“Sendikal eylemler suç olarak değerlendirilemez”

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, sendikal eylemlerin suç kapsamında değerlendirilemeyeceğinin Çorum İdare Mahkemesi’nin son kararıyla bir kez daha kanıtlandığını bildirdi.

“Sendikal eylemler suç olarak değerlendirilemez”

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, sendikal eylemlerin suç kapsamında değerlendirilemeyeceğinin Çorum İdare Mahkemesi’nin son kararıyla bir kez daha kanıtlandığını bildirdi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 01:18
“Sendikal eylemler suç olarak değerlendirilemez”

Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) merkez ve taşra birimlerinin temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere, en temel sendikal hakların kullanılması ile ilgili olarak çok sayıda hukuk dışı girişimde bulunduğunu ve hukukun en temel ilkelerini ayaklar altına alan kararlara imza attığını belirten Gül, MEB’in yasakçı ve hukuk dışı karar, ceza ve uygulamalarının mahkemelerden, yüksek yargıdan birer birer dönmesine karşın, Eğitim Sen’e yönelik baskıcı ve ayrımcı uygulamalarda ısrarla devam ettirildiğini dile getirdi.

29 Aralık 2015 tarihinde genel merkezlerinin aldığı karar gereği bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmelerinin tüm uluslararası sözleşmelere, Anayasal ve yasal haklara, daha önce verilmiş mahkeme kararlarına rağmen suç kapsamına alınarak eyleme katılan sendika üyelerinin idari ve disiplin yönünden cezalandırıldığını anımsatan Gül, “Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak tüm üyelerimizle büyük bir dayanışma içerisinde bulunarak bu cezalara karşı hem örgütsel hem de hukuksal mücadelemizi yürüttüğümüz kamuoyunca bilinmektedir. Disiplin cezalarının tümü yargı tarafından iptal edilmiş, görev yeri değişikliği uygulamaları Çorum İdare Mahkemesinin açıklanan ilk kararı ile iptal edilmeye başlanmıştır” dedi.

Çorum’da, MEB’in hukuk dışı girişimlerinden birisinin daha yargı duvarına çarptığını, sendika üyelerine yönelik disiplin cezaları ve sürgün uygulamalarının iptal edilmeye başlandığını kaydeden Gül, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu konudaki son karar, Çorum İdare Mahkemesi tarafından verilmiştir. Sendikamız üyesi Merkez Karşıyaka Ortaokulunda görev yapan Çetin Şahin arkadaşımız, 29 Aralık 2015’te Eğitim Sen’in bir günlük iş bırakma eylemine katıldığı gerekçesiyle önce 1/30 oranında maaş kesim cezası ile cezalandırılmış, sonrasında bu ceza “kınama cezasına” çevrilmiştir. Ancak Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yargı tarafından defalarca karar altına alınmış olan ‘sendikal eyleme ceza verilemez’ şeklindeki kararlara rağmen, üyemizi çalıştığı okuldan başka bir okula sürgün ederek, bir kez daha cezalandırmıştır.

Sendikamız tarafından bu hukuksuz karara karşı Çorum İdare Mahkemesi’ne dava açılmış, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hukuk dışı uygulamasının iptal edilmesi talep edilmiştir. Çorum İdare Mahkemesi, Türkiye’nin dört bir yanında benzer durumlarda olduğu gibi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kararının “hukuka uygun olmadığını” ifade ederek, bu hukuk dışı işlemi ‘oybirliği ile’ iptal etmiştir. Bu kararla ‘sendikal eyleme ceza verilemeyeceği’ bir kez daha kanıtlanmıştır.

Devlet kurumları bütün kararlarını alırken ve uygularken hukuk ilkelerine bağlı olmak ve herhangi bir konuda soruşturma yürütürken yasalara uymak ve tarafsız davranmak zorundadır. Ancak Türkiye’de yaşananlar, idarenin kararları ile hukukun nasıl yok sayıldığını, temel sendikal eylemlerin bile ‘suç’ kapsamına almaya çalıştığını göstermektedir.

“SORUŞTURMA, CEZA, SÜRGÜN VE BASKILARA KARŞI HUKUKSAL MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Eğitim Sen üye ve yöneticilerinin sendikal faaliyetlerimiz gerekçe gösterilerek sürgün edilmesi, farklı disiplin cezaları ile hizaya getirilmeye çalışıldığı açıktır. Sendikal eylem ve etkinliklerimizi hukuki zemine taşıyarak üyelerimize gözdağı verilmek istenmektedir. Bu durum aynı zamanda, iktidarın ve MEB’in eğitim sistemini kendi siyasal çıkarları doğrultusunda düzenlemesine karşı çıkan, önlerinde diz çökmeyen, ona biat etmeyen Eğitim Sen’e yönelik açık bir gözdağıdır. Çorum İdare mahkemesinin kararı, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hukuk dışı girişimine karşı önemli bir yanıt olmuştur.

Buradan AKP hükümetine, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve siyasi iktidarı temsil eden diğer yetkililere sesleniyoruz: Bizler, bugüne kadar olduğu gibi örgütlü mücadelemiz ile yargı üzerinden etrafımızda oluşturmaya çalıştığınız bu kuşatmayı kırmaya kararlıyız.

Soruşturma, sürgün ve cezalandırmalara karşı bugüne kadar sürdürdüğümüz örgütsel ve hukuksal mücadelemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla sürecektir. Sendikal haklar, özgürlükler ve demokrasi mücadelemizin önüne hukuk dışı engeller çıkararak bizleri yolumuzdan döndürmek isteyenler, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar başarılı olamayacaklardır.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak bu süreçte yanımızda olan, hukuksal süreci büyük bir özveri ile yürüten Avukat Sayın Ahmet Özdel ve hukuk bürosu çalışanlarına, desteklerini bizden esirgemeyen Çorum Milletvekili Sayın Tufan Köse’ye, o dönem CHP İl Başkanı Sayın Hasan Suvacı’ya, CHP il yönetiminde bulunan Sayın Yüksel Aydemir’e, o dönem CHP Merkez İlçe Başkanı Sayın Ali Rıza Suludere’ye ve diğer tüm demokratik kitle örgütleri temsilcilerine, şubemiz ve üyelerimiz adına çok teşekkür ederim.”

(Ömür SOYTEMİZ)