TÜBİTAK’tan proje desteği

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat Derici ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet Cansaran Duman tarafından sunulan “Meme kanseri tedavisinde vulpinik aside duyarlı mikro RNA'ların yeni ilaç adayı olarak kullanım etkinliğinin belirlenmesi” isimli araştırma projesi, TÜBİTAK “1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK’tan proje desteği

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat Derici ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet Cansaran Duman tarafından sunulan “Meme kanseri tedavisinde vulpinik aside duyarlı mikro RNA'ların yeni ilaç adayı olarak kullanım etkinliğinin belirlenmesi” isimli araştırma projesi, TÜBİTAK “1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında destek almaya hak kazandı.

21 Şubat 2017 Salı 00:32
TÜBİTAK’tan proje desteği

HİTÜ’nün internet sitesinden yapılan açıklamada TÜBİTAK “1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”nın amacının Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamak olduğu belirtildi.

Bu kapsamda 2016 yılı 1. döneminde devlet ve özel üniversiteler tarafından sunulan yaklaşık 400 proje arasından 71 tanesinin birinci aşamayı geçebildiği, daha sonra ikinci aşama değerlendirme sonucunda Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat Derici ve  Doç. Dr. Demet Cansaran Duman tarafından sunulan projenin “1003-SAB-TTIP-2016-1 Moleküler Tıp” başlığı altında desteklenmesine karar verilen 11 projeden biri olarak yaklaşık 500.000 TL destek almaya hak kazandığı vurgulandı.

(Volkan SINAYUÇ)