Şap hastalığını sona erdirme kampanyası başladı

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şube Müdürü. Arif Akar, ülke hayvancılığında büyük ekonomik kayıplara neden olan, şap hastalığını yok etmek ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından verilen, ''arilik'' statülerini elde etmek için, Bakanlık tarafından ''Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı'' hazırlandığını belirtti.

Şap hastalığını sona erdirme kampanyası başladı

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şube Müdürü. Arif Akar, ülke hayvancılığında büyük ekonomik kayıplara neden olan, şap hastalığını yok etmek ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından verilen, ''arilik'' statülerini elde etmek için, Bakanlık tarafından ''Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı'' hazırlandığını belirtti.

27 Eylül 2017 Çarşamba 22:19
Şap hastalığını sona erdirme kampanyası başladı

Bu plan çerçevesinde yapılan çalışmalar ile 2020 yılında, Ülkenin şap hastalığından aşılı ari olan Trakya kesiminin, şap hastalığından 'Aşısız ari bölge'', hastalığın endemik olarak görüldüğü Anadolu' nun, 'Aşılı ari bölge'', 2023 yılında ise, Anadolu'nun geri kalan kısmının, şap hastalığından 'Aşısız ari bölge'' statüsüne kavuşturulmasının hedeflendiğini anlatan Akar, belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla Anadolu’da iller arasında yapılacak hayvan sevklerinde 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren yeni uygulamalar yürürlüğe gireceğini belirtti.

Arif Akar sevklerde yapılacak uygulamaları şöyle sıraladı.

“Hayvanlarda sevk esnasında şap hastalığı belirtisi bulunmayacaktır. Hayvanların sevk yapılacağı çıkış ve varış işletmelerinde şap hastalığına bağlı karantina uygulaması olmamalıdır. Sevk edilecek büyükbaş hayvanlarda, son bir yılda 2 kez şap aşısı yapılmış olmalı ve ikinci aşılama son 6 ay içerisinde yapılmış olmalıdır. İlk kez aşılanan sığır cinsi hayvanların rapel (ikinci doz) aşılaması yapılmış ve rapel aşılamanın üzerinden 21 gün geçmiş olmalıdır. Aşısız ve son aşılamasından 21 gün geçmemiş olan sığır cinsi hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir. Sevk araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmış, biyogüvenlik tedbirleri alınmış olmalıdır.

İller arasında doğrudan kesimhaneye küçükbaş ve büyükbaş hayvan sevklerinde uygulanacak kurallar;

Hayvanlarda şap hastalığı belirtisi bulunmamalıdır. Kesimhaneye sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap aşısı şartı aranmayacaktır. Hayvanların sevk yapılacağı çıkış işletmesi şap hastalığından dolayı karantina ve gözetim bölgesinde olmamalıdır. Ayrıca, ilimizde bulunan büyükbaş hayvanlara yılda 2 kez, küçükbaş hayvanlara ise hastalık mihraklarında ve riskli bölgelerde aşılama yapılacak olup, ilk kez aşılanan hayvanlara mutlaka rapel aşılaması yapılacaktır.

Bununla beraber; Bakanlığımızca aşılı arilik hedeflenen 78 ilimiz 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren “Şap Hastalığından Korunmuş Bölge” olarak kabul edilecek olup, bu tarihten itibaren;

81 İlimizin tamamında, Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslar dışında sevk edilen hayvanlar, tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğrudan kesime sevk edilecektir.

(Haber Merkezi)