“Tüketicinin gıdaya güveni giderek azalıyor”

ZMO Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, tüketicilerin gıdaya olan güvenlerinin her geçen gün azaldığını belirterek, Çorum’da üretimde bulunan gıda ve yem işletmelerinin güvenilirliğini sağlamak, üreticiye katkıda bulunmak ve sektör içinde yer alan Ziraat Mühendislerinin sistemin uygulanmasında etkinliğini artırmak için 09-10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Anitta Otel’de HACCP ( iyi hijyen kuralları) eğitimi yapıldığını kaydetti.

“Tüketicinin gıdaya güveni giderek azalıyor”

ZMO Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, tüketicilerin gıdaya olan güvenlerinin her geçen gün azaldığını belirterek, Çorum’da üretimde bulunan gıda ve yem işletmelerinin güvenilirliğini sağlamak, üreticiye katkıda bulunmak ve sektör içinde yer alan Ziraat Mühendislerinin sistemin uygulanmasında etkinliğini artırmak için 09-10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Anitta Otel’de HACCP ( iyi hijyen kuralları) eğitimi yapıldığını kaydetti.

13 Mayıs 2014 Salı 21:53
“Tüketicinin gıdaya güveni giderek azalıyor”

ZMO Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, tüketicilerin gıdaya olan güvenlerinin her geçen gün azaldığını belirterek, Çorum’da üretimde bulunan gıda ve yem işletmelerinin güvenilirliğini sağlamak, üreticiye katkıda bulunmak ve sektör içinde yer alan Ziraat Mühendislerinin sistemin uygulanmasında etkinliğini artırmak için 09-10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Anitta Otel’de HACCP ( iyi hijyen kuralları) eğitimi yapıldığını kaydetti.

Eğitimin; Genel merkez eğitmenlerinden Ziraat Mühendisi Vecdi Karacaoğlu ile kendisinin verdiğini belirten Necati Gül, HACCP’nin 5996 sayılı Kanun ve uygulama yönetmelikleri gereği gıda ve yem üretim işletmeleri için bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Gül, “HACCP; gıda ve yem işletmelerinde, sağlıklı gıda ve yem üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir.

HACCP; Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.HACCP genel olarak kabul görmüş şu ilkeden oluşmaktadır: Tehlike analizi ve ayrıntılı akım şemalarının oluşturulması, Karar Ağacı kullanılarak Kritik Kontrol Noktalarının belirlenmesi, Her bir Kritik kontrol noktasındaki Hedef Düzey ve Toleransların belirlenmesi, Kritik kontrol noktalarını kontrol altında tutacak uygun izleme yöntemlerinin oluşturulması, Kritik Kontrol Noktalarının izlenmesi sırasında bulunan Uygunsuzluklara ve sapmalara karşı uygulanacak “Düzeltici Faaliyetlerin” belirlenmesi, HACCP çalışmalarının etkinliğini kanıtlayacak Doğrulama Prosedürlerinin belirlenmesi, Bu prensip ve uygulamalara yönelik Dokümantasyon Yapısının oluşturulmasıdır.

HACCP sisteminin işletmelerde kurulması; Doğrudan kalite artırımına değil, dolaylı olarak ürün güvenliğini sağlamak suretiyle kalite artırımına yönelik bir avantaj sağlar. Ürünün standart kalitede üretilmesine bağlı olarak satışların ve karlılığın doğrudan artmasını sağlar. Kontrol yerine önleyici yaklaşımın uygulanması sağlar. İşletmeler kritik kontrol noktalarını ve buralardaki kritik limitleri belirler ve kayıtlarını tutarlar. Bu sayede işletme çalışmaları ile ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşılmış olur. Klasik kontrol yöntemlerinden hem daha hızlı hem daha güvenilirdir. İyileştirmeler için fırsatlar sunar. Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ürünlerin ihracında kolaylığı sağlar ve çalışanlarda gıda ve yem güvenliği bilincinin oluşması sürecini hızlandırır” dedi.
(ÇORUM HABER)

Son Güncelleme: 13.05.2014 21:54