“Türkiye oldu bittiye göz yummayacaktır”

Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın, 25 Eylül’de Irak’ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna sert tepki gösterdi.

“Türkiye oldu bittiye göz yummayacaktır”

Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın, 25 Eylül’de Irak’ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna sert tepki gösterdi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 00:53
“Türkiye oldu bittiye göz yummayacaktır”

Yıllardır süren çatışma ve çekişmeleri daha da alevlendirecek bu karar ile Türkmenlere ait toprakların IKBY’ye bağlanması ve Türkmen yurdunun, kurulması planlanan sözde Kürdistan’ın bir parçası haline getirilmesinin asla kabul edilemeyeceğini dile getiren Selim Aydın, sendika binasında Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkanlarıyla birlikte basın açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada küresel güçler eliyle büyük bir dönüşüm ve paylaşım savaşı sürdürüldüğünü belirten Selim Aydın, bu güçlerin askerleri, silahları, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri ve yerel işbirlikçileri ile bölgeyi adeta kan gölüne çevirdiğini ifade etti.

“Büyük çoğunluğu Müslüman olan bölge milletlerinin kanları üzerinden yürütülen bu paylaşım mücadelesi, milyonlarca masum insanın hayatına mal olurken bölge ülkelerinde yaşanan göçler nedeniyle kültürel ve etnik yapı da değiştirilmektedir” diyen Aydın açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Özellikle Misak-ı Millî sınırlarımız içerisindeki alan, Türk düşmanı bütün güçlerin operasyon merkezi haline gelmiştir. Bu çerçevede, komşu ülkelerimizin huzuru ve toprak bütünlüğü Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve güvenliği için bir kat daha önem kazanmıştır. Bu puslu havada fırsatı ganimete çevirmek isteyen IKBY, Irak’ın toprak bütünlüğünü tanımayarak binlerce yıllık Türk yerleşim yerlerini de içine alan bir bölgede, 25 Eylül günü bağımsızlık referandumu gerçekleştireceğini açıklamıştır. Yıllardır süren çatışma ve çekişmeleri daha da alevlendirecek bu kararla, Türkmenlere ait toprakların IKBY’ye bağlanması ve Türkmen yurdunun, kurulması planlanan sözde Kürdistan’ın bir parçası haline getirilmesi asla kabul edilemez.

Bu referandum yalnızca Türkmenlerin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değil bu bölgede yaşayan tüm milletlerin aleyhine; yüzyıllardır Ortadoğu’nun kaynaklarına çökme, İslam’a darbe vurma sevdasıyla yanıp tutuşan malum şer güçlerin lehine olacaktır. Devletimizin bir oldu bittiyle Türkmen topraklarının ilhak edilmesine göz yummayacağına, bölgedeki soydaşlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alacağına olan inancımız tam, bu yolda atılacak adımlarda desteğimiz sınırsızdır. Aziz milletimizi de bu hassas duruma sessiz kalmamaya ve var olma savaşında Türkmen kardeşlerimizle omuz omuza vermeye davet ediyoruz. Bilinmelidir ki, Türkmen kardeşlerimiz yalnız değildir. Bu bakımdan, IKBY yönetimi ayağını denk almalı; bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak, Türkmenleri yok sayan, Misak-ı Millî sınırlarımız içerisinde Devletimize adeta meydan okuyarak bütünlüğümüzü tehdit eden referandum ve bağımsızlık ilan etme kararından yol yakınken dönmeli, coğrafyamızın selameti için, sonu hüsran olan bu maceraya hiç girmemelidir”

(Volkan SINAYUÇ)