Uslu, Meclis’te Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu anlattı

2014 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulu'nda üçüncü gün 4.tur görüşmeleri yapıldı.

Uslu, Meclis’te Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu anlattı

2014 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulu'nda üçüncü gün 4.tur görüşmeleri yapıldı.

13 Aralık 2013 Cuma 22:34
Uslu, Meclis’te Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu anlattı

Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Bütçe görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adına söz aldı.
Uslu konuşmasında şunları söyledi: “Günümüzde ihtiyaçlara duyarlı, bütüncül bakış açısıyla oluşturulmuş istihdam ve mesleki eğitim politikaları uygulamak ve istihdam edilebilir niteliklere sahip, yeterli sayıda işgücü yetiştirmek önemli hale gelmiştir.
Gelişmiş ülkelerde; hayat boyu öğrenme anlayışını yansıtacak ve işgücü piyasasının dinamik yapısına uyum sağlayabilecek şekilde, mesleki ve teknik eğitim verilmektedir. Bu sayede, eğitimde etkinliğin, işyerinde verimliliğin ve küresel ölçekte rekabet edebilirliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için çözümler üretilmektedir.
Burada en yaygın uygulanan yöntemlerden birisi; mesleki yeterliliği, şeffaf ve güvenilir bir şekilde ortaya koyan, standartlara ve akreditasyona dayalı, kalite güvencesi sağlanmış ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin kurulup, işletilmesidir.
Mesleki Yeterlilik Kurumu küresel rekabet edebilecek işgücünün yetiştirilmesine ve bu işgücünün yurt dışında da mesleklerini icra edebilmelerine imkân sağlayacak, Avrupa Birliği ile uyumlu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla, 2006 yılında kurulmuştur.
Ulusal Yeterlilik Sistemi; eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendiren, bireylerin iş piyasasında geçerli olan bilgi ve beceriler kazanmasına ve bunların uluslararası düzeyde kıyaslanabilir yeterlilik belgeleriyle kanıtlanmasına imkân sağlayan faaliyetler bütünüdür.
Türkiye’de ulusal yeterlilik sisteminin varlığı ve sağlıklı işlemesi; çalışanların ve işverenlerin işgücü piyasasından beklentilerini karşılamaya hizmet edecek, önemli bir araçtır.
MYK; 'kalifikasyon', 'yeterlilik', 'beceri' ve 'kariyer' gibi kriterlerin altını doldurarak, emek piyasasını yeniden düzenlemekte ve yeni bir vizyon kazandırmaktadır. Çünkü bu kriterler, 'bilgi temelli ekonomi'nin gerçekleşmesini ve hayat boyu öğrenmeyi sağlayacak kriterlerdir.
İşgücü piyasamızın bugünü ve geleceği açısından kilit öneme sahip olan MYK, kısa geçmişine rağmen, kurumsallaşmasını tamamlama aşmasına gelmiştir. Kurumsal altyapısını güçlendirmiş, faaliyet alanlarının tamamında önemli çalışmaları başarmıştır.
Kurum, meslek standartlarını önemli ölçüde gerçekleştirmiş, bunlara bağlı yeterlilikleri geliştirmiş ve sınav merkezlerini yetkilendirme çalışmalarını sürdürmektedir.
Ulusal meslek standartlarının hazırlanması için Kurum; sektörlere ve mesleklere ilişkin yetkinliği ve temsil gücü olan işçi, işveren, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği ortamı oluşturmuştur.
Bu çerçevede, toplam 701 meslek standardının hazırlanmasına başlanmış; 2013 yılı içinde 136 Ulusal Meslek Standardının çalışmaları tamamlanmıştır.
Bugüne kadar hazırlanan meslek standardı sayısı 636’ya, tamamlanan Ulusal Meslek Standardı sayısı da 496’ya ulaşmıştır. 140 meslek standardı üzerindeki çalışmalar da halen devam etmektedir.
Bugün itibariyle, 68 mesleki yeterlilikte, sınav ve belgelendirme yapılması mümkün hale gelmiştir. Ülke genelinde 12 adet sınav ve belgelendirme merkezi yetkilendirilmiştir. Bu merkezlerce yapılan sınavlarda başarılı olan 12 bin 332 kişiye, Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmiştir.
Emek piyasası, Kurumun faaliyetlerine olumlu tepki vermiştir. Ekonomik ve sosyal aktörler, Kurum bünyesindeki yeni sisteminin hazırlık, kuruluş ve gelişim sürecine ilişkin çalışmalara, bilgi ve birikimleriyle katkı vermiştir.
Son dönemde, sosyal tarafların MYK'daki üyelik külfetleri azaltılmıştır. MYK, işgücü piyasamız açısından yeni sorumluluklar almayı da sürdürmektedir.
7 Temmuz 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren ‘İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı’nın sekretaryasında MYK tarafından yürütülmektedir.
MYK, eğitim ve istihdam dünyasının tüm aktörleriyle uyum içinde çalışarak, şimdiden ülkemizin saygın ve başarılı kurumları arasına girmiştir.
Kurumun, yakın gelecekte, AB'deki denkleri arasında daha ileri ve güçlü bir konuma ulaşacağına olan inancımız tamdır.
MYK’nın önümüzdeki süreçte daha başarılı hizmetler vereceğine olan inancımı yineleyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ve MYK’nın 2014 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni eder, yüce heyetinize saygılar sunarım.” dedi.

Son Güncelleme: 13.12.2013 22:35