Yağlı, “Özel İdarenin stratejik planı meclisin önemine gölge düşürüyor”

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, İl Genel Meclisi tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2020-2024 Çorum İl Özel İdaresi Stratejik Planı’ nın incelenerek bir rapor oluşturulduğunu ifade etti.

Yağlı, “Özel İdarenin stratejik planı meclisin önemine gölge düşürüyor”

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, İl Genel Meclisi tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2020-2024 Çorum İl Özel İdaresi Stratejik Planı’ nın incelenerek bir rapor oluşturulduğunu ifade etti.

06 Eylül 2019 Cuma 21:22
Yağlı, “Özel İdarenin stratejik planı  meclisin önemine gölge düşürüyor”

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, İl Genel Meclisi tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2020-2024 Çorum İl Özel İdaresi Stratejik Planı’ nın incelenerek bir rapor oluşturulduğunu ifade etti.

Valilik Makamının talimatı ile İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan halkın mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İl Genel Meclisi üyelerinin görev süresini kapsayan dört yıllık hedeflenen çalışma ve yatırım planlamasının onaylanacağını belirterek, İl Genel Meclisi adına hazırlanan stratejik planın, “Şu anda neredeyiz? Nerede olmayı istiyoruz? Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz? Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz?” sorularına da cevap vermesi gerektiğini ifade etti.

İl Özel İdaresinin ilgili müdürlüğü tarafından hazırlanıp sunulan 2020-2024 Çorum İl Özel İdaresi Stratejik Planına bakıldığında yatırım ve çalışma programlarına yönelik herhangi bir içeriğe rastlayamadıklarını söyleyen Yağlı, İl Genel Meclisi’nin özelde İl Özel İdare’nin karar organı olması münasebetiyle sadece bu kurum faaliyetleri çerçevesinde değerlendirmenin bu meclisin önemine gölge düşürdüğünü söyledi. Fehmi Yağlı, “İl Genel Meclisine sadece bu çerçeveden bakılıp değerlendirilirse kamuoyu nezdinde gereksiz bir meclis ve gereksiz üyeler algısının yaygınlaşması kaçınılmaz olacaktır. İl Genel Meclisi’ni sadece İl Özel İdare faaliyetlerine mahkûm etmek İl Meclisine yapılabilecek en büyük haksızlık olacaktır. Hâlbuki ilgili yasanın üzerinde iyi düşünüldüğünde görülecektir ki zımnen İl Genel Meclisinin bulunduğu ilde ilin kalkınmasına yönelik devletin proje ofisi gibi çalışma yapmasına işaret etmektedir. Ancak meclisin bu önemli özelliği İl Özel İdare faaliyetlerinin yoğunluğu arasında perdelenmiş ve görmezlikten gelinmiştir” dedi.

Yağlı konuşmasında; Çorum İl Özel İdaresi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planında, Kırsal alt yapının iyileştirilerek yaşam koşullarının cazip hale getirilmesi, kırsalda tarımsal kalkınmaya desteklemek üzere tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmek, yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi şeklinde amaçlar belirlendiğinden; belirlenen bu amaçlarla, stratejik plan içeriğinde ki temel performans göstergelerinde belirtilen hedeflerle uyumunun sağlaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ise hazırlanan raporun belirlenen genelgelere göre hazırlandığını belirterek, Stratejik plana uyma zorunluluğu bulunmadığını, değişimlerin olabileceğini ifade etti. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi. (Erkan BAYATLI)