TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çağrısı açıldı

Türkiye’nin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik TÜBİTAK tarafından 2244- Sanayi Doktora Programı Çağrısı açıldı.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çağrısı açıldı

Türkiye’nin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik TÜBİTAK tarafından 2244- Sanayi Doktora Programı Çağrısı açıldı.

13 Temmuz 2018 Cuma 19:23
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çağrısı açıldı

Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği veriliyor. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesinin sağlanması amaçlanırken bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçlarının merkeze alınacağı, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesinin sağlanacağı anlatıldı.

Sanayi Doktora Programı çağrısına yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği ile başvuru yapılabileceğinin ifade edildiği açıklamada, 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ile özel sektör kuruluşlarının projeye dâhil olabileceği ifade edildi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 13.07.2018 23:24