SMMMO’dan “yapılandırma” uyarısı

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Can Doğan, TBMM’de kabul edilen Torba Yasa ile kamu alacaklarına dair yeniden yapılandırmayla ilgili olarak açıklamada bulundu.

SMMMO’dan “yapılandırma” uyarısı

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Can Doğan, TBMM’de kabul edilen Torba Yasa ile kamu alacaklarına dair yeniden yapılandırmayla ilgili olarak açıklamada bulundu.

28 Ağustos 2016 Pazar 20:31
SMMMO’dan “yapılandırma” uyarısı
Yapılandırma başvurularının 31 Ekim 2016 tarihine kadar ilgili kurum adreslerine yapılabileceği gibi, vergi, trafik cezası, öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmak için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden ya da bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen ve posta yoluyla başvuru yapabileceğini ifade eden Doğan, yapılandırma hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi:
“Geçtiğimiz dönemlerde çıkarılan 5811 ve 6111 sayılı af kanunlarının ardından 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve terör olayları ekonomide mal ve hizmet hareketliliğinde problemler yaratmış, hala da yaratmaya devam etmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle devletin tahsil edemediği vergi alacağının çoğunluğunu Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi ve dâhilde alınan Katma Değer Vergisi oluşturmaktadır.
Söz konusu kanun ile 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında yurt içi ÜFE oranında güncelleme, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezalarında önemli indirim, peşin ödemelerde yurt içi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 50 indirim, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının % 50 sinin silinmesi, varlık barışı, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında % 80 ‘e varan indirim, işletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi, eczanelerde cezasız ve faizsiz stok düzeltme, matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma, beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan imkânı, yapılandırılan borçları kredi kartı ile ödeme, 6552 sayılı kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması, vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi gibi oldukça önemli imkânlar getirilmiştir.
Matrah artırımı zorunlu olmamakla birlikte isteyen mükellefler bu haktan yararlanabilirler. Bir yıla ya da bir vergi türüne ilişkin matrah artırımı yapılması, diğer yıllar ya da diğer vergi türleri için de yapılmasını zorunlu kılmıyor. Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri bir veya birden fazla yıl ya da bütün yıllar için vermiş oldukları beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını 2011 yılı için %35 2012 yılı için % 30, 2013 yılı için % 25, 2014 yılı için % 20, 2015 yılı için %15 oranında artırarak matrah artırımına ilişkin düzenlemeden faydalanabilirler.
Zarar varsa mükellefler, ilgili yıllarda zarar ettikleri için ya da indirim ve istisnalar nedeniyle matrah beyan etmemiş, hatta hiç beyanname vermemiş olabilirler. Bu durumda ortada bir matrah olmadığı için herhangi bir matrah artırım oranını kullanarak artırım yapması mümkün değil. Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımında bulunan mükelleflerin, artırılan matrah üzerinden veya matrah beyan edilmediyse yasada belirlenen tutarlar üzerinden % 20 oranında vergi ödemeleri gerekiyor. Yapılandırma başvuruları 31 Ekim 2016 tarihine kadar ilgili kurum adreslerine yapılabileceği gibi, vergi, trafik cezası, öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmak için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden ya da bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen ve posta yoluyla başvuru yapabilecekler.”
(Haber Merkezi) 
Son Güncelleme: 28.08.2016 20:33