Üniversiteye ait yönerge sayısı 48’e ulaştı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada; Eğitim-öğretim süreci ve diğer iş veya işlemlerle ilgili kurumsal yapının en iyi şekilde oluşturulması, her türlü iş ve işlemlerin kanun ve tüzükler çerçevesinde yürütülebilmesi amacıyla, Üniversitenin bir taraftan mevcut yönetmelik ve yönerge ile usul ve esaslarını güncellerken, diğer yandan da ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni yönetmelik ve yönergeler çıkardığı belirtildi.

Üniversiteye ait yönerge sayısı 48’e ulaştı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada; Eğitim-öğretim süreci ve diğer iş veya işlemlerle ilgili kurumsal yapının en iyi şekilde oluşturulması, her türlü iş ve işlemlerin kanun ve tüzükler çerçevesinde yürütülebilmesi amacıyla, Üniversitenin bir taraftan mevcut yönetmelik ve yönerge ile usul ve esaslarını güncellerken, diğer yandan da ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni yönetmelik ve yönergeler çıkardığı belirtildi.

21 Şubat 2018 Çarşamba 01:28
Üniversiteye ait yönerge sayısı 48’e ulaştı

Eğitim-öğretim, idari ve akademik her türlü iş ve işlemlerin usulüne uygun bir şekilde yürütülmesinde yönetmelik ve yönergeler ile usul ve esasların kurumsallaşma adına önemli olduğunun belirtildiği açıklamada, “2011 yılında 8 olan Yönetmelik sayısı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve iş süreçleri ile ilgili diğer Kanunların Üniversitemizde uygulanmasına yönelik çalışmalar neticesinde %187’lik artışla 2017 yılında 23’e yükselmiştir.

Yönergeler ise Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için ya da herhangi bir konuda izlenecek yolu belirleyen yazılı resmî belgelerdir. Bu kapsamda 2011 yılında 12 olan Üniversitemize ait Yönerge sayısı, 2017 yılına kadar Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği 36 yönerge ile 48’e ulaşmış ve böylece toplam yönerge sayısında %300’lük bir artış gerçekleşmiştir.

Kurumlarda çeşitli iş ve işlemlerin uygulanması sürecinde uyulması gereken Usul ve Esaslar konusunda 2011 yılına kadar yapılmayan çalışmalara başlanmış ve 2017 yılına kadar çeşitli konularda 5 adet Usul ve Esaslar Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilmiştir” denildi.(Haber Merkezi)