“Tüketici haklarının gelişmesi ülke ekonomisine de katkı sağlar”

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım ve Tüketici Hakem Heyeti Vali Necmeddin Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

“Tüketici haklarının gelişmesi ülke ekonomisine de katkı sağlar”

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım ve Tüketici Hakem Heyeti Vali Necmeddin Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

15 Mart 2018 Perşembe 20:30
“Tüketici haklarının gelişmesi ülke ekonomisine de katkı sağlar”

Ziyarette konuşan Vali Necmeddin Kılıç, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda ülkeler arasındaki sınırların kalkması ve marka ürünlerin çoğalmasının üretim, pazarlama ve tüketim alanlarında kendini gösterdiğini ifade etti. Bu gelişmelerin pazarın zayıf tarafını oluşturan tüketicilerin korunması kavramını güncel ve dinamik konulardan biri haline getirdiğini belirten Vali Kılıç, bu durumun özel bir hukuk dalı olan tüketici hukukunun doğmasına sebep olduğunu söyledi.

Tüketicinin korunması kavramının dünyada son yüzyılda önem kazanmış olmakla birlikte, bu konuda Türk toplumunun köklü gelenekleri bulunduğunu ifade eden Kılıç, 16. Yüzyılda II. Beyazıt devrine ait “Bursa, İstanbul ve Edirne İhtisap Kanunnameleri”nin dünya ve tüketici haklarını koruyan ilk kanun olarak bilindiğini vurguladı.

Tüketici haklarının gelişmesinde ve korunmasında en önemli öğenin bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olduğunun unutulmaması gerektiğini anlatan Vali Necmeddin Kılıç, “Sivil toplum örgütlerinin çalışmaları ve tek tek bireylerin sorumluluk ve duyarlılıkları bu konuda büyük önem taşımaktadır. Ayrıca tüketici haklarının geliştirilmesi ve korunması sadece tüketiciye değil, belli standartta ve kalitede mal ve hizmet üretimini sağlayan tacir ve esnafımızı da daha kaliteli ürün üretmeye teşvik ettiği gibi ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır.

Değişen tüketim alışkanlıkları ve gelişen alışveriş teknikleri karşısında tüketiciler haklarını arayabilmeleri için satıcı/sağlayıcılardan satın aldıkları mal veya hizmete ait fatura, makbuz, satış fişi veya servis formu gibi belgeleri mutlaka almaları ve istenildiği takdirde ibraz edebilecek şekilde saklamaları gerekmektedir. Bu sebeple söz konusu belgelerin varlığı, hak arama yönteminin ilk aşamasına delil oluşturduğundan çok önemlidir” dedi.(Haber Merkezi)