Sağlık personeline, “kadına yönelik aile içi şiddet” eğitimi

Çorum Sağlık Müdürlüğünce, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele konusunda verilen hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla, hizmet sunanlara, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmeyi sağlayacak eğitimler verildi.

Sağlık personeline, “kadına yönelik aile içi şiddet” eğitimi

Çorum Sağlık Müdürlüğünce, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele konusunda verilen hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla, hizmet sunanlara, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmeyi sağlayacak eğitimler verildi.

16 Mart 2018 Cuma 23:30
Sağlık personeline, “kadına yönelik aile içi şiddet” eğitimi

Psikolog Binnur Karagöz, Çocuk Gelişimcisi Zehra Kardelen Er, Ebe Serap Sayın ve Psikolog Zehra Kıtay tarafından verilen eğitimlerden, aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve 112 acil sağlık personelinden 250 kişi yararlandı.

Sağlık Müdürlüğü’nden bu konuda yapılan açıklamada da şu değerlendirmelere yer verildi:

CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK

Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen cinsiyete dayalı ayrımcılık ile fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmeleriyle veya acı çekmeleriyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve davranış, kadına yönelik şiddettir.

Kadına yönelik şiddet; yaşam hakkı, beden bütünlüğü, sağlık hakkı gibi kadınların pek çok hakkını ihlal etmekte ve insan hakkı ihlali olarak kabul edilmektedir.

FİZİKSEL ŞİDDET

Kaba kuvvetin bir korkutma, sindirme ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. Kadının yaralanması, yeti kaybına uğratılması, kadının öldürülmesi ile sonuçlanabilen şiddet edimleridir.

CİNSEL ŞİDDET

Mağdura olan yakınlığına bakılmaksızın herhangi bir kişinin, ev ya da işyeri dâhil herhangi bir ortamda cinsel içerikli eylemlerde bulunması ya da buna kalkışmasıdır.

PSİKOLOJİK ŞİDDET

Duyguların ve duygusal ihtiyaçların, kadına baskı uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir tehdit aracı olarak kullanılmasıdır. Tehdit etme (zarar vermekle, terk etmekle, çocuklarını elinden almakla, tehdit,…), kadına kendini kötü hissettirmek, özgüvenini, beğenisini zedeleyici söz söylemek ve davranışlarda bulunmak, aşağılamak, isim takmak, aciz, çaresiz olduğunu söylemek, sürekli suçlama…

EKONOMİK ŞİDDET

Kadının yaşamını sürdürebilmesi için gerek duyduğu ekonomik olanaklardan mahrum bırakılması, ekonomik kaynakların ve paranın kişi üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kontrol aracı olarak düzenli bir şekilde kullanılmasıdır.

Şiddetin olumsuz etkileri sadece kadınla sınırlı kalmaz, varsa çocuklarını da pek çok açıdan etkiler. Çocuklar aile içi şiddete tanık olabilir, kendisi şiddete maruz kalabilir, anne babasının boşanması ya da şiddet nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda yaşamı sekteye uğrayabilir. (Emre URAL)