Türkiye’de sosyal korumaya 442.6 milyar TL harcandı

Türkiye’deki sosyal koruma Sosyal koruma istatistikleri açıklandı. Sosyal korumaya 2018 yılında 442 milyar 607 milyon TL harcandı.

Türkiye’de sosyal korumaya 442.6 milyar TL harcandı

Türkiye’deki sosyal koruma Sosyal koruma istatistikleri açıklandı. Sosyal korumaya 2018 yılında 442 milyar 607 milyon TL harcandı.

14 Ocak 2020 Salı 22:05
Türkiye’de sosyal korumaya 442.6 milyar TL harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2018 yılı sosyal koruma istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sosyal koruma harcaması 2018 yılında yüzde 15,7 artış göstererek 442 milyar 607 milyon TL oldu. Bu harcamanın yüzde 98,5'ini (435 milyar 910 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu.

Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 214 milyar 133 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 121 milyar 444 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2018 yılında yüzde 11,9 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 11,7 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 5,7 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,3 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,4 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 37,7 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 28,1 ile engelli/malül yardımları ve yüzde 15,5 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72,8 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17,7 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 3,4 ile işsizlik yardımları takip etti. Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 35,4'ünü devlet katkıları, yüzde 30,3'ünü işveren sosyal katkıları ve yüzde 26,9'unu koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı) alan kişi sayısı 2017 yılında 13 milyon 261 bin iken, yüzde 3,8 artarak 2018 yılında 13 milyon 766 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2017 yılında 12 milyon 417 bin iken, 2018 yılında 12 milyon 913 bin kişiye ulaştı.

(Haber Merkezi)