Vali Ahmet Kara “İnsan hakları, insan olma ve onurunun doğal sonucudur”

Vali Ahmet Kara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesi nedeniyle, her yıl 10 Aralık “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlandığını ifade etti.

Vali Ahmet Kara “İnsan hakları, insan olma ve onurunun doğal sonucudur”

Vali Ahmet Kara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesi nedeniyle, her yıl 10 Aralık “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlandığını ifade etti.

09 Aralık 2014 Salı 23:56
Vali Ahmet Kara “İnsan hakları, insan olma ve onurunun doğal sonucudur”
Vali Ahmet Kara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesi nedeniyle, her yıl 10 Aralık “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlandığını ifade etti.
İnsanlığın binlerce yılda ulaşabildiği demokratik ve çağdaş uygarlık düzeyinde; demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramlarının, temel evrensel değerler olarak öne çıktığını anlatan Vali Kara, demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu, tüm demokratik ve çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de, bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verildiğini, insan haklarının; Anayasa’nın 12-74 maddeleri arasında “Temel Hak ve Ödevler” ana başlığı altında bir hak olarak tanındığını söyledi.
Demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için vazgeçilmez unsurlardan biri olan insan haklarının korunması amacıyla da son yıllarda önemli adımlar atıldığını belirten Vali Kara, atılmaya da devam edildiğini kaydetti.
Vali Ahmet Kara şunları dile getirdi: “İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır. Başkası tarafından verilen bir söze veya teminata bağlı olarak ya da satın alınarak elde ettiğimiz haklar değillerdir. İnsan hakları, insan olmamızın ve onurumuzun doğal bir sonucudur. Bu hak ve özgürlükler; cinsiyete, ırka, renge, dile, dine, servete, siyasal veya başka düşünceye, dayanan herhangi bir ayrım gözetmeden sağlanmaktadır.
Valilik olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz.
Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkân tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba sarfetmekteyiz.
Bu ortamın kalıcı hale getirilmesi maksadıyla, Valiliğimiz bünyesinde mevcut “İl İnsan Hakları Kurulu’nca”, hak ihlaline uğramış vatandaşlarımızın başvuru ve şikâyetlerini İnsan Hakları kuruluna ulaştırmaları için her türlü iletişim araçlarının açık tutulması ve hukuki işlemlerin geciktirilmeden yapılması hususlarında gereken çalışmalar özenle sürdürülmektedir.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü vesilesiyle, en yüksek evrensel değer olan insan haklarının korunması ve her alanda insan haklarının ön planda tutularak güvenli bir geleceğe ulaşmak arzusuyla, tüm vatandaşlarımızın “Dünya İnsan Hakları Günü”nü kutlar esenlikler dilerim.
(ÇORUM HABER)
Son Güncelleme: 09.12.2014 23:57