Su güvenliği ele alındı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk’ün başkanlığında toplandı.

Su güvenliği ele alındı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk’ün başkanlığında toplandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 21:00
Su güvenliği ele alındı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden gerçekleştirilen toplantı geçtiğimiz hafta Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ağırlıklı olarak su güvenliğinin ele alındığı toplantıda söz alan İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk, genel hijyen uygulamalarındaki eksikliklerin çeşitli halk sağlığı sorunlarına neden olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 03.07.2017 tarihli ve 13588366-929-452 sayılı yazısında; içme-kullanma suyu ve kanalizasyon altyapı eksikliklerinden kaynaklanan problemler ve sebze meyve sularında kullanılması, çiğ sebze ve meyvelerin uygun olarak yıkanmaması, açıkta uzun süre bekletilen gıdaların tüketilmesi, kişisel hijyen kurallarına gerekli özenin gösterilmemesi ile genel hijyen uygulamalarındaki eksiklikler, çeşitli halk sağlığı sorunlarına neden olabilmektedir.

Özellikle yaz mevsimi döneminde havaların ısınmasıyla birlikte su ve besinlerle bulaşan hastalıkların görülme sıklığında artışlar görülebilmektedir. Su ve besinlerle bulasan hastalıklarla etkin mücadelede çevre koşullarının olumlu hale getirilmesi, içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu, haşere ve vektörlerle mücadele, gıda güvenliği ve kişisel temizliğin bir yaşam biçimi haline getirilmesi oldukça önemlidir.”

Toplantıda; “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda halka sürekli, yeterli ve sağlıklı su temininin sağlanması”, “Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri bilinmeyen suların hiçbir şekilde tüketime verilmemesi”, “Su depoları ve isale hatlarının kontrol edilerek güvenliklerinin sürekli sağlanması, bakım ve onarımlarının zamanında ve usulüne uygun olarak yapılması” yönünde kararlar alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı diğer bazı kararlar ise şöyle sıralandı:

“Her tür sıvı ve katı atığın ortamda usule uygun olarak uzaklaştırılmasının sağlanmasına, Haşere ve kemiricilere yönelik mücadelenin aksatılmadan sürdürülmesi, Atık sularla kirlenen dere ve çaylara ait suların kullanılmaması konusunda halkın bilgilendirilmesi,

Okul, hastane, otel, cami, öğrenci yurtları, resmi binalar, konut, vb. yerlere ait su depolarının periyodik olarak altı ayda bir temizlenmesi konusunda bilgilendirme yapılmasına,

Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar ve korunma yolları ve kişisel hijyen hakkında halka yönelik eğitimlerin arttırılmasına, afiş-broşür gibi hazırlanmış olan yazılı materyallerin basılarak tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtılmasına…”

Toplantıda ayrıca alınan kararların uygulanması için; Çorum Belediye Başkanlığına, İl Özel İdaresine, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Halk Sağlığı Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İl Müftülüğüne, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıkları ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

(Recep SERBES)