“Varlık Fonu uygulaması tamamen kaldırılmalı”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Varlık Fonu uygulamsının tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi.

“Varlık Fonu uygulaması tamamen kaldırılmalı”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Varlık Fonu uygulamsının tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi.

12 Eylül 2017 Salı 00:46
“Varlık Fonu uygulaması tamamen kaldırılmalı”

Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan’ın görevden alınmasıyla başlayan tartışmaların sürdüğünü hatırlatan Aras, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya dair, "Varlık Fonu'nda hedeflenen, arzulanan bir süreç olmadı, Varlık Fonu'nu yeniden organize etmemiz şart” şeklindeki sözlerinin durumu özetlediğini kaydetti.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Aras şu görüşleri dile getirdi:

“Varlık fonlarının kaynak fazlası olan veya belli yeraltı kaynak geliri bulunan ülkelerde anlamlı olacaktır. Varlık Fonu'nun başkanını değiştirmek çözüm olmayacaktır. Yapılacak en doğru iş Varlık Fonu'nu tamamen ortadan kaldırmak olacaktır. Ülkeyi maceraya sürüklemedikçe gelecek hiç bir başkan, siyasi iktidarı tatmin edemeyecektir. Dünyadaki yaygın uygulamada, varlık fonlarının amacı bugünün gelirini gelecek nesillere aktarmaktır. Oysa biz kaynak açığı veren bir ekonomiyiz. Bu nedenle bizde varlık fonunun işlevi borçlanmak veya bir kamu malını özelleştirmek olabilir. Başka bir deyişle bizdeki Varlık Fonu gelecek nesillerin gelirini bugünden harcamak için oluşturulmuş bir yapıdır.

Türkiye'de borçlanma ve özelleştirmeyi yapacak ihtisas sahibi kuruluşlar vardır. Bunun için Varlık Fonu'na ihtiyaç yoktur. Varlık Fonu Kanunu’nda para ve maliye politikasına ilişkin olarak fona verilen görevler ekonomi açısından büyük risk taşıyor. Varlık Fonu eliyle para piyasalarına ve bütçeye müdahale edilmesi, ekonomide karmaşa ve istikrarsızlığa sebep olacaktır. Varlık Fonu’nun para ve maliye politikası yoluyla yaratılabileceği tahribat, denetim açığından kaynaklanacak sıkıntıların çok üzerinde olacaktır. Elde kalan son kamu şirketleri, yönetiminin keyfi kullanıma açık alana çekilmesi şirketlerimizin mali durumunu kötüleştirecektir.

Varlık Fonu tamamen ortadan kaldırılmalı, gelecek nesillerin kaynağı kurutulmadan bu tartışmalar sona erdirilmelidir. Tahribat daha da derinleşmeden bu uygulamaya son verilmelidir.

(Recep SERBES)