Tarım Bakanlığı’ndan çiftçilere yüzde 50 hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hem tarımsal sanayi hem de çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi için yüzde 50 hibe desteği verileceği açıklandı.

Tarım Bakanlığı’ndan çiftçilere yüzde 50 hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hem tarımsal sanayi hem de çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi için yüzde 50 hibe desteği verileceği açıklandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:30
Tarım Bakanlığı’ndan çiftçilere yüzde 50 hibe

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap tebliği yayınlandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi. Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması. Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir. % 50 hibe, % 50 çiftçi katkısıdır. 30.09.2019 son başvuru tarihidir. Faydalanmak isteyen yatırımcılara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il proje yürütme birimi personeli her türlü teknik desteği verecektir” denildi.