“Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, bir grup partili ile Çorum’a geldi.

Güncel 11.12.2019, 22:30
355
“Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor”

CHP otobüsü ile Çorum’a gelen Köse’yi İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Çorum Kadın Kolları İl Başkanı Gülhan Eke, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Güneş, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili karşıladı.

Parti binasında Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda partililerle bir araya gelen Köse, son günlerde yaşanan kadınlara yönelik şiddet olayları başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de işsizliğin giderek arttığını, ekonomik krizin derinleştiğini, okullarda ve üniversitelerde eğitimin kalitesinin düştüğünü anlatan Köse, bu ülkenin en önemli sorunlarının hak, hukuk ve adalet olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Kadın Kolları tarafından başlatılan “Umut Her Yerde” projesi kapsamında “Demokrasi, Adalet ve Barış” ismini verdikleri yolculuklarına Kastamonu’dan başladıklarını hatırlatan Fatma Köse, bu yolculuğun amacının ülkede yolunda gitmeyen olayları her yerde anlatmak ve gerekli çözüm önerileriyle birlikte halka ulaşmak olduğunu söyledi.

Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, konuşmasında şu konulara değindi:

“GÜÇLER AYRILIĞI İLKESİ YENİDEN GETİRİLMELİ”

“Ülkemizde en önemli sorunlardan birisi demokrasi sorunu. Bu sorunu hayatlarımızda hissediyoruz. Otoriter, baskıcı, hukuksuz ve liyakatin önemsenmediği bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye, demokrasiden ve uygar dünyadan uzaklaştı. Güçler ayrılığı diye bir şey söz konusu değil. Tamamen tek adam rejimine dayalı bir sistemle yönetilmekteyiz. Medya üzerinde ciddi bir baskı var, yaşamış oldukları zorlukları hissediyoruz. Medyanın tekelleşmesiyle birlikte çokseslilik engellendi. Doğru-dürüst medyanın yerini trol kültürü aldı. Trol kültürünün yönetmeye çalıştığı bir ülkeyle karşı karşıyayız. TBMM’nin, parlamentonun geçerliliği yok. Parlamentoda ülke ve il sorunlarını dile getiren vekillerin muhatabı yok çünkü bakanların olmadığı bir parlamentoda ne kadar ülke sorunlarını dile getirebilirsiniz? Yargı tarafsız değil. Düşünce ve ifade özgürlüğü ülkemizde kalmadı. Bunun için çözüm var. Güçler ayrılığı ilkesi yeniden getirilmeli. Yasama erki üzerindeki vesayet kaldırılmalı. Halkın egemenliği yeniden tesis edilmeli. Konuşabilir bir Türkiye olması için halkın egemenliği tesis edilmeli. Konuşamayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Medyanın tekelleşmesine karşı yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalı. Basın özgürlüğü ve yurttaşların bilgi edinme hakkı önündeki engeller kaldırılmalı. Liyakat ve ehliyet, devlet kurumlarının temel ilkesi olmalı ki herkes özgürce düşüncesini söyleyebilsin. Partizanlık ve itaat kültürü devlet yönetimde ve kurumların işleyişinde etkisiz hale getirilmeli.”

“ÜRETEMEYEN BİR TÜRKİYE VAR”

“Diğer bir sorunumuz ekonomi. Üretemeyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Samanı bile ithal eden bir ülke haline geldik. Enflasyon, dünya ortalamasının 5 katından daha fazla. Enflasyon büyüyerek devam ediyor. Elektriğe gelen zamlar halkı çileden çıkardı. Bu ülkede bu insanlar nasıl yaşayacak, nasıl geçinecek? Türkiye’nin dış borç stoku 450 milyar doları aştı. Ekonomik adaletsizlik ve eşitsizlikler her geçen gün derinleşmekte. Toplumun en zengin kesimi, en yoksul kesiminin gelirinin 24 katını elde ediyor. Dolayısıyla ülkede en üsttekiler ve en alttakiler diye ayrım var. Yaklaşık 16 milyon yurttaşımız yoksulluk sınırının altında bir gelire sahip. Halkımız borç yükü, işsizlik ve hayat pahalılığı ile mücadele etmek zorunda bırakıldı. 80 milyon yurttaşımız bugün işsizlik sınırında. Önemli bir kısmı ise iş bulacağına dair umudunu kaybetmiş durumda. Umudu olmayan bir ülkede nasıl yaşayabiliriz? Her 5 gencimizden birisi işsiz. Yaklaşık 9 buçuk milyon kişi kayıt dışı çalışmakta. Çözüm var, uygulanabilirse. Teknoloji kullanımını arttıran, rekabetçi ve yüksek katma değer üreten ekonomiye bu ülkenin ihtiyacı var. Rant ekonomisi yerine büyüme ve gelir adaleti programı ivedilikle uygulanmalı. Ekonomi politikalarımızın orta ve uzun vadede 5 temel amacı vardır: Katma değeri fazla mal ve hizmet üretiminde uzmanlaşmak, iş gücünün niteliğini yükseltmek, ücretler genel seviyesini arttırmak, işletme ekonomisini dönüştürmek, bölgesel eşitsizliği gidermek, tüm yoksulları aile sigortası altına almak.”

“TUTARSIZ BİR DIŞ POLİTİKA VAR”

“Bir diğer sorun dış politika. Tutarsız, öngörüsüz, hayalperest bir dış politika anlayışıyla bu ülke nereye varabilir? Bizim ne işimiz var Suriye’de, ne için bu savaşın içindeyiz? Bir ülke savunmasında değiliz ya da topraklarımıza bir toprak katma peşinde de değiliz. Türkiye’nin itibarı komşuların nezdinde güçlü, yapıcı ve sorunlara çözüm üretebilen bir ortak olarak azaldı. Türkiye tarafsızlığını, inanılırlığını ve güvenirliliğini kaybetti. Bu yüzden uluslararası etkili bir aktör olma özelliğini bu ülke kaybetti. İktidarın kavgacı diplomasisi ülkemizi AB’ye üyelik hedefinden uzaklaştırdı. Hayal haline geldi. NATO’dan Ortadoğu’ya, Rusya’dan Balkanlar’a kadar neredeyse tüm uluslararası ilişkilerde halkımıza ağır bedeller ödetilmeye başlandı. Biz yurtta barış dünyada barış ilkesini benimseyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bugün barışı bile konuşmak suç haline geldi. Özellikle biz kadınlar böyle bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Demokrasinin, adaletin tesis edildiği eşitlikçi bir ülkede yaşamak istiyoruz. Kadınlar bu ülkede özgür yaşamak istiyor. Çözüm güvenilir ve işbirliği yapılabilir bir ülke konumuna Türkiye’nin gelmesi gerekiyor. Uluslararası hukuka saygılı bir politika izlenmesi gerekiyor. Türkiye sadece bölgesinde değil küresel meselelerin çözümüne yönelik anlayışlarda da görüşlerine ihtiyaç duyulan, danışılan bir ülke haline gelmesi bekleniyor. Türkiye Suriye’deki çözüm konusunda da öncü roller üstlenmesi gerekiyor.”

“EĞİTİM TAMAMEN NİTELİKSİZLEŞTİ”

“İş garantili, parasız, nitelikli bir eğitim istiyoruz. Bugün üniversite mezunları, birkaç üniversite bitiren insanlar işsiz. Bu ülke bu şekilde yönetilmeye layık mı, niye okudular o zaman? Eğer iş garantili bir üniversite kurmuyorsanız o zaman üniversite açmayacaksınız. Bu çocuklar işi olsun diye okumak istiyor iş olsun diye değil. Nitelikli eğitim alan öğrenci sayısı o kadar az ki. Devlet üniversitelerinde eğitim tamamen niteliksizleşti. Ekonomik sıkıntı yaşayan aileler, çocuklarını tarikat yurtlarına göndermek zorunda kaldı. Okutamayan bir aileyi düşünün, onların yaşadığı dramı düşünelim. Eğitim Fakülteleri tercih edilmeyenler haline geldi. Yeterli eğitimi almayan öğretmenler çoğaldı. Üniversitelerdeki özgür düşünce ortamları daraltıldı. Bilimsel eğitim yapması gereken üniversiteler tamamen bilimden uzaklaştı. Bilimsel eğitim alan çocuklar da yurt dışına yol almaya başladı. Nitelikli akademisyenler yurt dışında iş aramaya başladı. Demokrasi eksikliği niteliksiz eğitime ve beyin göçüne sebep oldu. Çözüm var. Herkes için parasız ve nitelikli eğitimden hareketle bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim ve 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 modeliyle eğitimin sisteminin yapılandırılması gerekiyor. Zorunlu eğitimin 9 yılı kesintisiz temel olmak üzere 13 yıla çıkarılması gerekiyor. Mesleki eğitim kurslarıyla birlikte bu okulların yaygınlaştırılması gerekiyor. Nitelikli ve becerikli iş gücünün yetiştirilmesi için istihdam edilmesi mümkün hale gelmesi gerekiyor. Öğrencilerin olduğu kadar öğretmenlerin de eğitimleri de çağa uygun hale getirilmeli ve öğretmenlik mesleğinin hak ettiği itibara kavuşturulması gerekiyor.”

“TOPLUMSAL AYRIŞMA DERİNLEŞİYOR”

“Bir diğer sorun toplumsal barış, kardeşlik ve birlikte yaşama kültürü. Tek adam rejimi iktidarda kalmak amacıyla toplumdaki ayrışmayı derinleştirmekte. Ayrışmış bir ülkeyle karşı karşıyayız. İktidarı kaybetme korkusuyla etnik, dinsel, mezhepsel ve yaşam tarzına dayalı bir kutuplaşma siyaseti izlendiğini görüyoruz. Kimliklere dayalı siyaset toplumumuzun bir arada yaşama kültürüne zarar vermektedir. Bunların sonuçlarını da görüyoruz. İktidar ülkemizde toplumsal ön yargıları derinleştirmekte ve toplumun kutuplaştırılmasından medet ummaktadır. Mevcut iktidar ülkeyi, milleti, yurttaşları değil bireysel çıkarları esas alan; iktidarı korumayı temel hedef haline getiren siyaset anlayışına kurban etmiştir. Yurttaşlarımız arasındaki kardeşlik bağının güçlendirilmesi için, parlamento eliyle şekillendirilecek geniş bir toplumsal mutabakatın sağlanması gerekmektedir.”

“KADIN CİNAYETLERİ SON 17 YILDIR ARTARAK DEVAM EDİYOR”

“Bir diğer sorun kadın cinayetleri. Özellikle son 17 yıldır artarak devam eden kadın cinayetlerine şahit oluyoruz. Sadece 2011 yılında bir düşüş olduğu gözlemleniyor bunun sebebi 2011 yılında bizim de Türkiye olarak ilk imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi’nin ülkemizde uygulanması. 2011 yılından sonra mevcut yasaların uygulanmayışı, caydırıcı yasaların uygulanmayışı iyi hal indirimleri kadın cinayetlerinin artmasına ve önünün açılmasına olanak sağladı. Aslında mücadelemizin bir boyutu da bu yönde. Kadın cinayetlerini önlemek için kadını koruyan yasanın tartışılması bile, kadın cinayetlerinin önünü açmıştır. Dilimiz döndüğünce hem bu sorunları ülkenin her yerinde anlatmak zorundayız. Kadın cinayetlerine dur demek için de yollardayız.” (Taner ŞİMŞEK)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
26°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
İmsak 03:22
Güneş 05:15
Öğle 12:51
İkindi 16:48
Akşam 20:18
Yatsı 22:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@