Sanayi işletmelerine “1 Temmuz” uyarısı

Sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere; herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirildi.

Sanayi işletmelerine “1 Temmuz” uyarısı

Sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere; herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirildi.

08 Haziran 2018 Cuma 00:05
Sanayi işletmelerine “1 Temmuz” uyarısı

Çorum Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren ‘7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa Geçici madde eklenmiş olup bu madde ile Sanayi Siciline kayıt olmamış işletmelere; herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan, 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirildiği bildirildi.

Açıklamada; “6948 sayılı kanunda; “Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler ile devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.’’şeklinde tanımlanmıştır. Sanayicilerimizin 1046.00 TL ‘lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 6948 sayılı kanun kapsamında imalat yapıp halen Sanayi Siciline kayıt olmamış işletmelerin 01.07.2018 tarihinden önce Sanayi Siciline kayıt olmaları gerekmektedir. Sanayi Sicil Bilgi sistemine 01.07.2018 tarihine kadar internet üzerinden https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden kayıt işlemlerinin yapılması veya zorunlu hallerde kayıt işlemlerinin İl Müdürlüğümüz personeli tarafından yapılması gerekmekte olup aksi halde 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9. Maddesi gereğince 1046.00 (binkırkaltı)TL idari para cezası uygulanarak kayıt işlemleri sağlanacaktır” denildi.

(Mehmet DALAR)

banner155