02 Nisan 2020 Perşembe 18:53
Yabancı plakalı araçların çıkışlarında erteleme

Açıklamada; yurtta kalma süresinin 01Şubat 2020 tarihinden önce aşılmış olması durumunda, hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe bildirilmemesi halinde, aşılan süre dikkate alınmak ve müeyyide uygulanmak suretiyle aynı tarih itibariyle süre uzatımı yapılacağı vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

“Buna göre, yabancı plakalı taşıtlarına verilen süreleri 01.02.2020 tarihi veya sonrasında bitecek olanların sürelerinin, müeyyide (gecikmeye bağlı idari para cezası) uygulanmaksızın,

Verilen süreleri 01.02.2020 tarihinden önce bitmiş olanların süreleri ise mücbir (geçerli) sebepleri yok ise müeyyide (gecikme sürelerine göre idari para cezası) uygulanmak suretiyle, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmış sayılacaktır.”(Haber Merkezi)