“Vatandaşlar ağaçlandırma hibelerinden habersiz" 

Orman Mühendisi Atilla Yılmazer, orman köylüsü olup orman köyünde ikamet edenlerin, 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma çalışmalarında harcamalarının yüzde 65'i devlet tarafından karşılandığını söyledi. 

“Vatandaşlar ağaçlandırma hibelerinden habersiz" 

Orman Mühendisi Atilla Yılmazer, orman köylüsü olup orman köyünde ikamet edenlerin, 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma çalışmalarında harcamalarının yüzde 65'i devlet tarafından karşılandığını söyledi. 

01 Aralık 2017 Cuma 22:27
“Vatandaşlar ağaçlandırma hibelerinden habersiz" 

Kargı’da Orman Mühendisliği yapan Atilla Yılmazer ağaçlandırma için devletin vatandaşa yüzde 65 oranında hibe desteği verdiğini belirterek, "Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının yüzde 65’i kadar hibe verilebilir’’ dedi.


Projenin sadece orman köylüsünü kapsamadığını belirten Yılmazer, "Orman köylüsü dışında gerçek ve tüzel kişileri için onaylı uygulama projesi çerçevesinde hibe oranı, bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür ve odun dışı orman ürünü veren ağaç, ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel orman fidanlık çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının yüzde 25'i kadar hibe verilebilir’’ diye konuştu.
Hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin neler yapması gerektiği ve hangi süreçlerden geçecekleri konusunda da bilgiler veren Yılmazer, "5 bin metrekare'den büyük sahipli arazilerde yapılan ceviz, badem gibi özel ağaçlandırma çalışmalarında, yapılan toprak tahlili sonucu uygun olan sahalara, başvuru sahibinin Serbest Orman Mühendislerine yaptırdığı projenin Orman Bölge Müdürlüğünce onaylanmasına müteakip Orman Genel Müdürlüğünce Kredi onayı veriliyor ve sahada projede belirtilen çalışmaların tamamlanması sonucu ilgiliye kredi ödemesi yapılıyor. Projeyi gerçekleştirmek isteyenler ayrıntılı bilgi biçin bizlere ulaşabilirler’’ ifadelerini kullandı. (İHA)