Tüketici Hakem Heyeti’ne 2019’da 3 bin 145 başvuru

Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından faaliyet raporu açıklandı. Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım tarafından yapılan açıklamaya göre kurumun "iç ticaret", "tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi", "esnaf ve sanatkarlar" ve "kooperatifçilik" olmak üzere dört temel süreç üzere faaliyet gösteriyor.

Güncel 08.02.2020, 00:55
380
Tüketici Hakem Heyeti’ne 2019’da 3 bin 145 başvuru

2019 yılı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün iç ticaret birimi olarak 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının ve Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 38 inci maddesi gereğince ilimizde ve İlçelerimizde yapılan 60 adet Anonim Şirkete Bakanlık Temsilcisi görevlendirildiği, iç ticaret birimi görevleri ve çalışmaları kapsamında mahkemelere 50 adet cevap yazısı ve diğer müdürlüklerle ilgili 65 adet yazışma yapıldığı ve ilimiz merkezinde 33 adet A.Ş. kuruluşu yapıldığı bildirildi.

Ticaret Müdürlüğü’nün faaliyetleriyle ilgili açıklamada şu görüşlere yer verildi: “1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87’ nci maddesi uyarınca Kooperatiflerin her yılın ilk altı ayı içerisinde yapılan genel kurul toplantılarına Müdürlüğümüz tarafından Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmiş, Çorum ve ilçelerinde bulunan Kooperatiflere Müdürlüğümüz tarafından ziyaretler yapılmıştır. İlimizde Yıldız Ges Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi ve İskilip ilçemizde İskilip Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruluşu yapılmıştır. Müdürlüğümüzün kooperatif çalışmaları kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile üçlü protokol çerçevesinde Düvenci, Eskice, Kargı Yeşilköy’de kadın girişimcilerine yönelik bilgilendirme eğitimleri verilmiştir.

ÇORUM’UN YÖRESEL ÜRÜNLERİ TANITILDI

Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından belli aralıklarla yapılan kooperatifler fuarının 3’ncüsü Ankara’da geçekleştirilmiştir. Bu kapsamda İlimizden fuara katılım sağlayan kooperatiflerimize destek olunması amacıyla İl Müdürümüz ve iç ticaret birimi personelleri tarafından katılım sağlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının katıldığı Kadın Girişimcilere yönelik düzenlenen panelde Müdürlüğümüz personeli konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. Ayrıca Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanının katılımı ile Sungurlu İlçemizde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışı gerçekleştirilmiştir. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlimizde bulunan alışveriş merkezinde stant açılarak kooperatiflerin yapmış olduğu yöresel ürünler tanıtılmıştır.

3 BİN 145 ŞİKAYET BAŞVURUSU OLDU

Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında ÇESOB ve bağlı odalarla ilgili ziyaretler yapılarak bilgi alınmıştır. Tüketici hakem heyetleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Başkanlığı illerde ticaret il müdürü ilçelerde kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyetlerinin diğer üyeleri belediye, baro, tacir/esnaf ve tüketici örgütü temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda Çorum İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığımıza 2019 yılında toplam 3 bin 145 adet şikayet başvurusu gelmiştir. 2019 yılında 24 toplantı yapılmış olup, toplam 3.169 dosya görüşülerek karara bağlanmıştır. Başvuruların, 1.195 adedi tüketici lehinde, 1.848 adedi tüketici aleyhinde 126 adedi ise görevsizlik şeklinde değerlendirilerek sonuçlanmıştır.

74 FİRMA DENETİMİ

07/11/2013 tarihli ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği gereğince 2019 yılında Müdürlüğümüzce 74 firma denetlenmiş olup 2 adet firmaya söz konusu Yönetmelik kapsamında aykırılık tespit edilen hususlar için toplam 1.356,00 TL cezai işlem uygulanmıştır.

31/08/2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında 2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından 44 firmanın denetimi yapılmıştır. 30/01/2019 tarih 41247085 sayılı Valilik Oluru ile oluşturulan komisyon tarafından 237 firma anılan yönetmelik kapsamında denetlenerek bunlardan 119 firmada söz konusu Yönetmelik kapsamında uygunsuzluk tespit edilmiş ve bu firmalar gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımlar çerçevesinde Çorum Ticaret İl Müdürlüğü olarak 2019 Yılı içerisinde Kurumumuza yapılan 221 adet şikayetin; 46 adeti eksik bilgi ve Kanun kapsamına girmediğinden işleme alınamamış, 29 adet şikayet ise “Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri” tanımı kapsamında olmadığından diğer kurumlara sevki sağlanmıştır. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında olan 4 adet şikayet toplamda 9.398,00-TL idari para cezası uygulanarak sonlandırılmış olup 133 adet şikayetin ise işlemleri devam etmektedir.

78 İŞLETMEYE YETKİ BELGESİ

13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında anılan tarihten itibaren ilimiz ve ilçemizde, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle iştirak eden ve yönetmelikteki şartlara haiz olup internet üzerinden İETTS (İkinci El Taşıt Ticareti Sistemi) üzerinden yapılan başvuruların İl Müdürlüğümüzce değerlendirilerek uygun olan işletmelere “Yetki Belgesi” verilmektedir. Müdürlüğümüze Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar 97 işletme yetki belgesi talebinde bulunmuş, yönetmelikte aranan şartları taşıyan 78 işletmeye yetki belgesi verilmiş 19 işletmenin başvurusu ise aranan şartları taşımaması nedeniyle reddedilmiştir.

85 ADET BAŞVURUYA EMLAK YETKİ BELGESİ

05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik “kapsamında alınan tarihten itibaren ilimiz ve ilçemizde emlakçılık işiyle iştirak eden ve yönetmelikteki şartlar uygun olanların internet üzerinden TTBS sistemi üzerinden yapılan başvuruların İl Müdürlüğümüzce değerlendirilerek uygun olan esnaf ve tacirlerimize İl Müdürlüğümüzce “Yetki Belgeleri “verilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde 140 başvuruda bulunulmuştur. 85 adet başvuruya emlak yetki belgesi verilmiştir. 55 adet başvuruya yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yetki belgesi verilememiştir.

16 ADET HAL KAYIT İŞLEMİ

26.03.2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp, 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” gereğince Hal Hakem Heyeti 01.06.2018 tarih ve 34888565 sayılı oluru ile Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuştur. Kanun kapsamında il ve ilçelerimizde yaş sebze ve meyve alım satımıyla ilgilenen esnaf, tüccar ve tacirlerin hal kayıt sistemine kayıtları ve diğer işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olup Çorum Ticaret İl Müdürlüğü olarak 2019 yılı içerisinde 16 adet hal kayıt işlemi yapılmış ve Hal Hakem Heyetine uyuşmazlıkların giderilmesi için 3 adet başvuruda bulunulmuştur”

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
22°
açık
banner303
Namaz Vakti 05 Temmuz 2020
İmsak 03:12
Güneş 05:09
Öğle 12:50
İkindi 16:48
Akşam 20:21
Yatsı 22:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Malatyaspor 30 29
15. Çaykur Rizespor 29 29
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Altay 32 51
6. Akhisar Bld.Spor 31 51
7. Fatih Karagümrük 31 50
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. Balıkesirspor 31 35
13. İstanbulspor 31 34
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 31 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 31 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 32 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 33 48
9. Burnley 33 46
10. Tottenham 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 33 43
13. Crystal Palace 33 42
14. Southampton 32 40
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 33 70
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 33 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 33 50
8. Athletic Bilbao 34 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 33 42
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@