“Şiddet kınamakla çözülmüyor”

Genel Sağlık-İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hasta yakınları tarafından Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a yapılan saldırıyı kınadı.

“Şiddet kınamakla çözülmüyor”

Genel Sağlık-İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hasta yakınları tarafından Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a yapılan saldırıyı kınadı.

20 Temmuz 2018 Cuma 22:08
“Şiddet kınamakla çözülmüyor”

Yalçın Çiftçi geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da yaşanan olayda Pediatri Asistanı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın, hasta yakınlarınca kafasında kaldırım taşı kırılmak suretiyle ağır şekilde yaralandığını hatırlatarak, “Böyle bir olay karşısında tüm sözler anlamını yitirmiş, bıçak kemiği çoktan geçmiştir.” dedi.

Ülkemizde sağlık çalışanlarının, farklı meslek gruplarına göre 16 kat daha fazla şiddete maruz kaldıklarına dikkat çeken Çiftçi, “Şiddeti kınamak ve ayıplamak şiddeti azaltmamaktadır. Neredeyse her gün bir sağlık çalışanı şiddete uğramakta, hayat kurtarmaya çalışan sağlık çalışanları, ‘hayati tehlike’’ altında görev yapmaktadır. Tüm uyarılara kulak tıkayan siyasi iktidar; sağlık politikalarından bîhaber, sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük, öfkeli bireylerin önüne sağlık çalışanlarını itmekte ve oy hesabına sağlık çalışanlarını kurban etmektedir.” diye konuştu.

Genel Sağlık-İş İl Temsilcisi Çiftçi konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

“Yine aynı siyasi iktidar işyerlerinde; yandaş, kayırmacı, baskıcı, liyakatten ve hakkaniyetten uzak uygulamalarla sarı sendikacılığın yolunu da sonuna kadar açmıştır. Gerçek anlamda eşit örgütlenme özgürlüğünden bahsetmek olanaksız hâle gelmiştir. Yandaş sendikacılık, çalışanların can güvenliğini de ortadan kaldırmıştır. İşte bu koşullar sağlık çalışanlarını özlük, mali ve sosyal haklarının koruması ve geliştirilmesini talep etmekten uzaklaştırmıştır. Sağlık çalışanları artık kamu kurum ve kuruluşlarında can güvenliğinin sağlanmasını talep eder hâle gelmiştir.

Bu vahim şartları ortadan kaldıracak yegâne güç, gerçek anlamda bir sendikal örgütlülüktür. Sağlık çalışanları sendikal tercihlerini gözden geçirerek artık bir karar vermelidir. Gerçek sendikanın görevi emekçileri korkutmak, susturmak, sessiz yığınlar yaratarak kontrol altında tutarak siyasi iktidarı desteklemek değildir.

Gerçek sendika, çalışanların hakkını ve hukukunu koruyup geliştirmek için çalışanlarla birlikte mücadele eder. Haksız ve kötü uygulamalar karşısında hesap sorar. Çalışanlar lehine kanuni düzenlemeler yaptırır. Aleyhte kanunların yürürlükten kaldırılmasını sağlar.”

“BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM”

Genel Sağlık-İş Sendikası’nın gücünü çalışandan aldığını ve çalışanın yegâne gücü olduğunu vurgulayan Yalçın Çiftçi, sağlık çalışanlarına çağrıda bulunarak şöyle devam etti:

“Genel Sağlık-İş; sağlık çalışanlarının hakkını, hukukunu koruma ve geliştirme konusunda gerekli iradeye sahiptir. Gelin birlikte insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarının sağlanması için kenetlenelim. Birlikte mücadele edelim. Katlanılamaz hâle gelen bu düzeni birlikte değiştirelim. Dilenenler değil, dik duran ve mücadele edenler her zaman başarmıştır. Birlikte başarırız.”

“SİYASÎ İKTİDARI GÖREVE ÇAĞRIRIYORUZ”

“Sağlıkta Şiddet Yasası”nın ilgili tüm kurumların katılım ve önerileri alınarak bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın Çiftçi, siyasi iktidarı göreve çağırdığı açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Suçun işlenmeden önlenmesi, çağdaş dünyanın bir gereğidir. Caydırıcı hukuki düzenlemeler derhal yürürlüğe girmelidir. ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ ilgili tüm kurumların katılım ve önerileri alınarak bir an önce hayata geçirilmelidir. Suç cezasız kalmamalıdır.

Sağlıkta şiddetin asıl nedeni olan sağlığı ticarileştiren, hastayı müşteriye dönüştüren, insanı ve meslekleri değersizleştiren sağlıkta dönüşüm programına son verilmelidir.

Genel Sağlık-İş olarak, sağlıkta şiddeti üreten her türlü zeminle mücadele edeceğimizi bir kez daha haykırıyor, sağlık emekçilerimizin üzerine çöken sağlıkta şiddet karabasanına karşı sağlık emekçilerini asla yalnız bırakmayacağımızı ilan ediyoruz. Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a acil şifalar diliyoruz.”

(Recep SERBES)

Son Güncelleme: 22.07.2018 18:56