"Tüm paydaşlar açısından büyük faydalar sağlayacak"

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı ise, fuarın tarımın teknoloji ile buluşması ve farklı ürünlerin tanıtılması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Fuarların firmaların kendilerini ispat ettikleri ortamlar olduğunu dile getiren Sarı, firmaların aynı zamanda sektörde yeni geliştirilen teknolojilerin tanıtımını yaparak çiftçilerin ufkunu açtığını belirtti.

"Tüm paydaşlar açısından büyük faydalar sağlayacak"

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı ise, fuarın tarımın teknoloji ile buluşması ve farklı ürünlerin tanıtılması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Fuarların firmaların kendilerini ispat ettikleri ortamlar olduğunu dile getiren Sarı, firmaların aynı zamanda sektörde yeni geliştirilen teknolojilerin tanıtımını yaparak çiftçilerin ufkunu açtığını belirtti.

23 Kasım 2017 Perşembe 18:23
"Tüm paydaşlar açısından büyük faydalar sağlayacak"

Türkiye’de tarımsal verimliliğin özellikle son yıllarda geliştirilen stratejik bakışı açısı, oluşturulan yeni destekleme politikaları ve hayata geçirilen projelerle arttığını kaydeden Sarı, "İlimiz tarımsal değeri hayvancılıkla birlikte 3 milyar liraya çıkmıştır. Bu uygulama doğru politikalarla ve desteklemelerle sağlandı. Çorum’un coğrafi konumu ekonomik, sosyal kültürel ve teknolojik gelişmişlik açısından önemli olduğu kadar tarımsal potansiyeli arazi, iklim ve toprak varlığı bakımından önemli yere sahiptir. Tarım sektöründeki aktörlerin tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern alet ekipmanlar tohum, yem ve katkı maddeleri ilaç ve gübre gibi girdiler gelişen teknolojiden haberdar olması gerekiyor. Tarım fuarı ilimiz ve bölge çiftçileri ile sektörde hizmet veren firmalar ile tüm paydaşlar açısından büyük faydalar sağlayacak. Üretimden tüketime tüm zincirin eğitim, üretim ve denetim hizmeti veren kurum olarak yaptığımız bütün çalışmaların çiftçimize fayda getirmesine, tarım ve ekonomiye yarar sağlamasına önem gösteriyoruz. Görevimizi sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye çalışıyor gelişen tarım sektöründe geleceğe güvenle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.