidir. Halkın vicdanıyla dalga geçmektir. Yapılan Atatürk’ün mirasına ihanettir” dedi.

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, yaptığı yazılı açıklamada; Atatürk’ten miras olan TTK’nın sahip olduğu büyük birikimin gözümüzün önünde adeta talan ve yok edildiğini dile getirdi.

Türk Tarih Kurumu’na yapılan atamayı Atatürk’ün mirasına ihanet olarak nitelendiren Demirer, “TTK’ya son darbe, toplum vicdanında şaibeli bir kurum olan Ensar Vakfı’nın yöneticisi olan Prof. Dr. Ahmet Yaramış’ın Cumhurbaşkanı tarafından başkanlığa atanmasıyla vurulmuştur” ifadesini kullandı.

“TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ”

“Yapılan bu atama ile çok saygın bir Cumhuriyet Kurumu olan, Atatürk’ün mirasının TDK ile birlikte bıraktığı TTK’nın nereden nereye getirildiğini, yaşanan olumsuz süreci, bu gelişmelerin nedenlerini ve amacını gelecek kuşaklar da bilsin diye tarihe not düşüyoruz” diyen Demirer, bu köklü kurumun, son dönemde tarihinde hiç olmadığı kadar siyasallaştırıldığını ve ne yazık ki tartışılır hale getirildiğini kaydetti.

Demirer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye, Milli Mücadele’nin başarıyla sonuçlanmasından hemen sonra gerçekleşen değişim hamleleriyle kısa sürede her açıdan çehre değiştirmiş ve eski düzen ortadan kaldırılmıştır. Atatürk Cumhuriyet ilan edilir edilmez, milli kültür ve milli kimlik üzerinde durarak, milli bilincin oluşması amacıyla önemli adımlar atmıştır. TTK ve TDK gibi iki önemli cemiyet kurularak, ortak plan ve proje kapsamında çalışmaları sağlanmıştır.

28 Nisan 1930 tarihinde Türk Ocakları’nın VI. Kurultayı’nın son oturumunda Gazi Mustafa Kemal’in direktifi üzerine, Afet İnan 40 imzalı bir önerge sunmuş ve bu önergede Türk tarihini bilimsel olarak araştırmak üzere bir heyet kurulması istenmişti. Heyet 4 Haziran 1930 tarihindeki ilk toplantısında görev dağılımını şöyle yapmıştı: Başkan Tevfik Bıyıklıoğlu, Başkanvekilleri Yusuf Akçura ve Samih Rıfat, Genel Sekreter Dr. Reşit Galip. Üyeler: Afet İnan, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Hâmid Zübeyir Koşay, Halil Edhem, Ragıb Hulûsi, ReşidSafvetAtabinen, Zâkir Kadîrî, Sadri Maksudi Arsal, Mesaroş (Ankara Etnografya Müzesi uzmanı), Mükrimin Halil Yinanç, Vâsıf Çınar ve Yusuf Ziya.

Cumhuriyet’in temel kuruluşlarından biri olan, bugünkü adıyla Türk Tarih Kurumu, bilimsel araştırma ve yayınların yanı sıra, ilki 2-11 Temmuz 1932 tarihlerinde toplanan ve belli aralıklarla -günümüze kadar süren- uluslararası nitelikte “Türk Tarih Kongreleri” düzenlemiştir. Heyet, “Türk Tarihinin Ana Hatları” adlı bir çalışma yayımlamıştır. Türk Tarih Heyeti, 12 Nisan 1931 tarihinde “Türk Tarih Tedkik Cemiyeti” adıyla yeniden örgütlenip çalışmalarına devam etmiş, kurumun adı 1935 yılında “Türk Tarihi Araştırma Kurumu”, daha sonra “Türk Tarih Kurumu” olarak değiştirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, kurumun çalışmaları ile cumhurbaşkanı bizzat ilgilenmiş ve toplantılarına katılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra gelen tüm cumhurbaşkanları da bir gelenek olarak kurumun “koruyucu başkanı” olmuşlardır.

Mustafa Kemal Atatürk, 5 Eylül 1938 tarihindeki vasiyetnâmesi ile, Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerinin gelirinin yarısını Türk Dil Kurumuna, yarısını da, Türk Tarih Kurumu’na bağışladı. Kurum, 1940’ta Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kamu yararına çalışan dernekler arasına alındı. Türk Tarih Kurumu, ilkini 1935’te “Alacahöyük Kazısı” ile başlattığı arkeolojik araştırmaları bugüne dek sürdürmüş ve her yıl yaklaşık 40-50 kazıya maddi destek vermiştir. Türk Tarih Kurumu 250 bin kitapla, ülkemizin en zengin ihtisas kütüphanelerinden birine sahiptir.

TTK’DA HEP SEÇKİN İNSANLAR, BİLİMSEL KİMLİĞİ

TARTIŞILMAYACAK UZMANLAR BAŞKANLIK YAPMIŞTIR

Özerk bir kurum olan Türk Tarih Kurumu’nun giderlerini de finanse eden, günde 80 bin cilt kitap basabilecek kapasitedeki TTK Basımevi, 1942’den bu yana iktidarın kamu ihale yasasında yaptığı değişiklikler nedeniyle ilk defa kapatılma korkusu yaşamıştır.

Zaman içinde birbirinden önemli ve değerli bilim insanlarının görev aldığı Türk Tarih Kurumu’nda başkanlık yapanlar hep seçkin insanlar, bilimsel kimliği tartışılmayacak uzmanlar olmuştur: Tevfik Bıyıklıoğlu, Yusuf Akçura, Hasan Cemil Çambel, Şemsettin Günaltay, Şevket Aziz Kansu, Enver Ziya Karal, Sedat Alp, Yaşar Yücel, Neşet Çağatay, İbrahim Agah Çubukçu, Yusuf Halaçoğlu. CHP döneminin başbakanlarından Ord. Prof. Şemseddin Günaltay, Türk Tarih Kurumu’na 17 Aralık 1941’de başkan olmuş ve öldüğü güne, 19 Ekim 1961’e kadar bu görevi sürdürmüştür. Yani DP. CHP ile kıyasıya mücadele ettiği bir dönemde bile, Türk Tarih Kurumuna dokunmamıştır.

Türk Tarih Kurumunda 1932’den 2002’ye değin 70 yılda 10 başkan görev yapmışken, son 18 yıllık iktidar döneminde -son atamayla birlikte- 8 Başkan görev yapmış olacaktır. Bu da, liyakat yerine siyaset politikasının yarattığı istikrarsızlığın somut göstergesidir.

İstikrardan uzak, siyasete yakın yeni (!) TTK, çok uzun zamandır bir akademi hüviyetinden uzaklaşmış ve üretkenliğini yitirmiştir.

Yeni (!) TTK’nın kütüphanesi güncelleştirilmemiş ve akademi ile bağı tamamen kopmuştur.

Yeni (!) TTK dünyada Türkoloji alanında yayınlanmış temel birikimi takip edememekte, proje üretememektedir.

Yeni (!) TTK, Türk tarihine ait yeni bir bakış açısı, yeni bir heyecan getirecek hiçbir çaba göstermemektedir.

Yeni (!)TTK’nın bir bilim politikası yoktur, bu açığı kapatacak gayret ve uygulamalardan uzaktır.

Yeni (!)TTK’nın emrinde çok ciddi bir maddi kaynak vardır. Ancak kurumun neyi niçin yaptığını temellendirecek bir stratejisi, düşünce iklimi kalmamıştır.

İşte yaşanan bu olumsuz, bu yakıcı ve yıkıcı süreçte:

Atatürk’ten miras olan TTK’nın sahip olduğu büyük birikim gözümüzün önünde adeta talan ve yok edilmektedir.

Bu köklü kurum, son dönemde tarihinde hiç olmadığı kadar siyasallaşmış ve ne yazık ki tartışılır hale getirilmiştir.

Başkanlığı döneminde Türk Tarih Kurumuna heyecan kazandıran ProfDr Ali Birinci’nin siyasetin işaret ettiği ihalelere onay vermediği için istifaya zorlandığını bütün tarih camiası bilmektedir.

TTK, yakın dönem Türkiye tarihi konularında kamuoyunda ve siyaset dünyasında ortaya çıkan tartışmalarda ve polemiklerde saydığımız nedenlerle suskun kalmış; tarihin, bilimin merkezinden uzaklaştırılarak siyaset malzemesi halline getirilmesine fırsat yaratmıştır.

Siyasi iktidarın atadığı TTK başkanları sorunludur. TTK’nın Kartal motifli logosunu bile “Türklerden ziyade Bizans’ı yansıtıyor” zırvasıyla tartışmaya açan başkanlar (!) olmuştur. Bu başkanlar (!) kendilerinden önce bu kurumda başkanlık yapmış, yönetim kurullarında yer almış önemli bilim insanlarının eserlerini de görmezden gelebilmiştir.

“TTK, SİYASETİN ŞAMAR OĞLANI HALİNE GELDİ”

Politik, keyfi kararlarla, birtakım uygulamalarla tarihi ve kültürü yok sayabilirsiniz. Ancak siz yok saysanız da onlara vardır, var olacaktır. Bunun tarihte ne yazık ki pek çok örneği vardır. Ancak bu karar alıcıların ismi ya unutulur ya da muzip bir gülümseme ile hatırlanır. Türk Tarih Kurumuna vurulacak her darbe “siyasetin karanlık cehaletini” tarihe miras bırakacaktır. Türkiye’de tarihçilerin büyük bir çoğunluğu “kurumun gelenekleri ve sembolleri ile boş yere uğraşılmaması” gerektiği noktasındadır. Siyaset bu mesajı almalı ve doğru değerlendirmelidir.

Türk Tarih Kurumunu siyasetin şamar oğlanı haline getiren bu iktidar döneminde yaşanan, ama kapalı kapılar ardında kaldığı için kamuoyunun haberdar olamadığı pek çok hadise vardır ve bu hadiselerin çoğu istifalar ile sonuçlanmıştır. Bu konudaki son örnek Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Cumhurbaşkanlığı kararnâmesiyle atanan eski Başkan Refik Turan’ı yetkisiz ve hukuksuz şekilde görevden alması ve yerine, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı’nı vekâleten yürüten Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu’nu atamasıdır.

Bu hadiselerden bir başkasında da, TTK başkan ve yöneticileri kurumun tarihinde ilk kez, 2 Ekim 2018’de, 18. Türk Tarih Kongresi öncesinde Anıtkabir ziyaretini programdan çıkarmıştır. Bunun üzerine bazı tarihçiler ve akademisyenler karara tepki olarak Anıtkabir’e gitme kararı almış, bunun üzerine diğer TTK yöneticileri de kongre öncesinde Anıtkabir’e gitmek zorunda kalmışlardır.

“BAKANLARIN, MİLLETVEKİLLERİNİN OYUNCAĞI HALİNE GETİRİLDİ”

Türk Tarih Kurumu, bakanların, milletvekillerin oyuncağı haline getirilmiş; değersizleştirme politikası artık kurumu yok etme aşamasına evrilmiştir.

TTK’ya son darbe, toplum vicdanında şaibeli bir kurum olan Ensar Vakfı’nın yöneticisi olan Prof. Dr. Ahmet Yaramış’ın Cumhurbaşkanı tarafından başkanlığa atanmasıyla vurulmuştur. Türk Tarih Kurumu, ENSAR’a teslim edilmiştir.

Akademik hayatı, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde geçen Ahmet Yaramış, artık ne yazık ki şanlı bir geçmişe sahip olan Türk Tarih Kurumu Başkanı olmuştur. Prof. Dr. Ahmet Yaramış’ın Ensar Vakfı’nda verdiği konferansta söylediği ve 1 Kasım 2016’da Afyon yerel medyasında yer alan şu sözleri tepkimizin nedensiz olmadığının kanıtıdır: “Cumhuriyetin yeniden inşa edileceği süreç başladı.”

TTK’nın başına atanan Prof. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu’nu kuran Atatürk’e “eşkıya” diyen bir kişidir.

Yapılan bir atama değil, Cumhuriyetle hesaplaşmada yeni bir cephenin açılmasıdır.

Yapılan, Türk Tarih Kurumunu her yönüyle ele geçirmeye yönelik sinsi bir plandır.

Yapılan ayıptır. Utanç vericidir. Halkın vicdanıyla dalga geçmektir.

Yapılan Atatürk’ün mirasına ihanettir.

Yapılan bu atama ile çok saygın bir Cumhuriyet Kurumu olan, Atatürk’ün mirasının TDK ile birlikte bıraktığı TTK’nın nereden nereye getirildiğini, yaşanan olumsuz süreci, bu gelişmelerin nedenlerini ve amacını gelecek kuşaklar da bilsin diye tarihe not düşüyoruz.

Yapılanları şiddetle kınıyoruz.” (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
20°
parçalı az bulutlu
banner303
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
İmsak 03:22
Güneş 05:15
Öğle 12:51
İkindi 16:48
Akşam 20:18
Yatsı 22:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@